Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsanalys 2011 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Presentation HSU 30 maj 2012 Marianne Förars Anna Kjellström Kristina Narbro Hälso- och sjukvårdsavdelningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsanalys 2011 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Presentation HSU 30 maj 2012 Marianne Förars Anna Kjellström Kristina Narbro Hälso- och sjukvårdsavdelningen."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsanalys 2011 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Presentation HSU 30 maj 2012 Marianne Förars Anna Kjellström Kristina Narbro Hälso- och sjukvårdsavdelningen analysenheten

2 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 2 Verksamhetsanalys 2011 - åttonde rapporten Fantastisk rapport Stort arbete Många engagerade Enormt viktigt arbete Otroligt utvecklingsarbete Kvalitetsregister har stor betydelse för patientvården Förbättrad registrering Mycket efterfrågade resultat – alla vill veta ännu mer om hur det går och längtar efter uppgifter om sina resultat Några godbitar kommer senare under året

3 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 3 Uppföljande åtgärder – HSU 12 september Cancer – HSU 12 september Ordförandekonferens 31 maj Facklig grupp 11 juni HSN

4 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 4 Innehåll rapport Regionens befolkning Perspektiv på resurser och resursförbrukning VG Primärvård – vårdval och ersättning Sjukhusens akutmottagningar Tillgänglighet Konsumtion av hälso- och sjukvård Kontaktgrad Öppenvårdskonsumtion Slutenvårdskonsumtion Undvikbar slutenvård Kvalitetsuppföljning - medicinska resultat och uppföljning 10 kvalitetsregister - Cancer 10 cancerregister Patientsäkerhet Patientnämndernas uppföljning Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården Patientnöjdhet vid vårdcentralsbesök Läkemedel Tandvård Hälso- och sjukvårdens personal Del 2 Basala uppgifter TABELLBILAGA (SEPARAT TRYCK) Tidsserier Äldre God vård Läkemedel

5 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 5 Regionens befolkning

6 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 6 1 1 12 11 4 2 5 3 10 7 6 9 8 7 Angered Partille Härryda Mölndal Norra Hisingen Västra Hisingen Askim- Frölunda- Högsbo Västra Göteborg Lundby Östra Göteborg Örgryte- Härlanda Majorna- Linné Centrum Alingsås Hälso- och sjukvårdsnämndområden 2011

7 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 7

8 8 Konsumtion av hälso- och sjukvård

9 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 9 Figur F-3. Kontaktgrad (72%). Förändring 2006-2011. Källa: Vårddata- basen Vega Mellan 2010 och 2011 mönstret liknande för både PV, spÖV och SV (61%) (41%) (10%)

10 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 10 Öppenvårdskonsumtion Slutenvårdskonsumtion Källa: Vårddata- basen Vega

11 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 11 Procentuell förändring av vårdkonsumtion, fördelat på åldersgrupper, 2008-2011. Källa: Vårddata- basen Vega F-9 läkarbesök inom primärvård F-10 läkarbesök inom öppen specialiserad vård F-17 somatiska vårdtillfällen

12 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 12 Vårdkonsumtion fördelat på HSN 2008-2011. Källa: Vårddata- basen Vega F-11 läkarbesök inom primärvård F-12 läkarbesök inom öppen specialiserad vård F-18 somatiska vårdtillfällen Diagram per åldersgrupp i tabellbilaga

13 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 13 Undvikbar slutenvård Källa: Vårddata- basen Vega

14 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 14 Figur F-21. Undvikbar slutenvård, 2011 respektive 2005. Källa: Vårddata-basen Vega Huvuddiagnos, (för diabetes även bidiagnoser) För definition, se tabellbilaga. ”om patienter med vissa utvalda sjukdomstillstånd får ett bra omhändertagande i den öppna vården, så kan man förhindra ”onödiga” inläggningar på sjukhus.” God-vårdindikator VG samma nivå som riket Inomregionala skillnader: Högre än länssnittet: - NÖ Göteborg (HSN12) - Ö Skaraborg (HSN10) Lägre än länssnittet - Göteborg CV (HSN5) 17 603 personer 2011

15 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 15 Figur F-26. Undvikbar slutenvård, 2005-2011. Förändring (%) jämfört med år 2005, fördelat på ålders­grupper. Källa: Vårddata- basen Vega

16 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 16 Figur F-27. Undvikbar slutenvård, 2005-2011. fördelat på ”vanligaste” diagnosgrupperna. Källa: Vårddata- basen Vega (-40%) (-30%) (+19% mellan 2010 och 2011, +565 personer)

