Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledtidsprojektet Starten fokus på Socialstyrelsens mätpunkter samt patientperspektivet Resans gång - målet Undvika dubbelregistrering samt dra nytta av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledtidsprojektet Starten fokus på Socialstyrelsens mätpunkter samt patientperspektivet Resans gång - målet Undvika dubbelregistrering samt dra nytta av."— Presentationens avskrift:

1 Ledtidsprojektet Starten fokus på Socialstyrelsens mätpunkter samt patientperspektivet Resans gång - målet Undvika dubbelregistrering samt dra nytta av resultatet från det nationella arbetet med individuell cancervårdplan – ”min vårdplan” Nuläge – tekniska utgångsläget finns Jönköpings start inom bröstprocessen,1:a Testrapport se bild 3 Fortsatt arbete Säkra tillämpningen = fortsatt arbeta med information och implementering på varje enhet till varje medarbetare Öka tillämpning av ”min vårdplan” T I D

2 Ledtidsprojektet – 5 mätpunkter Blå ring = här fångas mätpunkten via befintliga fasta värden i Cosmic = inga nya rutiner för professionen Röd ring = har krävt nya sökord tillika NYA rutiner för professionen Nytt sökord

3 Jönköpings 1.a testrapport M 1M 2M 3M 4 M 5 Cancerprocess bröst Vårdåtagande bröst och endokrinkirurgi

4 Framtid - ökat patientperspektiv – fokus på att medvetandegöra medarbetarna så att tillämpning sker DRA nytta av erfarenheterna från ledtidsprojektet - som stöd för att möta nationella krav och from 1 januari 2015 - patientlagen!


Ladda ner ppt "Ledtidsprojektet Starten fokus på Socialstyrelsens mätpunkter samt patientperspektivet Resans gång - målet Undvika dubbelregistrering samt dra nytta av."

Liknande presentationer


Google-annonser