Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finns det en nyckel till Finlands framgång i matematik?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finns det en nyckel till Finlands framgång i matematik?"— Presentationens avskrift:

1 Finns det en nyckel till Finlands framgång i matematik?
PeD Lisen Häggblom Stockholm Finns det en nyckel till Finlands framgång i matematik? Lisen Häggblom, PeD Åbo Akademi i Vasa

2 Finland och PISA ”Det finska undret” Vad mäter undersökningen?
Innehållet i uppgifterna överensstämmer med läroplanen Små skillnader mellan skolorna Den socioekonomiska bakgrunden Låg andel elever med svaga resultat

3 Med fokus på kunskap Kunskap har hög prioritet Höga förväntningar
Tydliga kunskapsmål Nationell utvärdering Satsning på matematik – och naturvetenskap, LUMA-projektet, 1996 – 2002

4 Lärarutbildningen Läraryrket populärt - lockar många sökande
Inträdesförhör – intervju, skriftligt prov 5-årig magistersutbildning för klasslärare F-6 och ämneslärare 7-12 Målet är att utbilda goda lärare Pedagogik och ämnesdidaktik Nationella behörighetskrav Klasslärare F-6 får behörighet i alla ämnen

5 Lärarutbildningen Matematikdidaktiken för klasslärare
har tydlig inriktning på begreppsförståelse och elevers lärande Omfattning:4 sv/160 sv obligatoriskt +15 sv valbara biämnesstudier Ämneslärare: Ämnesstudier + 35 sv pedagogiska studier, totalt 160 sv Hög kompetens inom lärarkåren vid universiteten

6 Praktik Fältpraktik Praktik vid övningsskolor under handledning, analys av planering, genomförande och uppföljande utvärdering Stora variationer men överlag hög nivå

7 Skolan som lärandemiljö
Nationella krav på lärarbehörighet Satsning på skolor och miljön Självständigt arbete Läxor ges och görs Läroboken viktig för elever, lärare och föräldrar

8 Finland och PISA Med fokus på kunskap Framgång i matematik
Lärarutbildningen Skolan som lärandemiljö Matematiken som skolämne

9 Matematik som skolämne
Hög kravnivå – höga förväntningar Betonar begreppsbildning, problemlösning och säker räknefärdighet Tydlig struktur – elevers medvetenhet om sitt lärande betonas Sammanhållna grupper Utvärdering

10 Sammanfattning Högklassig undervisning med nationellt engagemang
Höga förväntningar Satsning på lärarutbildningen Kvalitetsanalyser i lärandemiljön


Ladda ner ppt "Finns det en nyckel till Finlands framgång i matematik?"

Liknande presentationer


Google-annonser