17 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 17 HSN-profil. Undvikbar slutenvård fördelat på sjukdoms­grupperna. 2009-2011. Procentuell avvikelse från Västra Götalands ­värde i antal per 100 000. Åldersstandardis. Samtliga HSN-profiler finns i tabellbilaga. Källa: Vega. Förklaring symboler: XX% = Värden som är statistiskt signifikant skilda mot VG-värdet i ruta +XX = Antal fler personer som vårdats per år jämfört med om HSN-området haft samma nivå som VG. åldersstandardiserat (XX) = Antal personer som vårdats år 2011 i HSN F-30 Nordöstra Göteborg F-31 Östra Skaraborg

18 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 18 Figur F-32. Hjärtsvikt (huvuddiagnos) - undvikbar slutenvård medelvärde 2009-2011, per HSN Källa: Vårddata- basen Vega

19 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 19 Källa: Vårddata- basen Vega

20 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 20

21 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 21 Sjukhusens akutmottagningar

22 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 22 Figur D-11. Hur lång tid fick du tillbringa på akutmottagningen? Uttryckt i PUK-värde 0- 100 där 100 är max. Källa Nationell patientenkät akutmottagningar Svarsalternativ: <1 tim, 1-2 tim, 2-4 tim, 4-6 tim, >6 tim.

23 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 23

24 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 24 Patientnöjdhet vid vårdcentralsbesök

25 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 25 Fig M-1 Samtliga vårdcentraler i VGR. PUK-värde för ett urval frågor 2009-2011, samt PUK- medelvärde för dessa frågor. Källa: Nationell patientenkät primärvård

26 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 26 Tillgänglighet

27 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 27 Figur E-1. Sjukvårdsrådgivningen: Andel samtal besvarade inom 3 minuter: VGR resp riket. Källa: Inera. Indikatorn ingår i regionens uppföljning av ”God Vård”.

28 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 28 Figur E-5. Vårdgarantiuppfyllelse för specialiserad vård - besök och behandlingar, VGR och riket. Förstabesök samt operation/åtgärd inom 90 dagar Källa: SKLs väntetidsuppföljning.

29 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 29

30 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 30 Tandvård

31 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 31 Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården

32 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 32

33 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 33 Kvalitetsuppföljning - medicinska resultat och uppföljning Nationella diabetesregistret – NDR SWEDIABKIDS Svenskt bråckregister GallRiks RIKSHÖFT Svenska Höftprotesregistret Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg Svensk Reumatologis Kvalitetsregister Psykiatri Riks-Stroke

34 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 34 Nationella Diabetesregistret, NDR.

35 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 35 Figur H-1. Andel patienter med typ 1 diabetes som uppnått behandlingsmålet HbA1c < 52 mmol/mol Källa: NDR

36 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 36 Figur H-3. Andel patienter med typ 1 diabetes som uppnått behandlingsmålet LDL-kolesterol < 2,5 mmol/l. Individer 30-74 år. Källa: NDR

37 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 37 Figur H-4. Antal patienter registrerade i NDR i förhållande till antal patienter med diabetesdiagnos som besökt resp. vårdcentral Källa: NDR + Vårddatabasen Vega

38 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 38 Figur H-7. Andel patienter med diabetes, primärvård, som uppnått behandlingsmålet HbA1c < 52 mmol/mol. Individer < 80 år Källa: NDR

39 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 39 Nationellt register för barn- och ungdomsdiabetes, SWEDIABKIDS

40 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 40 Figur H-14. Klinikers medel-HbA1c, för patienter med insulinbehov >0,5 E/kg kroppsvikt. Källa: SWEDIABKIDS

41 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 41 Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP, GallRiks

42 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 42 Figur H-20. Andel miniinvasiv kirurgi vid elektiv kolecystektomi vid olika sjukhus, 2010. Källa: GallRiks

43 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 43 Figur H-25. Andel patienter som fått antibiotika vid borttagande av gallblåsa, 2010. Planerade operationer. Källa: ÖJ

44 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 44 Källa: ÖJ Figur H-28. Kostnad per DRG-poäng vid galloperation, 2010.

45 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 45 RIKSHÖFT

46 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 46 Figur H-31. Andel höftfrakturer registrerade i RIKSHÖFT av samtliga höftfrakturer i Socialstyr. patientregister. Källa: ÖJ

47 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 47 Figur H-32. Medelväntetid till operation för höftfraktur. Källa: ÖJ

48 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 48 Källa: RIKSHÖFT Figur H-34. Andel patienter med höftfraktur som opererats inom 24 timmar.

