Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Väderbriefing  Tolka sondering  Prognoser på nätet  En bra dag Översatt och bearbetad av Anders Jönsson, Landskrona FK.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Väderbriefing  Tolka sondering  Prognoser på nätet  En bra dag Översatt och bearbetad av Anders Jönsson, Landskrona FK."— Presentationens avskrift:

1 Väderbriefing  Tolka sondering  Prognoser på nätet  En bra dag Översatt och bearbetad av Anders Jönsson, Landskrona FK

2 Vad vill segelflygaren veta  Blir det termik?  När startar termiken?  Får vi cumulus?  Vilken molnbas?  Hur kommer dagen att utvecklas?  Tolkning av sonderingar ger svaren!

3 Fritt efter Alfred Ultsch Temp, sounding, sondering Väderballong/radiosond skickas upp 2 gånger per dygn (00 och 12 UTC) från cirka 750 platser på jorden. De används för att få fram hur temperatur och luftfuktighet varierar med höjden. Vidare brukar man följa ballongen med radar och man kan då också få fram hur vinden varierar med höjden. Ballongerna brukar nå 15-25 km höjd En Temp eller Sounding är en grafisk presentation av hur temperatur och daggpunkt varierar med höjden

4 Fritt efter Alfred Ultsch Temp från Corowa Uppmätt på plats samt presenterad vid briefing

5 Fritt efter Alfred Ultsch Prognos från datormodell

6 Fritt efter Alfred Ultsch Temp En Temp eller Sounding är en grafisk presentation av hur temperatur och daggpunkt varierar med höjden Temperaturen återges på x-axeln 0°10°20° T (C) -10°

7 Fritt efter Alfred Ultsch Temp Höjd (m) 500 1000 0°10°20° T (C) -10° En Temp eller Sounding är en grafisk presentation av hur temperatur och daggpunkt varierar med höjden Höjden återges på y-axeln

8 Fritt efter Alfred Ultsch Temperaturkurva I diagrammet ritas Temperaturen på olika höjder in. Höjd (m) 500 1000 0°10°20° T (C) -10°

9 Fritt efter Alfred Ultsch Temp En alternativ höjdangivelse kan vara att ange lufttrycket i Hektopascal (hPa) Höjd (m) 500 1000 0°10°20° T (C) -10° Lufttryck (hPa) 900 800 500 1000 0°10°20° T (C) -10°

10 Fritt efter Alfred Ultsch Daggpunkt Vidare anges ytterligare en temperatur Daggpunkten Daggpunkten är den temperatur vid vilken luftfuktigheten börjar att kondensera. Höjd (m) 500 1000 0°10°20° T (C) -10°

11 Fritt efter Alfred Ultsch Daggpunkt Vidare anges ytterligare en temperatur Daggpunkten Daggpunkten är den temperatur vid vilken luftfuktigheten börjar att kondensera. Höjd (m) Diese Luft mit 19°C 500 1000 0°10°20° T (C) -10° Denna Luft med 19 °C

12 Fritt efter Alfred Ultsch Daggpunkt Vidare anges ytterligare en temperatur Daggpunkten Daggpunkten är den temperatur vid vilken luftfuktigheten börjar att kondensera. Denna Luft med 19 °C Höjd (m) 500 1000 0°10°20° T (C) -10° kondenserar vid ca 11 °C

13 Fritt efter Alfred Ultsch Daggpunkt Daggpunkten är alltid lägre än Lufttemperaturen. Ju större Differens mellan Lufttemperatur och Daggpunkt, desto torrare Luft. Höjd (m) 500 1000 0°10°20° T (C) -10°

14 Fritt efter Alfred Ultsch Höjd (m) 500 1000 0°10°20° T (C) -10° Spridning Daggpunkten är alltid lägre än Lufttemperaturen. Ju större Skillnad mellan Lufttemperatur och Daggpunkt, desto torrare Luft. Denna differens kallas Spridning Spridning

15 Fritt efter Alfred Ultsch -15,0-10,0-5,00,05,010,015,020,025,030,035,0 0,0 250,0 500,0 750,0 1000,0 1250,0 1500,0 1750,0 2000,0 2250,0 2500,0 Markinversion Här stiger temperaturen med höjden (Inversion) Varför?

