Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrund Samhällsstöd till olika trafikformer såsom linjetrafik, färdtjänst, sjukresor och skolskjuts Olika lagar och olika organisationer Påverkar resenären.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrund Samhällsstöd till olika trafikformer såsom linjetrafik, färdtjänst, sjukresor och skolskjuts Olika lagar och olika organisationer Påverkar resenären."— Presentationens avskrift:

1 Bakgrund Samhällsstöd till olika trafikformer såsom linjetrafik, färdtjänst, sjukresor och skolskjuts Olika lagar och olika organisationer Påverkar resenären i allmänhet personer med funktionshinder i synnerhet

2 Behov Trygghet Förenkling Helhetstänkande speciellt kring en resa där olika kombinationer av färdsätt krävs.

3 Uppdragsgivare Dan Gustafsson, Västkom Bengt Säterskog, Västra Götalandsregionen

4 Uppdraget ”Att ur ett befolkningsperspektiv göra en nulägesanalys samt redovisa de förutsättningar som krävs för att medborgaren med olika funktionshinder fritt ska kunna resa i Västra Götaland utan att begränsas av regler eller särskilda organisations- och ansvarsgränser.”

5 Arbetsgrupp Roland Ax, Västtrafik Mats Börjesson, Västtrafik Henry Frej, Marks kommun, Hans Hedström, Rådet för funktionshinderfrågor, Västra Götalandsregionen Sören Jansson, Rådet för funktionshinderfrågor, Västra Götalandsregionen Roland Jenssen, Göteborgs Stad Peter Jonsson, Tibro kommun Lennart Ström, Sjukreseenheten, Västra Götalandsregionen Marianne Salen, Regionkansliet, Västra Götalandsregionen

6 Tidsram Ett första underlag för ett politiskt samtal presenteras december 2007. Det första underlaget har till syfte att gemensamt dela bilden av hur det fungerar och vilka potentiella förutsättningar som kan finnas.

7 Tillbaka till - Behov ur ett befolkningsperspektiv Hur ser det ut i Västra Götaland? Vilka förutsättningar krävs? Vilka förutsättningar finns?

8 Transportpolitik i praktiken Tillgänglighet för personer med funktionshinder till trafiken i Västra Götaland

9 Tillgänglig kollektivtrafik Lagar Nationell handikappolitisk plan Västra Götalandsregionens beslut att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken Temagrupp/Forum kollektivtrafik 2010 Uppgift: Definiera tillgänglig kollektivtrafik !

10 Utdrag ur REGIONAL INFRASTRUKTUR- PLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2004-2015 s 26 Beslutad av regionfullmäktige maj 2004 ”Riksdagen har beslutat om målsättningen att kollektiv- trafiken är tillgänglig för funktionshindrade år 2010. Alla åtgärder i planen skall utformas enligt de riktlinjer och standarder som utarbetats i bred samverkan mellan olika aktörer i Västra Götaland.”

11 Samordning av infrastrukturplaneringen Vägverket Banverket Sjöfartsverket Luftfartsverket Västtrafik Miljösekreteriatet Länsstyrelsen Kommunförbunden Handikapp- kommitténs kansli Regional Infrastrukturgrupp - RTI Ansvar: Kommunikationsenheten Vägverket Banverket Sjöfartsverket Luftfartsstyrelsen Västtrafik Kommunförbunden Brukare Temagrupp handikapp Ansvar: Regionkansliet

12

13 Handikappolitikens två kungsvägar  Stärka den enskilda människan  Skapa tillgänglighet i vid mening

14 Gemensam kunskap kollektivtrafiken myndighet som utfärdar föreskrifter upphandlingsansvariga branschorganisationer färdmedelstillverkare entreprenörer hjälpmedelsområdet myndighet som utfärdar föreskrifter upphandlingsansvariga branschorganisationer rullstolstillverkare rullstolsförskrivare rullstols- och kollektivtrafik- användaren

15 Rullstolar och bussresor i stadstrafik Mått Alla rullstolsmodeller ryms inte i stadsbussar. Skriv upp dina rullstolsmått och jämför med kollektivtrafikens måttbestämmelser. Måtten på din rullstol hittar du i bruksanvisningen men kan skilja sig åt p.g.a. olika tillbehör. Fråga din förskrivare om du är osäker. Mått på min rullstol: RullstolsmodellMåttbestämmelser för buss (maxmått) Totallängd1200 mm Totalbredd (mätt på bredaste ställe!) 700 mm Vikt300 kg (stol + resenär) Rampen in till bussen har en lutning på maximalt 12 %. Fastsättning Det finns inga krav på fastsättning vid bussåkning inom stadstrafiken. Tillåts stående passagerare tillåts också rullstolar utan fastspänning. Det finns särskilda rullstolsplatser där man åker baklänges, oftast med rygg- och sidostöd. Exempel på anvisad rullstolsplats


Ladda ner ppt "Bakgrund Samhällsstöd till olika trafikformer såsom linjetrafik, färdtjänst, sjukresor och skolskjuts Olika lagar och olika organisationer Påverkar resenären."

Liknande presentationer


Google-annonser