Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förskoleklassen Torpshammar 2013-03-18.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förskoleklassen Torpshammar 2013-03-18."— Presentationens avskrift:

1 Förskoleklassen Torpshammar

2 Kunskapssyn i Lgr 11 Förståelse Tillämpning
Metakognition Kunskaper kan användas praktiskt! Analysera och reflektera Tillämpning Förmåga att hantera information Förmågor som ska bedömas i skriftliga omdömen och betyg Problemlösning Förståelse Kommunikation Ämnesbegreppsliga förmågor Bedömning av hur fakta memoreras ska väldigt sällan bedömas….. Ämnesbegrepp Fakta Fakta Fakta Fakta Lars Thorin

3 Planeringsprocessen enligt Lgr 11
Eleverna inte med Eleverna med De långsiktiga målen beskrivs som punktsatser i slutet av ämnets syfte. Detta utgör basen i planeringsarbetet Hur ska eleverna få träna på förmågorna i ämnets syfte? Vilket centralt innehåll kan vi lyfta in för att eleverna ska få träna på de förmågor som ska bedömas? Lägg med fördel in centralt innehåll från flera ämnen för att göra större arbetsområden ”The big 5” Hur jobbar vi med de förmågor som dominerar kursplanerna Tas fram i samråd med eleverna i undervisningsgruppen Övergripande mål som finns i kap 1 och 2 ska genomsyra verksamheten. Lust, nyfikenhet, samarbete, kreativitet, motivation, analys, problemlösning, kommunikation, samspel mellan elever, metakognition och språkutveckling ska därför genomsyra all undervisning Denna del ska vara väldigt tydligt skriven så eleverna förstår vad som förväntas av dem i arbetsområdet Här kan även eleverna vara med och ha idéer på hur dessa få visa sina nyvunna kunskaper Bedömningarna ska dokumenteras Bedömning för lärande – tydlig feedback på elevernas kunskapsutveckling under varje arbetsområde. Feed-backen ska följas upp med förslag på hur eleven ska träna vidare

4 ”The big 5” Följande långsiktiga förmågor ska undervisningen genomsyras av Analysera ( 13 ) Kommunicera ( 12 ) Metakognition ( 10 ) Förmåga att hantera och producera information ( 9 ) Träna olika ämnesbegrepp Hur ser det ut i en kursplan? Lars Thorin

5 Förskoleklassen Förståelse Tillämpning Förmåga att hantera information
Metakognition Analysera och reflektera Tillämpning Förmåga att hantera information Problemlösning Förståelse Kommunikation Ämnesbegreppsliga förmågor Utgångsläget är att alla barn kan och vill utvecklas och lära sig nya saker Lek Kalle Kommunikation Johanna Jon Initiativ Kreativitet Skapande Lisa Peter Problemlösning Språkutveckling Nyfikenhet

6 Förskoleklass Det finns inga uppnåendemål. Det finns ingen lägsta gräns för vad barnen ska kunna Alla barn ska kontinuerligt utvecklas Om ett barn stannar i sin utveckling så är det ett barn med rätt till stöd En länk mellan förskola och skola Vilka förmågor ska utveckla hos barnen i förskolan och i skolan?

7 Förskoleklass Vi måste veta hur varje barn utvecklas
Lek och skapande är de dominerande arbetsformerna i förskoleklassen

8 Uppgift I förskolan ska barnen utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt I skolan ska eleverna lära sig att genomföra systematiska undersökningar Vad behöver ni utveckla för kunskaper hos barnen i förskoleklass för att barnen ska utveckla den här förmågan Prata i två grupper i 40 minuter


Ladda ner ppt "Förskoleklassen Torpshammar 2013-03-18."

Liknande presentationer


Google-annonser