Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyheter om Ediel® Av Jan Owe.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyheter om Ediel® Av Jan Owe."— Presentationens avskrift:

1 Nyheter om Ediel® Av Jan Owe

2 Edielportalen Tester på gång att införas för balansansvariga aktörer
Test av UTILTS från nätägare Test av UTILTS från SvK Två nya testfall för nätägare Test av UTILTS till och från SvK En engelsk version av portalen under 2011 Uppdatera aktörsinformationen (postadr. m.m.) via Mimer Knyt kontaktpersonerna till ett meddelande – eller som generell kontaktperson

3 Ändringar 2011 – främst för balansansvariga
I april 2011 införs kvartsplaner och knäckpunktsplaner Samtidigt delas bud för primärregleringen upp i FNR (Frekvensstyrd normaldriftsreserv) FDR (Frekvensstyrd störningsreserv) Den 1 november 2011 införs elområden En del rapportering där idag inget område anges kommer istället innehålla ett elområde. Eller där området i dag är ”Sverige” så kommer området ibland bli ett elområde.

4 Edielutbildning Första tillfället blir våren 2011
Allmänt om Ediel och meddelandeflödet i branschen Använda och uppdatera information på Edielportalen Hur testar jag? Hur läser jag ett EDIFACT-meddelande? Anvisningarna Vad är på gång?

5 Nordiskt samarbete SvK, Statnett, Fingrid, Energinet.dk och NordPool Spot håller på att ta fram beskrivningar av utbytena sinsemellan Formaten kommer även kunna användas till och från balansansvariga och TSO:erna Ersätter i första hand DELFOR- och QUOTES-meddelandena XML-formaten bygger på format framtagna av ENTSO-E Finns inget beslut om när vi kör igång med nya format

6 Framtiden kring utbyte av mätvärden, avräkningsinformation och levbyten
Nu i november är XML-format framtagna inom ebIX® klara att kunna pilotanvändas Publiceras på Låt oss bygga på det inför den gemensamma nordiska slutkundsmarknaden E66:or, E31:or lever vidare – men i XML-format, eller som webbservice-utbyten, eller som EDIFACT Det ebIX® arbetar med är i grunden syntaxoberoende

7 Två typer av XML-scheman
Dels ett generiskt format – jämför t.ex. med meddelandet UTILTS E31 Dels ett specifikt format som kan användas för att validera det utbytta meddelandet – jämför med vår svenska tillämpning av UTILTS E31 med andelstal sänt från nätägare till balansansvarig

8

9 Edielavtalet – ny version
En ny version av Edielavtalet är på väg att bli klart Förenklingar och förändringar eftersom det skrevs när det fanns ett Edielpostverk En del har också kunnat flyttas till den generella tekniska Edielanvisningen Avtalet går ut på remiss i branschen Aktörer som redan har ett Edielavtal behöver inte teckna om det

10 Om fem år… Förra konferensen: Stäng av mobilen
Om ett par år: Använd mobilen En app mot EMIX – var befinner sig ett visst ärende? Eller mot andra tjänsteleverantörer i Molnet Appar mot egna system Ediel® för fjärrvärme? XML enligt ebIX® och ENTSO-E Harmoniserade regler och utbyten i Norden


Ladda ner ppt "Nyheter om Ediel® Av Jan Owe."

Liknande presentationer


Google-annonser