Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bioenergetics VT2010 Anna Strömberg. 26 mars 2015Namn Efternamn2 Övningsexempel:  Holum Kap. 25, kap. 26.3 (glykolysen) Interaction 2.1  Titta på lösta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bioenergetics VT2010 Anna Strömberg. 26 mars 2015Namn Efternamn2 Övningsexempel:  Holum Kap. 25, kap. 26.3 (glykolysen) Interaction 2.1  Titta på lösta."— Presentationens avskrift:

1 Bioenergetics VT2010 Anna Strömberg

2 26 mars 2015Namn Efternamn2 Övningsexempel:  Holum Kap. 25, kap. 26.3 (glykolysen) Interaction 2.1  Titta på lösta exempel Ex. 1 kap 25  Träna på att lösa exempel Kap. 25: 25.8, 25.10, 25.11, 25.13?, 25.15, 25.17, 25.19, 25.28, 25.30, 25.31, 25.35, 25.39, 25.45 Kap. 26: 26.35, 26.37

3 26 mars 2015Namn Efternamn3 DISPOSITION  Glykolysen  Citronsyracykeln  Andningskedjan 3 processer för att utvinna energi ur födan Anaerob – kräver ej O 2 Aerob – kräver O 2

4 26 mars 2015Namn Efternamn4 Varför behöver vi syre?

5 26 mars 2015Namn Efternamn5 Vad behövs energi till?  Rörelse -skelettmuskel -hjärtmuskel -glatt muskulatur  Tillväxt  Reparation  Transport

6 26 mars 2015Namn Efternamn6 Katabolism / Anabolism Anabolism – uppbyggnad  Enkla molekyler byggs ihop till större, mer komplexa strukturer  Ex: Aminosyror byggs ihop till proteiner Katabolism – nedbrytning Större molekyler bryts ned till sina beståndsdelar, och energi utvinns Ex: Stärkelse bryts ned till glukos

7 26 mars 2015Namn Efternamn7 Lokalisation  Glykolys – sker i cytoplasman  Citronsyracykeln samt Andningskedjan – sker i mitokondrien  Dessa tre processer sker i alla celler i vår kropp!

8 26 mars 2015Namn Efternamn8 Glukosomsättningen i cellen

9 26 mars 2015Namn Efternamn9 ATP – adenosine triphosphate – bränslet för alla processer i cellen

10 26 mars 2015Namn Efternamn10 Energi förvaras i fosfatbindningar Energi

11 26 mars 2015Namn Efternamn11 ATP ADP  ATPADP + P i + energi  ADP + P i + energiATP

12 26 mars 2015Namn Efternamn12 Kolhydrat- omsättning

13 26 mars 2015Namn Efternamn13 Energiomsättning 2 Acetyl-CoA 2 Pyruvat Citronsyra cykeln Fett Glukoneogenes Glukos Syntes Nedbrytning Glykolys

14 26 mars 2015Namn Efternamn14 Glykolys – anaerob – utan O 2  Netto: 2 ATP 2 NADH Största andelen energi finns i pyruvat- molekylerna Pi + NAD + NADH + H + ATP ADP ATP glukos pyruvat

15 26 mars 2015Namn Efternamn15 Glykolysen: 1 st Glukosmolekyl – 6 st kolatomer  2 st pyruvatmolekyler – 3 kolatomer var 2 st pyruvat + 2 ATP +2 NADH

16 26 mars 2015Namn Efternamn16 Översikt Glykolysen  Sker i cytoplasman i alla celler  Utgör det första nedbrytningssteget av glukos  Sker fort utan förbrukning av O 2  Bryter ned Glukos (6 C) till 2 pyruvatmolekyler (3C x 2)  Bildar 2 ATP  2 NAD+ blir 2 NADH

17 26 mars 2015Namn Efternamn17 Elektronbärare 1; NAD + NAD + + 2 e - + 2 H +  NADH + H +

18 26 mars 2015Namn Efternamn18 Glykolys 1/2

19 26 mars 2015Namn Efternamn19 Glykolys 2/2

20 26 mars 2015Namn Efternamn20 3 viktiga regleringssteg  1) Hexokinas  2) Phosphofructokinas  3) Pyruvatkinas  Ett kinas är ett enzym som för över en fosfatgrupp från energirika fostater till ett protein

21 26 mars 2015Namn Efternamn21 1) Hexokinase 1. Hexokinase catalyzes: Glucose + ATP  glucose-6-P + ADP

22 26 mars 2015Namn Efternamn22 Reglering av Hexokinas Hexokinas aktivitet hämmas av närvaro av dess produkt; Glukos - 6 – fosfat Detta förhindrar att för mycket glukos - 6 – fosfat ansamlas i cellen

23 26 mars 2015Namn Efternamn23 2) Fosfofruktokinas Phosphofructokinase catalyzes: fructose-6-P + ATP  fructose-1,6-bisP + ADP

24 26 mars 2015Namn Efternamn24 Reglering av fosfofruktokinas  Aktivering av fosfofruktokinas är vanligen det hastighetsbestämmande steget i glykolysen  Fosfofruktokinas hämmas av hög [ATP]  Vid hög [ATP] är det bättre för cellen att lagra glukos som glykogen än att bilda mer ATP

25 26 mars 2015Namn Efternamn25 3 Pyruvatkinas Pyruvate Kinase catalyzes: phosphoenolpyruvate + ADP  pyruvate + ATP.