16 Fritt efter Alfred Ultsch -15,0-10,0-5,00,05,010,015,020,025,030,035,0 0,0 250,0 500,0 750,0 1000,0 1250,0 1500,0 1750,0 2000,0 2250,0 2500,0 Markinversion Orsak: Marken har kylt luften under natten

17 Fritt efter Alfred Ultsch -15,0-10,0-5,00,05,010,015,020,025,030,035,0 0,0 250,0 500,0 750,0 1000,0 1250,0 1500,0 1750,0 2000,0 2250,0 2500,0 Inversion Här stiger temperaturen med höjden (Inversion) Varför?

18 Fritt efter Alfred Ultsch Inversion -15,0-10,0-5,00,05,010,015,020,025,030,035,0 0,0 250,0 500,0 750,0 1000,0 1250,0 1500,0 1750,0 2000,0 2250,0 2500,0 Varmluft i höjden: - Varmluftadvektion eller - Subsidens

19 Fritt efter Alfred Ultsch Luftfuktighet -15,0-10,0-5,00,05,010,015,020,025,030,035,0 0,0 250,0 500,0 750,0 1000,0 1250,0 1500,0 1750,0 2000,0 2250,0 2500,0 Här är luften relativt fuktig (liten spridning)

20 Fritt efter Alfred Ultsch -15,0-10,0-5,00,05,010,015,020,025,030,035,0 0,0 250,0 500,0 750,0 1000,0 1250,0 1500,0 1750,0 2000,0 2250,0 2500,0 Luftfuktighet Här är luften ganska torr (stor spridning)

21 Fritt efter Alfred Ultsch -15,0-10,0-5,00,05,010,015,020,025,030,035,0 0,0 250,0 500,0 750,0 1000,0 1250,0 1500,0 1750,0 2000,0 2250,0 2500,0 Hävning Om ett luftpaket är varmare relativt omgivande luft, så kommer det att stiga Därvid avkyls det med 1° per 100 m Luftpaketet stiger så länge det är varmare än den omgivande luften Luft med 15° på 200 m höjd

22 Fritt efter Alfred Ultsch -15,0-10,0-5,00,05,010,015,020,025,030,035,0 0,0 250,0 500,0 750,0 1000,0 1250,0 1500,0 1750,0 2000,0 2250,0 2500,0 Hävning Detta temperaturavtagande med 1° per 100m kallar man det torradiabatiska temperaturavtagandet. Luft med 12° på 500m höjd

23 Fritt efter Alfred Ultsch -15,0-10,0-5,00,05,010,015,020,025,030,035,0 0,0 250,0 500,0 750,0 1000,0 1250,0 1500,0 1750,0 2000,0 2250,0 2500,0 Torradiabat En hjälplinje läggs in i diagrammet med en lutning motsvarande torradiabatens Torradiabat

24 Fritt efter Alfred Ultsch -15,0-10,0-5,00,05,010,015,020,025,030,035,0 0,0 250,0 500,0 750,0 1000,0 1250,0 1500,0 1750,0 2000,0 2250,0 2500,0 Bashöjd Med hjälp av torradiabaten kan vi för en given temperatur på marken identifiera en bashöjd som termiken kan stiga till Torradiabat Marken

25 Fritt efter Alfred Ultsch -15,0-10,0-5,00,05,010,015,020,025,030,035,0 0,0 250,0 500,0 750,0 1000,0 1250,0 1500,0 1750,0 2000,0 2250,0 2500,0 Bashöjd Från den givna lufttemperaturen på marken Torradiabat 14° Marken

26 Fritt efter Alfred Ultsch -15,0-10,0-5,00,05,010,015,020,025,030,035,0 0,0 250,0 500,0 750,0 1000,0 1250,0 1500,0 1750,0 2000,0 2250,0 2500,0 Bashöjd Från den givna lufttemperaturen på marken följer vi en torradiabat tills den skär temperaturkurvan Marken 14°

27 Fritt efter Alfred Ultsch -15,0-10,0-5,00,05,010,015,020,025,030,035,0 0,0 250,0 500,0 750,0 1000,0 1250,0 1500,0 1750,0 2000,0 2250,0 2500,0 Bashöjd Från den givna lufttemperaturen på marken följer vi en torradiabat tills den skär temperaturkurvan Luften stiger hit Marken

