Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förvaltningsreformerna och Svenskfinland – strukturella och språkliga konsekvenser Svenska social- och kommunalhögskolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förvaltningsreformerna och Svenskfinland – strukturella och språkliga konsekvenser Svenska social- och kommunalhögskolan."— Presentationens avskrift:

1 Förvaltningsreformerna och Svenskfinland – strukturella och språkliga konsekvenser Svenska social- och kommunalhögskolan

2 SpråKon – Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser Samarbetsprojekt SSKH Åbo Akademi i Åbo och Vasa Särprojekt Del av utvärderingsprogrammet för kommun och servicestrukturreformen (Paras-ARTTU) Två faser Fas I: De regionala reformernas språkliga konsekvenser (2008-2009) Strukturreformens språkliga konsekvenser (2009-2012) Utvärderande men också starkt framtidsinriktat projekt Nätverk och debatt

3 Utgångspunkter Reformpolitiken sedan 1990-talet Intensiv och på många sätt konsekvent reformpolitik Nya styrnings- och organiseringsformer  Försvagade språkliga garantier men också möjligheter  Helhetsbild saknas

4 Utmaningar  Utgångsläget: stor variation i Svenskfinland (strukturer, historia och identitet)  Nya strukturer sammanför befolkningen på ett nytt sätt  Små gradvisa förändringar kan få stora konsekvenser  Interna lösningar och vägval i de serviceproducerande organisationerna får en allt större betydelse också i språkligt avseende

5 Språkliga konsekvenser – bred ansats Reformerna och servicens reglering Handlingsalternativ Servicens organisering, servicenät, tillgänglighet Växelverkan: myndigheter, andra aktörer och enskilda (bl.a. myndighetsspråket) Invånarnas handlings- och påverkningsmöjligheter Den framtida organiseringen

6 Projektets fokusering i ett bredare perspektiv  Styrningstänkandets förändring – regleringens och de nya styrformernas språkliga konsekvenser  Konsekvenser för framtida handlingsalternativ och språklig mobilisering  Servicens språkliga organisering (organiserings- och samarbetsformer, servicenätet och servicens tillgänglighet)  Växelverkan ur språklig synvinkel (samverkan mellan myndigheter, övriga aktörer och enskilda)  Invånarnas handlings- och påverkningsmöjligheter

7 De avgörande länkarna utgående från reformpolitiken Volymen Dagens serviceideal ställer stora volymmässiga krav Integrerad, gränsöverskridande service Permanent förändringsimperativ Nätverkstänkandet Drunknar språkliga hänsyn? Personalen Personal- och ledarskapsstrategierna avgörande instrument


Ladda ner ppt "Förvaltningsreformerna och Svenskfinland – strukturella och språkliga konsekvenser Svenska social- och kommunalhögskolan."

Liknande presentationer


Google-annonser