Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Färdtjänsten och tillgänglighetsarbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Färdtjänsten och tillgänglighetsarbete"— Presentationens avskrift:

1 Färdtjänsten och tillgänglighetsarbete
Tommie Åkerström 2008

2 Allmänna uppgifter om Färdtjänst
Färdtjänsten omfattar ½ % av kollektiv-trafiken men står för 20 % av budgeten SL omfattar 99% av kollektivtrafiken men står för 80% av trafikbudgeten 7 av 10 resenärer är kvinnor Medelålder för resenärer är 77 år 40 % av resenärerna reser med S L

3 Omfattar hela Stockholms län 1,9 miljoner invånare 26 kommuner
6.500 kvadratkilometer 3

4 Färdtjänsten administrerar åt Landstinget…
Olika typer av resor : Närtrafik Färdtjänstresor Sjukresor Tjänsteresor

5 Varje dag görs ca 8 000 – 12 000 resor via färdtjänstens system

6 Och lika många reser i den vanliga linjetrafiken…

7 Omslutning 1 132 milj kronor
Färdtjänstens budget 2007 Omslutning milj kronor C:a 2,0 % av landstingets budget Drygt 22 öre på skatten

8 Hur får Färdtjänsten sitt färdtjänstuppdrag?
Avtal skrivs mellan länets kommuner och landstinget som reglerar uppdrag, beslut och utredningar.

9 Arbetet med nytt avtal för färdtjänst mellan Länets Kommuner och Landstinget

10 Övergripande intentioner i avtal mellan färdtjänsten och kommunerna (KSL).
Överlåtelse av ansvaret för FÄRDTJÄNST Hela ansvaret enligt lagen (med undantag för avtalade avsteg) Ökat ansvar Ökade kostnader (redan tidigare skatteväxlat)

11 Motprestation kommunen
Övergripande intentioner i avtal mellan färdtjänsten och kommunerna ( KSL). Motprestation kommunen Tillgänglighet Närmiljö Tillgänglighet till kollektivtrafik Snabbare ansökningsprocess Utredarnas kompetens

12 Resultat ofta snömos eller Orsakompani lovar inget bestämt

13 Offensivt Tillgänglighets Arbete
OTA

14 Den positiva spiralen Tillgänglighets arbetet möjliggör friställande av resurser. Färre resor med särskild kollektivtrafik till förmån för allmän kollektivtrafik ger ett ekonomiskt utrymme. ( 230 kr taxifärdtjänst – 16 kr i allmän kollektivtrafik ) Utrymmet utnyttjas till ytterliggare tillgänglighets åtgärder Större individuell frihet

15 SL/Färdtjänst - arbetsgruppen
Busshållplatser Låggolvade busslinjer Samverkan linjetrafik – närtrafik Spårbunden trafik Projekt Roslagsbanan Dialog och Informationsutbyte

16 Just Nu Projektet Reseplaneraren
Linjer med låggolvade bussar ( Fas 1 ) Närtrafik in i tidtabell Information om tillgång på hissar och rulltrappor ( Fas 2 ) Olika former av informationssystem Planering av hela resan via reseplaneraren

17 Från Färdtjänstkort Till Gemensamt resekort
Närmande allmän kollektivtrafik Lätt att få statistik på antal färdtjänst berättigade i allmän kollektivtrafik Lätt att få statistik på antal färdtjänst berättigade i allmän kollektivtrafik Snabbare resande

18 OTA(K) Tillgänglighet
Hur når vi dit och vilka metoder krävs? Offensiv I varje enskild kommun eller stadsdel!

19 OTA(K) Offensivt Tillgänglighets Arbete (K)ommun
* Tillgänglig närmiljö * Handläggning utredningar * Tillgänglig kollektivtrafik * Stadsplanering

20 Vad kan vi eventuellt erbjuda? (utanför avtal)
Närtrafik som gör medborgarna glada och möjliggör för kommunpolitiker att få en fjäder i hatten

21 NÄRTRAFIK Så här nära kommer vi

22 Närtrafiken i Årsta som exempel
Trafikerar alla gator som SL inte trafikerar. Vi använder ett låggolvat specialfordon. Trafiken är anropsstyrd. Avgångar varje timme. Vi kör portnära Resenärerna är mycket nöjda i synnerhet färdtjänstresenärerna

23 Vi måste koppla ihop hela resan
Närtrafik

24 A C B D

25 Vad kan vi begära som motprestation
Tillgänglighet i närmiljön (gångvägar, snöröjning, höjdskillnader m.m.). Tillgänglighet till kollektivtrafik. (busshållplatser, stationer m.m). Krav på olika insatser för att förbättra färdtjänstutredningarna

26 2010 SL är klar med anpassningen av sin trafik
VEM STÅR DÅ DÄR MED SVARTEPETTER

27 Strategi En kommun/stadsdel i sänder
Presenteras som erbjudande/möjlighet Varje kommun/stadsdel är ett särskilt projekt Projektledning, Närtrafik och Tillstånd ingår Gemensamma mätbara mål fastställs för varje projekt Fastställd tidsram för varje projekt

28 MÅL Minskning av antalet färdtjänstresenärer
God tillgänglighet till kollektivtrafik Ökad kvalité på färdtjänstutredningar Ökat samarbete med kommun/stadsdel Bidrag till måluppfyllelse avseende miljön

29 Vad tittar vi på Vad jobbar vi med Vad tydliggörs
Utbildning Utredarkompetens Lokaltrafik/Planer Tillstånd Handläggning Information/kontakt Webbhandläggning Trafik/Närmiljö Adressinformation/Koordinater Kollektivkörfält Miljö Hinder (Gupp, bommar etc) Hållplatsstandard Snöröjningsprioritering Utbildning

30 Vilka kommuner/stadsdelar är på ”G” Arbetsmetod ”Gräv där Du står”
Danderydskommun Enskede/Vantör/Årsta Spånga/Tensta Nynäshamn Järfälla Sigtuna Vaxholm Sollentuna Upplands Bro Botkyrka

31 Vad blir vinsten av allt arbete med Tillgänglighet
Kommunmedborgarna får tillgängligare kommunikationer Större utbud av kollektivtrafik Billigare och effektivare kollektivtrafik (en taxi färdtjänstresa kostar 230 kr medan en resa med allmänna kommunikationer kostar 16 kr) Endast Färdtjänst till personer som inte har något alternativ

32 Vad blir vinsten av allt arbete med Tillgänglighet
Bättre och säkrare utredningar (kommunen utreder färdtjänsten beslutar) Målen för tillgänglighet uppnås i större utsträckning Miljöpåverkan minskar radikalt Närmare samarbete SL/Färdtjänsten och kommunerna

33 SLUT Tack för visat intresse


Ladda ner ppt "Färdtjänsten och tillgänglighetsarbete"

Liknande presentationer


Google-annonser