Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Norrland Kartläggning av kollektivtrafiken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Norrland Kartläggning av kollektivtrafiken"— Presentationens avskrift:

1 Region Norrland Kartläggning av kollektivtrafiken
Benny Eriksson, S, Timrå Erik Sedig, KD, Vännäsby, ordf. Harriet Classon, S, Skellefteå Lars-Erik Nordin, C, Timrå Leif Hjalmarsson, S, Luleå Lennart Nyberg, SJVP, Härnösand Mikael Strandman, V, Örnsköldsvik Per Wahlberg, M, Sundsvall Rolf Andersson, MP, Noraström Ylva Mjärdell, FP, Luleå Maria Höglander, huvudsekr, Lycksele

2 Kollektivtrafik Resenärer Aktörer
Allmän kollektivtrafik Arbetsresor Utbildningsresor Tjänsteresor Utförare Särskild kollektivtrafik Fritidsresor Beställare Rikstrafiken Sjukresor Färdtjänst Skolresor Beslutsorgan Kommersiell trafik Andra aktörer

3 Trafik Minskande Ökande Norrlandsresan Tågtrafik
Lokaltrafik – arbetspendling / skolskjutsar Ökande Stomlinjer / förortstrafik / tätortstrafik Norrlandsresan Linje Sveriges största respluslinje Tågtrafik Prioriteringar

4 Ekonomi Finansieringsystem Ägartillskott, ca: 567 mkr (2007)
Y & AC: Inomkommunal / stomlinjer Y: Landstinget tar overheadkostnader BD: Landsting / kommuner - 50% / 50% Ägartillskott, ca: 567 mkr (2007) Svårt att jämföra Beställningscentral Särskild kollektivtrafik Tätortstrafik

5 Resenärer Trafik Resor (2007) Tätort 15 815 482 Lokala/regional
Interregionala Internationella Sjukresor Färdtjänst

6 Organisation Bussgods Beställningscentral Ägarstyrning
Ägarförhållande: THM vs. bussbolagen Beställningscentral Gemensam i Y Vissa kommuner i BD Reseservice i AC Ägarstyrning Ägarsamråd i BD Trafikbeställningar i AC och Y

7 Slutsatser Regionförstoring Attraktivitet Infrastruktur
Regional tillväxt Attraktivitet Miljö / säkerhet / tillgänglighet / biljetter / kopplingar Infrastruktur Järnvägstrafiken Transportpolitik Gemensam syn Organisation Ägande / ledningsarbete / samordning


Ladda ner ppt "Region Norrland Kartläggning av kollektivtrafiken"

Liknande presentationer


Google-annonser