Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resor i Hemvården Anette Svensson, undersköterska

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resor i Hemvården Anette Svensson, undersköterska"— Presentationens avskrift:

1 Resor i Hemvården 2012-10-07 Anette Svensson, undersköterska
Henrik Ahlgren, utvecklingsledare

2 Var ligger Aneby? Yta 152 km2 ca invånare

3 Ca 29 årsarbetare, 36 stycken anställda Ett arbetslag med fyra områden
Hemvården i Aneby Ca 29 årsarbetare, 36 stycken anställda Ett arbetslag med fyra områden Alla utgår från samma punkt

4 Höglandsprojekt – 2010 Smarta hemtjänstresor på Höglandet
Samverkansprojekt mellan kommunerna Aneby, Eksjö och Vetlanda för att effektivisera tjänsteresorna inom hemtjänsten Projektet finansierades av Trafikverket Huvudsyftet med projektet är att se över hemtjänstresorna för att kunna minska res- och planeringstid och öka brukartiden. Projektet hade tre fokusområden: Ruttoptimering (WSP) Policy och transporternas miljö och trafiksäkerhet (WSP) Nyckeltal och uppföljning (Catalyt)

5 En utgångspunkt – stor kommun

6 Sammanfattningsvis Det finns goda möjligheter att effektivisera tjänsteresorna inom hemtjänsten i samtliga tre kommuner. Studien visar att det finns en stor besparingspotential att minska körsträcka med hjälp av ruttoptimering. Genomgången av den befintliga fordonsparken visar på intressanta resultat där betydande besparingar i form av minskade drivmedelskostnader i vissa fall står mot minskade utsläpp av koldioxid. Restid och indirekt tid kan minskas till förmån för ökad brukartid i alla tre kommunerna om man tar ett bättre helhetsperspektiv i verksamheten. Kunskap finns och även verktyg finns i stor utsträckning inom resp. kommun. Vad som krävs mer är att bryta ner och tydliggöra målstyrningen på lokal nivå.

7 Tankar efter projektet
Förändring av bilpark Minska bilkörande i centrum Minimiera nyckelhantering Försök till mer tänk kring ruttplanering/ ruttoptimering

8 1. Förändring av bilpark Feedback på att den bilmodell som vi hade flest av var bra utifrån säkerhet, miljö etc. Tidigare 3 av 9 bilar kördes med etanol Något splittrad vagnpark (olika bilmärken) Vissa bilar rullat över mil Problem vintertid med etanolbilar (svårtstartade) Etanolbilarna tankas dubbelt så ofta = ineffektiv arbetstid Etanolbilarna krävde mer service

9 NU 9 av 9 bilar är miljödiesel Enbart Golf Bluemotion
Tydliga rutiner kring byte av bilar: 3 äldsta byts ut varje år (en bil rullar i tre år) Fungerar lika bra vinter som sommar Halverat tankningstillfällen Fördelar bilar jämnare efter områden = bilar rullar ”lika mkt”

10 2. Minska bilkörande i centrum
I samband med projekt infördes el-cykel i centrumområdet Inga bilar på schema i centrum Endast larmbil finns Ingen km-ersättning sommartid för bruk av egen bil El-cykeln har en egen rutt som är anpassad för cykeln Bättre på att använda cykel vintertid

11 3. Nyckelgömma

12 Nyckelgömma Hörde talas om nyckelgömma på konferens i Nybro sep- 2009
Ärende i kvalitetsgrupp hemvården Personal fick i uppdrag att undersöka möjligheter att införa nyckelgömma Personal föredrog ärendet för Sociala utskottet – beslut togs att upphandla Installation sep- 2011

13 Många nycklar blir det…
Inom hemvård/hemtjänst har alltid nyckelhantering varit en utmaning Ca 200 brukare X 2 – 3 nycklar per brukare Flera brukare har många insatser per dag Sämre ruttplanering Upphandling ihop med tre grannkommuner Ytterligare en grannkommun hade lösning sedan tidigare

14 Mätning under oktober 2010 (totalt inom hemvården arbetar ca 29 årsarbetare)
4 % av tillgängliga resurser användes till nyckelhantering

15 Vad är en nyckelgömma? Brukarens nyckel förvaras i stöldskyddsklassade gömmor Dessa fästs på dörren/vägg/gavel Montering/nedmontering görs av personal Ett fåtal brukare skeptiska i början men idag är ALLA med!

