Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning av Palliativa vårdenheter i Stockholms län och på Gotland 2009 Onkolgiskt Centrum, Stockhom-Gotland Christel Hedman Susanne Lind Kamilla Krawiec.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning av Palliativa vårdenheter i Stockholms län och på Gotland 2009 Onkolgiskt Centrum, Stockhom-Gotland Christel Hedman Susanne Lind Kamilla Krawiec."— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning av Palliativa vårdenheter i Stockholms län och på Gotland 2009 Onkolgiskt Centrum, Stockhom-Gotland Christel Hedman Susanne Lind Kamilla Krawiec Carl-Johan Fürst Jan Adolfsson

2 Uppföljning av rapporten 2004 Samma frågor + några till Till alla enheter/verksamheter som bedriver palliativ vård Gotland är med (2 enheter) SLL 18 verksamheter varav 11 med både palliativ slutenvård och ASIH-team

3 Regionalt vårdprogram 2006 Regionala cancerplaner 2006-07, 2008-10 Nationella riktlinjer 2007 Beställningen strukturerad i målgrupp 1 och 2 10 platser tillskapades (Cancerplanen 2006-07) flera aktörer (mindre andel landstingsdrivna verksamheter 7/18 (11/23))

4 Behov av platser om sen palliativ fas är i snitt: Avlidna i cancer 2008/2004 Befintliga specialiserade palliativa platser 2008 Befintliga specialiserade palliativa platser inkl. palliativa platser inom annan verksamhet 2004 Norra länsdelen 1 176/1 252264 (11v)298 (13 v) Stockholm1 757/1 870257 (7v)323 (10 v) Södra länsdelen 1 051/1 011343 (18v)276 (13v) Totalt3 984/4 133864 (11v)897 (12v) 68 platser / 100 000 323 platser/ 1000 döda i cancer

5 Specialistutbildningar Läkare Enheter n/N (%) 2008n/N (%) 2004 Onkologi19/35 (54)7/29 (24) Geriatrik32/35 (91)24/29 (83) Allmänmedicin22/35 (63)11/29 (38) Anestesi 5/35 (14)1/29 (3) Annan20/35 (57)

6 KvalitetsindikatorerEnheter 2008 n/N(%) Enheter 2004 n/N(%) Registrering i Svenska Palliativregistret (Socialstyr.) 31/35(89) Skattning av smärta (Socialstyr.)35/35 (100)23/29 (79) Tillgång till kontaktsjuksköterska el. motsv. (Socialstyr. o regional cancerplan 2008-10) 35/35 (100) Diagnoskod Z51.5 (regionalt vårdprogram) 29/35(83) Skattning av livskvalitet (regionalt vårdprogram) 19/35(54)7/29 (24) Verksamhet för närstående under o efter patientens vårdtid 23/35(66)11/29(38)

7 Verksamhet Gotland Platser baserat på dagslägesbes krivning Befolkning s-underlag 2008 Platser/1 00 000 invånare Döda i cancer 2006 Platser/1 000 döda i cancer Onkologisk enhet ASIH 17 30 Onkologisk enhet vårdavdelning och Gotlands sjukhem 12 21 Totalt Gotland2957 06351153190 Med ca 150 avlidna i cancer årligen kan dessa platser teoretiskt räcka till 10 v vård per patient

8 Verksamhet Gotland Högskole- studenter Utåtriktad utbildning Kvalitets- säkrings- projekt Forsk nings- projek t Använder diagnoskod Z51.5 Regi strer ar i Sven ska Palli ativ- regis tret Onkologiska enheten Ja Nej Ja Gotlands sjukhem JaNej

9 Bra utveckling av kvalitetsindikatorer Många olika driftformer Fler anslutna Fortfarande regionala skillnader i möjlig vårdtid


Ladda ner ppt "Kartläggning av Palliativa vårdenheter i Stockholms län och på Gotland 2009 Onkolgiskt Centrum, Stockhom-Gotland Christel Hedman Susanne Lind Kamilla Krawiec."

Liknande presentationer


Google-annonser