28 Fritt efter Alfred Ultsch -15,0-10,0-5,00,05,010,015,020,025,030,035,0 0,0 250,0 500,0 750,0 1000,0 1250,0 1500,0 1750,0 2000,0 2250,0 2500,0 Bashöjd Från den givna lufttemperaturen på marken följer vi en torradiabat tills den skär temperaturkurvan, och läser av höjden vid skärningspunkten Bashöjd 500m Marken Luften stiger hit

29 Fritt efter Alfred Ultsch -15,0-10,0-5,00,05,010,015,020,025,030,035,0 0,0 250,0 500,0 750,0 1000,0 1250,0 1500,0 1750,0 2000,0 2250,0 2500,0 Knappt användbar termik Här stiger basen, vid en temperaturhöjning från 8° till 16°, med 150m. Från 400 till 550m Marken

30 Fritt efter Alfred Ultsch -15,0-10,0-5,00,05,010,015,020,025,030,035,0 0,0 250,0 500,0 750,0 1000,0 1250,0 1500,0 1750,0 2000,0 2250,0 2500,0 Utlösningstemperatur Om temperaturen stiger från 16° till 17°... 19° så stiger basen plötsligt kraftigt (600m -> 1350m) Marken

31 Fritt efter Alfred Ultsch -15,0-10,0-5,00,05,010,015,020,025,030,035,0 0,0 250,0 500,0 750,0 1000,0 1250,0 1500,0 1750,0 2000,0 2250,0 2500,0 Utlösningstemperatur Denna temperatur, vid vilken markinversionen övervinns, kallar man Marken

32 Fritt efter Alfred Ultsch -15,0-10,0-5,00,05,010,015,020,025,030,035,0 0,0 250,0 500,0 750,0 1000,0 1250,0 1500,0 1750,0 2000,0 2250,0 2500,0 Utlösningstemperatur Denna temperatur, då markinversionen övervinns, kallar man utlösningstemperatur. Marken Utlösningstemperatur.

33 Fritt efter Alfred Ultsch -15,0-10,0-5,00,05,010,015,020,025,030,035,0 0,0 250,0 500,0 750,0 1000,0 1250,0 1500,0 1750,0 2000,0 2250,0 2500,0 Molnbildning ? Segelflygare ställer sig speciellt frågan om termiken blir synlig, dvs om det blir cumulusbildning. Då måste den stigande luftens fuktighet undersökas. Marken

34 Fritt efter Alfred Ultsch -15,0-10,0-5,00,05,010,015,020,025,030,035,0 0,0 250,0 500,0 750,0 1000,0 1250,0 1500,0 1750,0 2000,0 2250,0 2500,0 Daggpunkt vid marken I detta sammanhang använder man sig av luftens daggpunkt vid marken. För ändamålet kan man använda sig av en termometer som mäter lägsta temperatur under natten Tmin = 8°C Marken

35 Fritt efter Alfred Ultsch -15,0-10,0-5,00,05,010,015,020,025,030,035,0 0,0 250,0 500,0 750,0 1000,0 1250,0 1500,0 1750,0 2000,0 2250,0 2500,0 Mättnadslinje Marken Tmin = 8°C Markluftens daggpunkt följer en sk mättnadslinje. För praktiskt bruk kan vi betrakta den som en isoterm. Verklig gradient ligger på ca -1° per 1000 m

36 Fritt efter Alfred Ultsch -15,0-10,0-5,00,05,010,015,020,025,030,035,0 0,0 250,0 500,0 750,0 1000,0 1250,0 1500,0 1750,0 2000,0 2250,0 2500,0 Mättnadslinje Marken Markluftens daggpunkt följer en sk mättnadslinje. För praktiskt bruk kan vi betrakta den som en isoterm. Verklig gradient ligger på ca -1° per 1000 m Mättnadslinje

37 Fritt efter Alfred Ultsch -15,0-10,0-5,00,05,010,015,020,025,030,035,0 0,0 250,0 500,0 750,0 1000,0 1250,0 1500,0 1750,0 2000,0 2250,0 2500,0 Kondensationsbas Där mättnadslinjen skär temperaturkurvan, kan moln bildas. Dvs vi får en synbar Kondensationsbas Marken Kondensationsbas

38 Fritt efter Alfred Ultsch -15,0-10,0-5,00,05,010,015,020,025,030,035,0 0,0 250,0 500,0 750,0 1000,0 1250,0 1500,0 1750,0 2000,0 2250,0 2500,0 Kondensationsbas I detta fall får vi en kondensationsbas på 1250m Då luften på denna höjd är relativt torr kan man förvänta sig 1-2 åttondelar Cu. Marken

