Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förskoleklassen Torpshammar 2013-03-18. Lars Tho rin Fakta Bedömning av hur fakta memoreras ska väldigt sällan bedömas….. Förståelse Kommunikation Problemlösning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förskoleklassen Torpshammar 2013-03-18. Lars Tho rin Fakta Bedömning av hur fakta memoreras ska väldigt sällan bedömas….. Förståelse Kommunikation Problemlösning."— Presentationens avskrift:

1 Förskoleklassen Torpshammar 2013-03-18

2 Lars Tho rin Fakta Bedömning av hur fakta memoreras ska väldigt sällan bedömas….. Förståelse Kommunikation Problemlösning Kunskapssyn i Lgr 11 Tillämpning Ämnesbegreppsliga förmågor Förmåga att hantera information Metakognition Analysera och reflektera Förmågor som ska bedömas i skriftliga omdömen och betyg Kunskaper kan användas praktiskt! Ämnesbegrepp

3 Pedagogisk Planering Vilka förmågor ska eleven träna? Vilket centralt innehåll ska användas? Hur ska eleven bedömas? Planera undervisnings innehåll Planeringsprocessen enligt Lgr 11 De långsiktiga målen beskrivs som punktsatser i slutet av ämnets syfte. Detta utgör basen i planeringsarbetet Tas fram i samråd med eleverna i undervisningsgruppen Övergripande mål som finns i kap 1 och 2 ska genomsyra verksamheten. Lust, nyfikenhet, samarbete, kreativitet, motivation, analys, problemlösning, kommunikation, samspel mellan elever, metakognition och språkutveckling ska därför genomsyra all undervisning Denna del ska vara väldigt tydligt skriven så eleverna förstår vad som förväntas av dem i arbetsområdet Här kan även eleverna vara med och ha idéer på hur dessa få visa sina nyvunna kunskaper Bedömningarna ska dokumenteras Vilket centralt innehåll kan vi lyfta in för att eleverna ska få träna på de förmågor som ska bedömas? Lägg med fördel in centralt innehåll från flera ämnen för att göra större arbetsområden Eleverna med Eleverna inte med Hur ska eleverna få träna på förmågorna i ämnets syfte? ”The big 5” Hur jobbar vi med de förmågor som dominerar kursplanerna Bedömning för lärande – tydlig feedback på elevernas kunskapsutveckling under varje arbetsområde. Feed-backen ska följas upp med förslag på hur eleven ska träna vidare

4 Lars Tho rin ”The big 5” Följande långsiktiga förmågor ska undervisningen genomsyras av Analysera( 13 ) Kommunicera ( 12 ) Metakognition ( 10 ) Förmåga att hantera och producera information ( 9 ) Träna olika ämnesbegrepp Hur ser det ut i en kursplan?

5 Initiativ Förståelse Kommunikation Problemlösning Förskoleklassen Tillämpning Ämnesbegreppsliga förmågor Förmåga att hantera information Metakognition Analysera och reflektera Utgångsläget är att alla barn kan och vill utvecklas och lära sig nya saker Kalle Lisa Johanna Peter JonKommunikation KreativitetSkapande SpråkutvecklingNyfikenhet Lek Problemlösning

6 Förskoleklass Det finns inga uppnåendemål. Det finns ingen lägsta gräns för vad barnen ska kunna Alla barn ska kontinuerligt utvecklas Om ett barn stannar i sin utveckling så är det ett barn med rätt till stöd En länk mellan förskola och skola Vilka förmågor ska utveckla hos barnen i förskolan och i skolan?

7 Förskoleklass Vi måste veta hur varje barn utvecklas Lek och skapande är de dominerande arbetsformerna i förskoleklassen

8 Uppgift I förskolan ska barnen utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt I skolan ska eleverna lära sig att genomföra systematiska undersökningar Vad behöver ni utveckla för kunskaper hos barnen i förskoleklass för att barnen ska utveckla den här förmågan Prata i två grupper i 40 minuter


Ladda ner ppt "Förskoleklassen Torpshammar 2013-03-18. Lars Tho rin Fakta Bedömning av hur fakta memoreras ska väldigt sällan bedömas….. Förståelse Kommunikation Problemlösning."

Liknande presentationer


Google-annonser