Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finns det en nyckel till Finlands framgång i matematik? Lisen Häggblom, PeD Åbo Akademi i Vasa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finns det en nyckel till Finlands framgång i matematik? Lisen Häggblom, PeD Åbo Akademi i Vasa"— Presentationens avskrift:

1 Finns det en nyckel till Finlands framgång i matematik? Lisen Häggblom, PeD Åbo Akademi i Vasa lhaggblo@abo.fi

2 Finland och PISA  ”Det finska undret”  Vad mäter undersökningen?  Innehållet i uppgifterna överensstämmer med läroplanen  Små skillnader mellan skolorna  Den socioekonomiska bakgrunden  Låg andel elever med svaga resultat

3 Med fokus på kunskap  Kunskap har hög prioritet  Höga förväntningar  Tydliga kunskapsmål  Nationell utvärdering  Satsning på matematik – och naturvetenskap, LUMA-projektet, 1996 – 2002

4 Lärarutbildningen  Läraryrket populärt - lockar många sökande  Inträdesförhör – intervju, skriftligt prov  5-årig magistersutbildning för klasslärare F-6 och ämneslärare 7-12  Målet är att utbilda goda lärare  Pedagogik och ämnesdidaktik  Nationella behörighetskrav  Klasslärare F-6 får behörighet i alla ämnen

5 Lärarutbildningen  Matematikdidaktiken för klasslärare har tydlig inriktning på begreppsförståelse och elevers lärande Omfattning:4 sv/160 sv obligatoriskt +15 sv valbara biämnesstudier  Ämneslärare: Ämnesstudier + 35 sv pedagogiska studier, totalt 160 sv  Hög kompetens inom lärarkåren vid universiteten

6 Praktik  Fältpraktik  Praktik vid övningsskolor under handledning, analys av planering, genomförande och uppföljande utvärdering  Stora variationer men överlag hög nivå

7 Skolan som lärandemiljö  Nationella krav på lärarbehörighet  Satsning på skolor och miljön  Självständigt arbete  Läxor ges och görs  Läroboken viktig för elever, lärare och föräldrar

8 Finland och PISA Med fokus på kunskap Lärarutbildningen Matematiken som skolämne Skolan som lärandemiljö Framgång i matematik

9 Matematik som skolämne  Hög kravnivå – höga förväntningar  Betonar begreppsbildning, problemlösning och säker räknefärdighet  Tydlig struktur – elevers medvetenhet om sitt lärande betonas  Sammanhållna grupper  Utvärdering

10 Sammanfattning  Högklassig undervisning med nationellt engagemang  Höga förväntningar  Satsning på lärarutbildningen  Kvalitetsanalyser i lärandemiljön


Ladda ner ppt "Finns det en nyckel till Finlands framgång i matematik? Lisen Häggblom, PeD Åbo Akademi i Vasa"

Liknande presentationer


Google-annonser