Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budgetunderlag 2015-2017 Samrådsmöte, 2014-04-07.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budgetunderlag 2015-2017 Samrådsmöte, 2014-04-07."— Presentationens avskrift:

1 Budgetunderlag 2015-2017 Samrådsmöte, 2014-04-07

2 Budgetunderlag Del av den statliga budgetprocessen Alla myndigheter skyldiga att lämna budgetunderlag Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Ekonomiska förutsättningar Regelverkets ändamålsenlighet

3 Arbetsförmedlingens budgetunderlag Utvecklingen på arbetsmarknaden Arbetsförmedlingens inriktning Förslag till regelförändringar Anslag och övriga ekonomiska villkor Alternativa scenarier Förslag på förordningstext, hemställan och formalia

4 Förslag till regelförändringar Samtliga förslag ”skarpa” – dvs inklusive konkreta författningstexter och budgetberäkningar Budgetmässiga konsekvenser inräknade i anslagsbehovet 14 förslag totalt i BU 2015-2017

5 Förslag till regelförändringar

6 Förenklat regelverk / programstruktur  Lönestöd  Förberedande insatser  Praktik  Förbättrad samordning etableringsersättning / soc.försäkr. Förslag till regelförändringar Ändrade beloppsgränser  Tolkstöd  Etableringsersättning Administrativa förändringar  Slopad 60-dagarsregel för rekvisitioner  Uppgiftsskyldighet för a-kassorna om medlemskap  Möjlighet att ändra/ompröva felaktiga beslut

7 Förslag 1: Långsiktigt hållbara lönestöd för personer med funktionsnedsättning Maximal bidragsgrundande inkomst vid lönestöd föreslås bli 0,48 prisbasbelopp I andra hand motsvarande belopp i kronor (21 312 kr) Förväntas öka antalet anställda med lönestöd med 10% över tre år

8 Stärker möjligheten till arbete för personer med funktionsnedsättning Motverkar risk för lägre ingångslöner och sämre löneutveckling på sikt Fler – och delvis andra – kan få arbete med lönestöd Enklare att kommunicera till anställda och arbetsgivare Principen om kompensation för nedsatt arbetsförmåga stärks Förslag 1: Långsiktigt hållbara lönestöd för personer med funktionsnedsättning

9

10 Förslag 6: Höjt kostnadstak för tolkstöd Ekonomiskt stöd kan ges till tolkstöd för utbildning inom företag (§16) Maximalt belopp 50 000 kr/år sedan förordningen infördes år 2000 Föreslagen höjning till 150 000 kr/år

11 Omfattar ca 200 personer per år totalt Höjning ökar möjligheten till fortbildning och kompetensutveckling för dessa Fler längre och fördjupade fortbildningar blir möjliga (ca 50-100 personer/år) Varierade kostnader från fall till fall Förslag 6: Höjt kostnadstak för tolkstöd

12 Förslag 9: Förenklad struktur för lönestöd riktade till personer med funktionsnedsättning Lönestöd i två former: lönestöd för utveckling och lönestöd för trygghet Ersätter nuvarande fyra former Lönestöd för utveckling max två år Förstärkt anordnarbidrag som knyts till konkreta utvecklingsinsatser Lönestöd för trygghet omprövas minst vart fjärde år

13 Ökad tydlighet – enklare att kommunicera Förenklad struktur och administration Anpassning till nya förutsättningar Anpassat anordnarbidrag ger bättre förutsättningar för utveckling Fortsatt diskussion viktigt Förslag 9: Förenklad struktur för lönestöd riktade till personer med funktionsnedsättning


Ladda ner ppt "Budgetunderlag 2015-2017 Samrådsmöte, 2014-04-07."

Liknande presentationer


Google-annonser