26 26 mars 2015Namn Efternamn26 Reglering av Pyruvatkinas  Pyruvatkinas hämmas av hög [ATP]

27 26 mars 2015Namn Efternamn27 Nettoresultat av glykolysen  Glykolysen Glykolysen  http://www.science.smith.edu/departments/Biology/Bio231/glyco lysis.html

28 26 mars 2015Namn Efternamn28 Anaerob förbränning  Leder till ansamling av mjölksyra - laktat

29 26 mars 2015Namn Efternamn29 Anaerob förbränning  NADH kan inte oxideras till NAD + i mitokondrierna utan syre  NAD + krävs för att glykolysen skall fungera  Omvandlingen av pyruvat till laktat ger tillgång till NAD +

30 26 mars 2015Namn Efternamn30 Vad är meningen med laktatbildning?  Tillgång till NAD+ för att glykolysen ska kunna fortgå

31 26 mars 2015Namn Efternamn31 CITRONSYRACYKELN  Den största andelen energi i glukos finns i pyruvat  Pyruvat från glykolysen går in i citronsyracykeln vid adekvat syretillförsel

32 26 mars 2015Namn Efternamn32 Citronsyracykeln sker i mitokondrien

33 26 mars 2015Namn Efternamn33 Pyruvat Dehydrogenas  Pyruvat omvandlas till Acetyl-CoA som går in i Citronsyracykeln  NADH bildas

34 26 mars 2015Namn Efternamn34 Acetyl-CoA – bränsle för citronsyracykeln

35 26 mars 2015Namn Efternamn35 Citronsyracykeln (Krebs cycle)

36 26 mars 2015Namn Efternamn36 Citronsyracykeln Acetyl CoA + 3 NAD + + FAD + GDP + P i 2 CO 2 + 3 NADH + FADH 2 + GTP + CoA

37 26 mars 2015Namn Efternamn37 Elektronbärare 2; FAD FAD + 2 e - + 2 H +  FADH 2 FAD FADH 2

38 26 mars 2015Namn Efternamn38 Citronsyracykeln = Krebs cycle  YouTube - Krebs Cycle animation YouTube - Krebs Cycle animation  http://www.youtube.com/watch?v=aCypoN3X7KQ

39 Andningskedjan Elektrontransportkedjan Här sker Oxidativ Fosforylering

40 26 mars 2015Namn Efternamn40 Andningskedjan sker i mitokondrierna

41 26 mars 2015Namn Efternamn41 Substrat  Väteatomer + högenergetiska elektroner  Från NADH + H+ & FADH2  Molekylärt syre

42 26 mars 2015Namn Efternamn42 Komplex I-IV

43 26 mars 2015Namn Efternamn43 Komplex I-IV

44 26 mars 2015Namn Efternamn44 Komplex I-IV

45 26 mars 2015Namn Efternamn45 Protongradient & Energiutvinning

46 26 mars 2015Namn Efternamn46 Elektrontransportkedjan  YouTube - the electron tansport chain YouTube - the electron tansport chain  http://www.youtube.com/watch?v=xbJ0nbzt5Kw

47 26 mars 2015Namn Efternamn47 ATP-produktion

48 26 mars 2015Namn Efternamn48 Sammanfattning  Glykolysen bryter ner glukos till 2 pyruvatjoner  Pyruvat bildar laktat vid för låg syretillgång  Vid adekvat syretillgång går pyruvat in i citronsyracykeln  Citronsyracykeln förser andningskedjan med elektroner med hög energi, i form av NADH och FADH 2  Elektronerna binder till O 2 och H + och bildar H 2 O. Deras energi används till att bygga upp en koncentrationsgradient med H + - joner i mitokondrierna via andningskedjan. Utan O 2 stannar andningskedjan.  H + -jonerna flödar tillbaks genom ATP-syntas, ADP + Pi  ATP

49 26 mars 2015Namn Efternamn49 Viktiga begrepp Metabolism, anabolism, katabolism, elektronbärare, NAD+, FAD, kopplade reaktioner, energirika bindningar Ska kunna Översikt av citronsyracykeln och andningskedjan, Fylla i citronsyracykeln om en molekyl fattas Lokalisation för glykolys, citronsyracykel samt andningskedjan Förstå hur ATP bildas i andningskedjan Ska känna igen ATP, pyruvat, laktat, acetylCoA, Länkar http://www.tcd.ie/Biochemistry/IUBMB-Nicholson/swf/ATPSynthase.swf vacker animering av protongradient i mitokondrier http://www.youtube.com/watch?v=lvoZ21P4JK8&feature=related Animering av citronsyracykeln http://www.youtube.com/watch?v=9UM78eqy1oc Jättebra animering av andningskedjan


Ladda ner ppt "Bioenergetics VT2010 Anna Strömberg. 26 mars 2015Namn Efternamn2 Övningsexempel:  Holum Kap. 25, kap. 26.3 (glykolysen) Interaction 2.1  Titta på lösta."

Liknande presentationer


Google-annonser