49 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 49 Scandinavian Obesity Surgery Registry, SOReg

50 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 50 Källa: SOReg Figur H-41. Antal obesitasoperationer per klinik. ”Utomläns” avser patienter folkbokförda i VGR som opererats utanför regionen

51 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 51 Källa: SOReg Figur H-42. Obesitasoperationernas relativa fördelning per klinik. ”Utomläns” avser patienter folkbokförda i VGR som opererats utanför regionen

52 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 52 Källa: SOReg Figur H-45. Andel patienter som följts upp 1 år efter obesitasoperation. ”Utomläns” avser patienter folkbokförda i VGR som opererats utanför regionen

53 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 53 Figur A-12. Andel (%) med fetma (BMI>30) år 2011 fördelat på åldersgrupper och HSN. Källa: Folhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” Västra Götaland. www.vgregion.se/folkhal soenkaten

54 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 54 Svensk Reumatologis Kvalitetsregister

55 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 55 Källa: ÖJ Figur H-48. Andel patienter med biologiskt läkemedel vid reumatoid artrit. Individer ≥ 18 år.

56 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 56 Källa: Sv. Reumatologis Kvalitetsregister Figur H-49. Antal patienter i VGR med biologiskt läkemedel vid reumatoid artrit. Individer ≥ 18 år.

57 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 57 Källa: ÖJ Figur H-55. Andel kvinnor och män med biologiskt läkemedel vid reumatoid artrit, 1/1 2010. Individer ≥ 18 år.

58 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 58 Nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke

59 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 59 Källa: Riks-Stroke Figur H-60. Andel strokepatienter som vårdats på strokeenhet.

60 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 60 Källa: Riks-Stroke Figur H-66. Medel och medianvårdtid i dagar per sjukhus.

61 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 61 Källa: Riks-Stroke + ÖJ Tabell H-8, H-9. Andel i målgruppen som fått trombolys. Patienter med ICD10-kod I63, 18-80 år. SjukhusAndel givna trombolyser 2011 Kärnsjukhuset9,8% Lidköping9,9% NÄL8,3% Kungälv9,4% Alingsås9,9% Borås6,7% Sahlgrenska*7,9% VG region8,4% Riket9.9% ÅrVGRRiket 20095,8%8,3% 20107,0%9,0% 20118,4%9,9% *Trombektomier ej medräknade

62 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 62 Källa: Riks-Stroke Figur H-73. Tid från insjuknande till trombolys. Medel- och mediantid samt antal patienter i målgruppen.

63 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 63 Källa: Riks-Stroke Figur H-75. Andel behandlade med antikoagulantia per sjukhus vid inskrivning resp. utskrivning, 2011. Patienter med ICD10-kod I63 och förmaksflimmer, alla åldrar. WarVIA = vid inskrivning WarVUA =vid utskrivning

64 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 64 extrabilder

65 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 65 Figur H-12. Andel patienter registrerade i NDR, som har en uppgift om LDL-kolesterol Källa: NDR

66 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 66

67 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 67 Knä- och underbensamputationer År Antal individer 2000220 2001278 2002281 2003310 2004262 2005309 2006280 2007283 2008273 2009286 2010277 2011230 Källa: Vega

68 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 68 Figur H-51. DAS28CRP vid senaste besöket 2011. Genomsnittligt värde för RA-patienter.

69 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 69 Antal givna trombolyser i målgruppen till patienter med ICD10-kod I63, 18-80 år. Exklusive trombektomier. Källa: Riks-Stroke Riks-Stroke 2011 Riks-Stroke 2010 förändring% 2010-2011 KSS302050% Lidköping11 0% NÄL352446% Kungälv147100% Alingsås10667% Borås2210120% Sahlgrenska824871% VG region20412662% Riket1 5411 06145%

70 Verksamhetsanalys 2011 www.vgregion.se/analysenhet 70 Andel behandlade med warfarin vid utskrivning 2010 och 2011. Patienter med ICD10-kod I63 och förmaksflimmer, alla åldrar. Källa: Riks-Stroke


Ladda ner ppt "Verksamhetsanalys 2011 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Presentation HSU 30 maj 2012 Marianne Förars Anna Kjellström Kristina Narbro Hälso- och sjukvårdsavdelningen."

Liknande presentationer


Google-annonser