Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyheter om Ediel ® Av Jan Owe. Edielportalen > Tester på gång att införas för balansansvariga aktörer > Test av UTILTS från nätägare > Test av UTILTS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyheter om Ediel ® Av Jan Owe. Edielportalen > Tester på gång att införas för balansansvariga aktörer > Test av UTILTS från nätägare > Test av UTILTS."— Presentationens avskrift:

1 Nyheter om Ediel ® Av Jan Owe

2 Edielportalen > Tester på gång att införas för balansansvariga aktörer > Test av UTILTS från nätägare > Test av UTILTS från SvK > Två nya testfall för nätägare > Test av UTILTS till och från SvK > En engelsk version av portalen under 2011 > Uppdatera aktörsinformationen (postadr. m.m.) via Mimer > Knyt kontaktpersonerna till ett meddelande – eller som generell kontaktperson

3 Ändringar 2011 – främst för balansansvariga > I april 2011 införs kvartsplaner och knäckpunktsplaner > Samtidigt delas bud för primärregleringen upp i > FNR (Frekvensstyrd normaldriftsreserv) > FDR (Frekvensstyrd störningsreserv) > Den 1 november 2011 införs elområden > En del rapportering där idag inget område anges kommer istället innehålla ett elområde. > Eller där området i dag är ”Sverige” så kommer området ibland bli ett elområde.

4 Edielutbildning > Första tillfället blir våren 2011 > Allmänt om Ediel och meddelandeflödet i branschen > Använda och uppdatera information på Edielportalen > Hur testar jag? > Hur läser jag ett EDIFACT-meddelande? > Anvisningarna > Vad är på gång?

5 Nordiskt samarbete > SvK, Statnett, Fingrid, Energinet.dk och NordPool Spot håller på att ta fram beskrivningar av utbytena sinsemellan > Formaten kommer även kunna användas till och från balansansvariga och TSO:erna > Ersätter i första hand DELFOR- och QUOTES-meddelandena > XML-formaten bygger på format framtagna av ENTSO-E > Finns inget beslut om när vi kör igång med nya format

6 Framtiden kring utbyte av mätvärden, avräkningsinformation och levbyten > Nu i november är XML-format framtagna inom ebIX ® klara att kunna pilotanvändas > Publiceras på www.ebix.orgwww.ebix.org > Låt oss bygga på det inför den gemensamma nordiska slutkundsmarknaden > E66:or, E31:or lever vidare – men i XML-format, eller som webbservice-utbyten, eller som EDIFACT > Det ebIX ® arbetar med är i grunden syntaxoberoende

7 Två typer av XML-scheman > Dels ett generiskt format – jämför t.ex. med meddelandet UTILTS E31 > Dels ett specifikt format som kan användas för att validera det utbytta meddelandet – jämför med vår svenska tillämpning av UTILTS E31 med andelstal sänt från nätägare till balansansvarig

8

9 Edielavtalet – ny version > En ny version av Edielavtalet är på väg att bli klart > Förenklingar och förändringar eftersom det skrevs när det fanns ett Edielpostverk > En del har också kunnat flyttas till den generella tekniska Edielanvisningen > Avtalet går ut på remiss i branschen > Aktörer som redan har ett Edielavtal behöver inte teckna om det

10 Om fem år… > Förra konferensen: Stäng av mobilen > Om ett par år: Använd mobilen > En app mot EMIX – var befinner sig ett visst ärende? > Eller mot andra tjänsteleverantörer i Molnet > Appar mot egna system > Ediel ® för fjärrvärme? > XML enligt ebIX ® och ENTSO-E > Harmoniserade regler och utbyten i Norden


Ladda ner ppt "Nyheter om Ediel ® Av Jan Owe. Edielportalen > Tester på gång att införas för balansansvariga aktörer > Test av UTILTS från nätägare > Test av UTILTS."

Liknande presentationer


Google-annonser