Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Katarina Hanseus, Barnhjärtcentrum, Lund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Katarina Hanseus, Barnhjärtcentrum, Lund"— Presentationens avskrift:

1 Barnkardiologisk kompetensutveckling Barnkardiologisk specialistutbildning region- / länssjukhusnivå
Katarina Hanseus, Barnhjärtcentrum, Lund Daniel Holmgren, Kärnsjukhuset, Skövde Tobias Ekenlie, Vrinnevi sjukhus Niklas Segerdahl, Västra Götaland Marja Jurvanen, Centralsjukhuset Kristianstad

2 Målsättning Skapa tydlig målformulering och utbildningsstruktur för barnkardiologer på länssjukhusnivå

3 Varför är detta viktigt?
Inga definierade formella kompetenskrav Ingen tydlig utbildningsstruktur Svårt att hävda rätten till utbildning /regionplacering Otrygghet för läkaren Otrygghet för familjerna Framtida rekrytering: Inte attraktivt att utbilda sig om man inte kan ”nå målet” Dåligt förhandlingsläge i lönediskussion

4 Nuläges analys Socialstyrelsens författning om läkarnas specialiseringsutbildning 2008:17 Målbeskrivning för ST-utbildning i basspecialiteten barn-och ungdomsmedicin BLF:s checklista för barnläkare och barnkardiologi Målbeskrivning för grenutbildning till Barnkardiolog publicerad på Socialstyrelsen, SVBKF, delmål 5-12 SVBKF:s checklista för region / länssjukhusnivå SVBKF:s utbildningsbok nyare version AEPC:s rekommendationer

5 Frågeställningar Vilka formella krav skall ställas?
Hur definiera rimliga skillnader i kompetenskrav mellan region- respektive länssjukhusnivå? Hur bekräftas uppnådd kompetens? SBKF? Socialsyrelsen?

6 Utförande, utbildningsstruktur
Hur kan vi skapa struktur och möjligheter till en specialistutbildning av hög kvalitet till länssjukhusbarnkardiolog? Handledning? Tjänstgöring på regionklinik?

7 Vi arbetade för att ….Kunna visa / komma fram till tydliga och klart definierbara skillnader mellan region/ länssjukhusbarnkardiologens kompetenskrav och därefter lämna förslag på målbeskrivning för utbildningsstruktur för länssjukhusbarnkardiologer.

8 Men… Uppdelning av den svenska barnkardiologiska utbildningen i 2 olika kompetensnivåer kändes konstgjort och svårdefinierbar.

9 Nackdelar med 2 kompetensnivåer
A-och B-lag i svensk barnkardiologi Generellt sämre utbildningskvalitet för länssjukhus- barnkardiologer Otydlighet i utbildningsstruktur Ingen formell kompetens i form av specialistintyg från socialstyrelsen Rekryteringsproblem på längre sikt Svårt att hävda rätten till utbildning Veta när man är ”färdigutbildad Sämre löneutveckling

10 Vårt förslag En gemensam målformulering med samma kompetenskrav för regionbarnkardiolog och länssjukhusbarnkardiolog. Möjlighet till kompetensutveckling inom olika spetskompetenser, t ex foster-eko, arytmologi, hjärtkatetrisering, transplantationer etc

11 Fördelar med förslaget
Generellt högre och jämnare barnkardiologisk kompetensnivå i landet Tydlig och enhetlig utbildningsstruktur Av soc.styrelsen godkänd kompetensnivå och intyg om erhållen kompetens Ökad samsyn / Starkare specialistförening Tryggare familjer Bättre möjlighet till utbyte mellan regionklinik och länssjukhus Utbildningen i linje med modern sjukvård med bredare bas och ökande spetskompetens

12 Förutsättningar för att nå målet
Målen rimliga och uppnåeliga Samsyn inom specialistföreningen, SBKF Bra utbildningsstruktur på region- och länssjukhusnivå

13 Fråga till mötet och SBKF
Får vårt förslag om en gemensam målformulering som bas för specialistutbildning för både läns- och regionbarnkardiologer mötets och SBKF:S godkännande?

14 Hur ser de utbildande klinikerna på vårt förslag?
Finns resurser? Handledare? Olika nivåer? Möjlighet till ”regionhandledare”? Möjlighet till utbyte mellan länssjukhus och regionsjukhus? Gertrud som hjälp? EKOundervisning, fall, föreläsningar?

15 Hur går vi vidare?

16


Ladda ner ppt "Katarina Hanseus, Barnhjärtcentrum, Lund"

Liknande presentationer


Google-annonser