39 Fritt efter Alfred Ultsch -15,0-10,0-5,00,05,010,015,020,025,030,035,0 0,0 250,0 500,0 750,0 1000,0 1250,0 1500,0 1750,0 2000,0 2250,0 2500,0 Fuktadiabat Så snart fukten i luften börjar kondensera, frigörs latent värme som tillförts vid avdunstningen Kondensation Marken 20° varm luft stiger i höjden

40 Fritt efter Alfred Ultsch -15,0-10,0-5,00,05,010,015,020,025,030,035,0 0,0 250,0 500,0 750,0 1000,0 1250,0 1500,0 1750,0 2000,0 2250,0 2500,0 Fuktadiabat Så snart fukten i luften börjar kondensera, frigörs latent värme som tillförts vid avdunstningen. Dvs luften kan "återupphetta" sig själv. Därmed kan luften stiga vidare med mindre temperaturförlust, med 0,5° per 100m. Marken

41 Fritt efter Alfred Ultsch -15,0-10,0-5,00,05,010,015,020,025,030,035,0 0,0 250,0 500,0 750,0 1000,0 1250,0 1500,0 1750,0 2000,0 2250,0 2500,0 Fuktadiabat Hjälplinjer Denna nya temperaturgradient av ca. 0,5° per 100m kallas "fuktadiabatisk". Den tillhörande kurvan fuktadiabat. Marken Fuktadiabat

42 Fritt efter Alfred Ultsch -15,0-10,0-5,00,05,010,015,020,025,030,035,0 0,0 250,0 500,0 750,0 1000,0 1250,0 1500,0 1750,0 2000,0 2250,0 2500,0 Moln Den till 1250m stigande luften bildar moln, och i molnet stiger luften vidare utmed fuktadiabaten tills den möter inversionsskiktet vid 1400 m. Vi får alltså 150m tjocka moln, som förhindras att växa i höjden vid inversionsskiktet Marken

43 Fritt efter Alfred Ultsch -15,0-10,0-5,00,05,010,015,020,025,030,035,0 0,0 250,0 500,0 750,0 1000,0 1250,0 1500,0 1750,0 2000,0 2250,0 2500,0 Molnbildning Denna dag får vi en molnbildning med 1-2 åttondelar flacka Cu med en initial höjd av 1250m. Under dagens lopp (medan temperaturen ökar) kan basen stiga till 1600m. Marken

44 Fritt efter Alfred Ultsch -15,0-10,0-5,00,05,010,015,020,025,030,035,0 0,0 250,0 500,0 750,0 1000,0 1250,0 1500,0 1750,0 2000,0 2250,0 2500,0 Cb Om temperaturen under dagen stiger till mer än 24°C kan något speciellt inträffa Marken

45 Fritt efter Alfred Ultsch -15,0-10,0-5,00,05,010,015,020,025,030,035,0 0,0 250,0 500,0 750,0 1000,0 1250,0 1500,0 1750,0 2000,0 2250,0 2500,0 Cb Om temperaturen under dagen stiger till mer än 24°C kan något speciellt inträffa Marken

46 Fritt efter Alfred Ultsch -15,0-10,0-5,00,05,010,015,020,025,030,035,0 0,0 250,0 500,0 750,0 1000,0 1250,0 1500,0 1750,0 2000,0 2250,0 2500,0 Energibetraktelse Styrkan i termiken beror på den energi som står till förfogande. Energin beror av maximaltemperaturen samt gradienten på temperaturkurvan. Ett mått på tillgänglig energi utgörs av markerad area. Förutsedd maximal temperatur Energiarea Marken

47 Prognoser på nätet  Svt  Tempprognos  SMHI:s Hirlamprognos  DMI

48 Tempprognos

49 2. Ändra till 56,13 3 1

50

51 Vind, 1000 m Temperatur, 2 m Moln, medium/höga mörkgrå, mulet ljusgrå, halvklart

52 Moln, total Nederbörd Termik torr cumulusbas styrka höjd över terräng


Ladda ner ppt "Väderbriefing  Tolka sondering  Prognoser på nätet  En bra dag Översatt och bearbetad av Anders Jönsson, Landskrona FK."

Liknande presentationer


Google-annonser