Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naturvetenskapsprogrammet 14 januari 2015

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naturvetenskapsprogrammet 14 januari 2015"— Presentationens avskrift:

1 Naturvetenskapsprogrammet 14 januari 2015
Val inför årskurs 2 & 3 Naturvetenskapsprogrammet 14 januari 2015

2 Din framtid Studera? Jobba? Resa? Praktik? Utomlandsstudier?
Hur tänker du? Du har möjlighet att välja själv

3 Individuell studieplan
Ansvaret ligger hos dig att följa upp din studieplan. Denna går du igenom både med din elva och tillsammans med vägledare. Vid skolstart informerade vi vägledare om ert gymnasieprogram (poängplan). På hemsidan kommer valblanketten att ligga och det är den som ska fyllas i på en elvatid tillsammans med vägledaren under januari månad.

4 Vilka regler gäller till högskolestudier?

5 Grundläggande behörighet
Examen från ett högskoleförberedande program Svenska 1,2,3 Engelska 5,6 Matematik 1b eller 1c Godkänt i gymnasiearbetet 2 500 gymnasiepoäng där minst gymnasiepoäng ska ha lägst betyget godkänt (E).

6 Meritpoäng Max 2,5 Moderna språk (sp, ty, fr, jp)Max 1,5 mp
Steg 3 i ett språk ger 0,5 meritpoäng Steg 4 ger ytterligare 1,0 meritpoäng Steg 5 ger 0,5 meritpoäng Engelska 7 ger 1,0 meritpoäng Engelska

7 Matematik max 1,5 mp Matematik 2, 3 och 4 ger 0,5 meritpoäng vardera
(om de inte krävs för behörighet) Matematik 5 ger 1,0 meritpoäng.

8 Särskild behörighet -områdesbehörigheter
De särskilda behörighetskraven är kopplade till utbildningens innehåll eller inriktning. Särskilda behörighetskrav anges i områdesbehörigheter. För att se vilka kurser du måste ha för att bli behörig till en viss utbildning så kan du kolla på Eller universitetens hemsida.

9 Behörigheter natur-natur

10 Behörigheter natur-sam

11 Exempel på utbildningar & behörighetskrav

12 Naturvetenskap-natur , Nanat
Inriktning Biologi 2 Fysik 2 Kemi 2 Matematik 4 Yrkesexamen: -Apotekare -Läkare -Optiker -Tandläkare -Veterinär -Civilingenjör -Sjukhusfysiker -Brandingenjör Naturvetenskap-natur , Nanat

13 Naturvetenskap-samhälle, Nanas
Inriktning Geografi 1 Kemi 2 Samhällskunskap 2 Yrkesexamen: Civilekonom Arkitekt Psykolog Grund-ämneslärare Audionom Lantmätare Fysioterapeut Tandtekniker Dietist Skogsmästare Sjuksköterska Jurist m fl Naturvetenskap-samhälle, Nanas

14 Naturvetenskap-samhälle, Nanas
Inriktning Geografi 1 Kemi 2 Samhällskunskap 2 tillval Biologi 2: Biomedicinsk analytiker tillval Bi 2 + Ma 4: Jägmästare Landskapsarkitekt Receptarie Naturvetenskap-samhälle, Nanas

15 Högskoleprov - en andra chans!
Ansökan 2 ggr per år Resultat gäller i 5 år

16 Inriktningar Natur-natur 400 p Natur-sam 300p Biologi 2 Fysik 2 Kemi 2
Matematik 4 Geografi 1 Kemi 2 Samhällskunskap 2

17 Valbara kurser – antal poäng
Natur-natur p Natur-sam p

18 Valbara kurser inom programfördjupningen NaNat
Matematik 5 Geografi 1 Naturvetenskaplig specialisering

19 Valbara kurser inom programfördjupningen NaSam
Matematik 4 Biologi 2 Samhällsvetenskaplig-humanistisk specialisering

20 Individuellt val/Valbar kurs
Bild och Form 1b Dansorientering Digitalt skapande 1 Design 1 Film-och TV-produktion 1 Form (keramik) Träningslära Fotografisk bild 1, 2 Politik och hållbar utv Ensemble 1 Textkommunikation Grafisk illustration Etik o människans livsvillk. Skrivande Moderna språk Engelska 7 Scenisk gestaltning 1 Psykologi 1 + 2a Textil färg och form Idrott och hälsa 2 Entreprenörskap (UF) Journalistik, reklam Textil, färg o form Internationella relationer Kultur-och idéhistoria

21 Bra att veta……om Elev som deltagit i en kurs och fått betyget F, eller inte betyg alls, får göra upp till tre omgångar kostnadsfritt. Omgång av kurs tar du ansvar för själv Ansökan görs i samarbete med studievägledare

22 Söka nytt gymnasieprogram?
Då behöver du: Ansökningskod (beställ hos SYV) Ansökan senast 12 februari Omvalsperiod apr/maj Kontakta studievägledare under januari.

23 På skolans hemsida finns:
Studie-och yrkesvägledning Vilka individuella val och valbara fördjupningskurser som finns Poängplaner Skolverkets kursplaner-länk Valblanketten

24 Frågor kring valet Studievägledare kommer ut i klasserna vecka 4 för genomgång av valblankett & svarar på eventuella frågor.

25 Pass 2 Kl 14.40 – 16.00 Lärare informerar om kurserna
Salar: A2006, A2007, A2008, A2009, A2025, A2026, A2027, E1004, E1045, E1048, E1059, E2043, E2050, Ta med valblanketten!

26 Tack för att ni har lyssnat!
Inger Sandås – Naturvetare samt Esteter


Ladda ner ppt "Naturvetenskapsprogrammet 14 januari 2015"

Liknande presentationer


Google-annonser