Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lokal Strokeprocess i Hässleholm

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lokal Strokeprocess i Hässleholm"— Presentationens avskrift:

1 Lokal Strokeprocess i Hässleholm
Tina Carlsson (sjukgymnast –Dagrehab) Christer Glader (läkare – Primärvården) Anna W. Pettersson (sjukgymnast – Osby Kommun) Mikael Segerlantz (läkare – Strokeenheten) Iréne Westerholm (sjuksköterska – Strokemottagn) Ett samarbete mellan kommun – primärvård- sjukhus

2 Syfte att skapa en sammanhållen vårdkedja för stroke (sjukhus-kommun-primärvård) med patienten i fokus

3 Mål att öka patienttryggheten vid alla överlämningstillfällen i vårdkedjan

4 Bakgrund Vad är trygghet för patienten/anhöriga?
att bli omhändertagen av ett stroketeam. att få information om diagnos och behandling. att vara delaktig i vård och rehabilitering. att ha en sjukhusmiljö som gynnar patientens behov. att få information om vad som händer efter utskrivning. att veta vart man vänder sig med frågor efter utskrivning.

5 Genomförande Patienter som vårdas på strokeenheten efter
den 1 december 2006 skall erhålla: strokepärm organiserad strokeutbildning kontaktperson (patienten och/eller anhörig skall veta vem det är!)

6 Anhöriga Välinformerade
- sjukdomen stroke – förbättringar sker långsamt - dolda handikapp – trötthet, koncentrations- och minnesproblem, känselbortfall mm - personlighetsförändringar Stödjande, tränare Orka vara maka/make inte bara vårdare

7 Information vid stroke
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Syftet med pärmen Vanliga frågor & svar om stroke Vad händer på sjukhuset ? Resultat av mina undersökningar Rehabilitering Medicinlista Samordnad vårdplanering Sjukhusanknuten dagrehabilitering 9. Medicinsk uppföljning och rehabilitering i primärvården 10. Stödinsatser i eget boende samt fortsatt vård och rehabilitering i kommunen 11. Hjälpmedel Färdtjänst och sjukresor Uppföljning enligt Riks-stroke Strokemottagning 14. Föreningar 15. Rehabteam Kontaktperson Telefon - och adresslista


Ladda ner ppt "Lokal Strokeprocess i Hässleholm"

Liknande presentationer


Google-annonser