16 Fördelar vi ”förutsåg innan” installation

17 Fördelar brukare Ökad säkerhet Kortare inställelsetid
Larm Ökad säkerhet Kortare inställelsetid Mindre antal nycklar Mindre kostnad för brukare Nycklar ”kvar hemma” Högre kontinuitet Flexiblare vid schemaläggning

18 Fördelar personal Larmsituationer Dubbelbemanning Rutter
Stress reducering Larmsituationer Dubbelbemanning Optimering Rutter Vårdtagarschema Minskad restid Kostnads Minskade drivmedelskostnader

19 Nästan! Allt stämmer! Effektivare organisation
Lättare att hjälpa varandra Nästan!

20 Efter nyckelgömma – milen?
Införande av nyckelgömma Tror ni detta stämmer?

21 Mil per månad – mars 2011-

22 Varför? Har lagt om rutter, men svårt att göra helt manuellt Nyckelgömma minskar inställelsetiden (och räddat liv) men minskade inte milen Vinter, förändringar i insatser etc… Tiden på nyckelhantering försvunnit och har givit ökad brukartid

23 Totalt Kringtid 2009 46% Kringtid 2010 37% Kringtid 2012 35% Diff -9,50%

24 Januari – juli

25 4. Ruttplanering/ruttoptimering ”manuellt”
Svårt att få överblick Mycket variabler att hänsyn till = tar extra mkt tid att planera Svårt att få gemensamt tänk i gruppen Nyfikna (och kritiska) på IT-stöd

26 Energieffektiva hemtjänstresor i Jönköpings län
Jönköpings läns klimatpåvekan ska minska kraftigt. Av allt att döma ligger den största utmaningen inom transportsektorn. Det innebär dels en övergång till förnybara drivmedel och samtidigt en kraftfull energieffektivisering. Jönköpings län går nu in i ett spännande, utvecklande och framsynt projekt för att minska de ca mil som hemtjänsten årligen kör. Projektet kommer att drivas i samvekan med Aneby kommun, Trafikverket, Regionförbundet, FoUrum och Energikontor Norra Småland. 10 maj, Länsstyrelsen ansöker om medel (EMs EES-stöd) 17 september, EM beviljar projektet! Projektledning, motsvarande en heltid under 15 månader, ska tillsättas inom ramen för projektet. Energimyndigheten=EM Energieffektiviseringsstöd= EES-stöd, vilket ENBART kan sökas av Länsstyrelsen och riktar sig till kommuner och landsting i Sverige. Bakgrunden till stödet är EU:s energitjänstedirektiv som säger att den offentliga sektorn ska vara en förebild i att energieffektivisera. förnybara drivmedel =biogas/elbilar som drivs av förnybar el (vind/sol/vatten…) Projektledning motsvarande en heltid under 15 månader

27 Hur mycket mil kör ni på en månad?
Tips? Hur mycket mil kör ni på en månad? Skapa rutin att skriva av mätarna varje månad Tidsstudiemätning, jobbigt att genomföra men ger mycket nyttiga underlag Aneby använder Mobipen som dokumentationssystem, genom den gör vi extra mätningar Eliminera nyckelhantering Trots att milen ej minskat i den omfattning vi hoppats har flexibiliteten att hjälpa varandra ökat

28 TACK för att ni lyssnade!

29 Restidsmätning pågår! Centrum Söder Norr totalt 2009_juni 15% 17% 25%
Centrum Söder Norr totalt 2009_juni 15% 17% 25% 18% 2010_okt 14% 10% 26% 16% 2012_apri  17 % 12 % 29 %


Ladda ner ppt "Resor i Hemvården Anette Svensson, undersköterska"

Liknande presentationer


Google-annonser