Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Gunnar Wettergren1 DSK2PRJ Fö 1 – Introduktion till kursen och projektledning Gunnar Wettergren

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Gunnar Wettergren1 DSK2PRJ Fö 1 – Introduktion till kursen och projektledning Gunnar Wettergren"— Presentationens avskrift:

1 © Gunnar Wettergren1 DSK2PRJ Fö 1 – Introduktion till kursen och projektledning Gunnar Wettergren gunnarw@dsv.su.se

2 © Gunnar Wettergren2 Agenda Kursintroduktion Uppgiften Dagens föreläsning Vad är projektledning? Projektet Projektledaren Roller

3 © Gunnar Wettergren3 DSK2PRJ (15HP) Ansvarig Gunnar Wettergren gunnarw@dsv.su.se 08/6747090 Alla mail som skickas till lärare eller handledare måste ha en subjektrad som börjar med DSK2PRJ annars läses dem inte

4 Examination Bolognabetyg 3 delar 5Hp – Implementation av uppgiften 5Hp – Personlig journal 5Hp – Skriftlig examination (tenta) Bolognaskalor mm. finns i wikin © Gunnar Wettergren4

5 Stödsystem http://wiki.dsv.su.se Varje grupp har en egen sida där som ni ansvarar för. Allt material som skall lämnas in mm. skall länkas till från wikin Ni måste sätta rättigheterna på wikin så att er grupp + gunnarw kommer åt ert material FC Konferensen heter DSK2PRJ © Gunnar Wettergren5

6 6 Teoretiska källor Alla böcker ni har haft hittils Internet Tidigare erfarenheter/uppgifter

7 Fusk Varje grupp skall lämna in ett arbete som ni har skapat tillsammans. Det skall klart och tydligt framgå av kodkommentarer vem som har gjort koden som ni använder er utav. Helt ok att diskutera och utbyta idéer med andra utanför gruppen Er journal måste vara sanningsenlig och korrekt. Det är upp till varje grupps medlemmar att meddela kursledningen om någon skriver saker dem inte har gjort © Gunnar Wettergren7

8 8 Hur är kursen strukturerad? Föreläsningar Handledning Seminarier Projektledarmöten Och en massa arbete.....

9 Uppgiften Ni skall under 10 veckor bygga ett kalender/blogg/IM system som skall användas inom DSV Funktionskrav finns beskrivna i kurswikin Fredag 27/3 så har ni möjlighet att ställa frågor till kunden. 10-11.45 sal A © Gunnar Wettergren9

10 Momentråd Vi behöver ett momentråd som kan vara länken mellan kursledning och er studenter 3 personer © Gunnar Wettergren10

11 © Gunnar Wettergren11 Vad är ett projekt? “A temporary endeavor undertaken to create a unique product or service” Source: A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute Standards Committee, p. 167, 1996 Med andra ord det är en RISK

12 © Gunnar Wettergren12 Varför detta fokus på projektledning? Många uppgifter och idéer passar inte in i den vanliga organisationen Vi måste kunna dela ut ansvar och makt för att uppnå organisatoriska mål

13 © Gunnar Wettergren13 Hur går det så här långt? 1998 rapporterade Financial Review att bara 13% av de tillfrågade företagen var nöjda med sin ROI I 53 av 59 industrier gav en ökad IT investering inte motsvarande produktivitetsökning (McKinsey, 2002) ~ 50% av IT projekten misslyckas (Standish Group, 2002) 60% av de tillfrågade företagen under 2002 hade liten eller ingen formell träning I projektledning (Organizational Project Management Baseline Study, Interthink Consulting, September 2002)

14 © Gunnar Wettergren14 Vad karaktäriserar ett projekt? Unikt Har ett specifikt start- och slutdatum Temporär organisation Kan struktureras och drivas separerat från den övriga organisationen

15 © Gunnar Wettergren15 Ett projekts tre mål Vad hanterar en projektledare? Tid (Planering, tidplan) Kostnader (Budget) Måluppfyllelse

16 © Gunnar Wettergren16 Performance, cost, and time targets

17 © Gunnar Wettergren17 Projektets livscykel Det mäter hur långt projektet har kommit som en funktion av tid eller resurser och hur fördelningen ser ut Det är viktigt att förstå cykeln och de olika faserna för att kunna leda och driva projektet

18 © Gunnar Wettergren18 Exempel(1)

19 © Gunnar Wettergren19 Exempel (2)

20 © Gunnar Wettergren20 Vad betyder det att vara projektledare? Bokens definition är: “It is the PM’s job to make sure that the project is properly planned, implemented, and completed”

21 © Gunnar Wettergren21 En projektledares roller och ansvar Man kan lätt inse att en PL är en man/kvinna med många olika ansikten. Det finns nästan ett oändligt antal roller som du tvingas hantera som PL Med dessa roller kommer olika typer av ansvar

22 © Gunnar Wettergren22 Roller Möjliggörare Kommunikatör Virtuell PL Bollplank Problemlösare Kundvård/relationer Intressentvård Etc.

23 © Gunnar Wettergren23 Ansvar/Uppgifter Resurser Släcka bränder, ta bort hinder Ledarskap och kunna ta beslut Förhandlingar, lösa konflikter och övertala

24 © Gunnar Wettergren24 Varför använder vi projektformen, igen? Kapa TTM Dagens produkter kräver specialistkunskap, grupper kan skapas och brytas sönder enklare i ett projekt Teknologiförändringar och förändringshastighet Brist på tilltro till höga chefers förmåga att hantera stora förändringar

25 Vilka roller behöver ni? Projektledare ……vad saknas © Gunnar Wettergren25

26 © Gunnar Wettergren26 Frågor?


Ladda ner ppt "© Gunnar Wettergren1 DSK2PRJ Fö 1 – Introduktion till kursen och projektledning Gunnar Wettergren"

Liknande presentationer


Google-annonser