Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är Allmänna arvsfonden? Fristående förmögenhetsmassa Kammarkollegiet avvecklar dödsbon och förvaltar förmögenheten Arvsfondsdelegationen beslutar om.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är Allmänna arvsfonden? Fristående förmögenhetsmassa Kammarkollegiet avvecklar dödsbon och förvaltar förmögenheten Arvsfondsdelegationen beslutar om."— Presentationens avskrift:

1 Vad är Allmänna arvsfonden? Fristående förmögenhetsmassa Kammarkollegiet avvecklar dödsbon och förvaltar förmögenheten Arvsfondsdelegationen beslutar om projektmedel

2 Arvsfondens verksamhet Arvsfonden finansierar nyskapande projekt av och med barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

3 Arvsfondens historia Studiemedel Barnbidrag Förskolan BVC och MVC Ungdomsgårdar Färdtjänst Personlig assistans BRIS

4 Arvsfondens historia (forts.) Cirkus Cirkör Klassmorfar Friends Skoldatatek Klippans hunddagis

5 Arvsfonden är den ideella sektorns riskkapitalist.

6 Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Ideella föreningar Ekonomiska föreningar Stiftelser Offentlig huvudman tillsammans med ideell förening (projektstöd)

7 Vilken typ av stöd kan ni söka? Projektstöd Lokalstöd

8 Tre huvudkriterier Nyskapande och utvecklande Hög delaktighet av fondens målgrupp Plan för överlevnad

9 Projektstöd – Vad kan man få stöd till? Löner till projektledare och andra anställda i projektet Aktiviteter Hyra av lokal Produktion av film, bok, handledning m.m. Administration, marknadsföring Revision av projektet

10 Projektstöd – Vad kan man inte få stöd till? Ordinarie verksamhet Enstaka arrangemang, som skol- och studieresor, konferenser eller lägerverksamhet Renodlad forskning

11 Tips till er som vill söka lokalstöd: Ideella föreningar eller organisationer (ej offentlig huvudman) Föreningen måste ha funnits i minst 2 år

12 Lokalstöd – Vad kan man få stöd till? Inköp av lokal/fastighet Om-, ny- och tillbyggnad av lokal Huvudkriterium: Lokal krävs för att en ny verksamhet på orten ska bedrivas

13 Villkor Delfinansiering Handikappanpassning Upplåtelse av lokalen Ägar- eller hyresförhållanden Uppföljning Nyttjanderättsavtal eller motsvarande på 10 år

14 Arvsfonden ger inte lokalstöd till: Ordinarie verksamhet. Projekteringskostnader, anslutningsavgifter, bygglovskostnader m.m. Byte av energislag. Reguljärt underhåll/reparationer. Enbart handikappanpassning. Lös utrustning och inventarier

15 Arvsfondsprojekten.se En community för projekt, föreningar och andra intresserade Hitta projekt med liknande verksamhet Nätverka med andra medlemmar och arvsfondsprojekt Ta del av projektens erfarenheter Utbyta erfarenheter, ta upp nya frågor

16 Avslutande tips! Chansa inte! Gå in på www.arvsfonden.se! Kontakta de som redan fått stöd på www.arvsfondsprojekten.se! www.arvsfondsprojekten.se Se till att ni har en bra laguppställning i ert projekt! Räkna med fem månaders handläggningstid!


Ladda ner ppt "Vad är Allmänna arvsfonden? Fristående förmögenhetsmassa Kammarkollegiet avvecklar dödsbon och förvaltar förmögenheten Arvsfondsdelegationen beslutar om."

Liknande presentationer


Google-annonser