Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AVTAL 2007 - Övriga avtal  Förhandlingsprotokoll  Avtal om allmänna villkor (ALFA)  Avtal om allmänna villkor affärsverken (AVA)  Trygghetsavtal (TA)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AVTAL 2007 - Övriga avtal  Förhandlingsprotokoll  Avtal om allmänna villkor (ALFA)  Avtal om allmänna villkor affärsverken (AVA)  Trygghetsavtal (TA)"— Presentationens avskrift:

1 AVTAL 2007 - Övriga avtal  Förhandlingsprotokoll  Avtal om allmänna villkor (ALFA)  Avtal om allmänna villkor affärsverken (AVA)  Trygghetsavtal (TA)  Pensionsavtal (PA 03)  Personskadeavtal (PSA)

2 FÖRHANDINGSPROTOKOLL  Centralt partsarbete om effektivitet och de gemen- samma löneprinciperna (§ 4)  Översyn av uppsägningsbestämmelserna i ALFA (§ 10)  Översyn ska göras av ALFA och AVA (11 §)  Kartläggning av lokal restidsersättning (12 §)  Arbetstidskompensation för nationaldagen (13 §)  Särskild kartläggning inom Kriminalvården (14 §)

3 ALFA (Allmänt löne- och förmånsavtal)  Gemensamma grunder för arbetstid  Lokala förhandlingar om arbetstidsvillkor  Förhållande till arbetstidslagen  Förhandlingsordning lokala arbetstidsavtal  Höjning av semesterlönegarantin  Förlängd rehabiliteringspenning  Ändring specialbestämmelser för universitetslärare

4 AVA (Affärsverksavtalet) Samma ändringar som i ALFA när det gäller:  Semesterlönegarantin  Rehabiliteringspenning  Kvalifikationstiden för föräldrapenning

5 TRYGGHETSAVTALET (TA)  Avtalet gäller längst i sju år från att anställningen upphör. Övergångsregel: För uppsagda eller varslade gäller avtalet sju år framåt från 1 jan 2008 eller sju år från att anställningen upphör.  Tidsbegränsat anställda omfattas av avtalet om de haft minst tre års anställning under de senaste fyra åren.  Partssammansatt TA-nämnd inrättas

6 PENSIONSAVTALET (PA 03)  Avgiften till individuell ålderspension höjs till 2,5 procent (f n 2,3 procent). Den totala pensionsav- sättningen ökar därmed från 4,3 procent till 4,5 procent.  Kompletterande ålderspension tillgodoräknas från 23 års ålder (f n 28 år)  Sjukpensionen försämras 1 jan 2008 (berör inte de som redan har beviljats sjukpension)

7 PERSONSKADEAVTALET (PSA)  Självrisken sänks till 100 kr (f n 600 kr)


Ladda ner ppt "AVTAL 2007 - Övriga avtal  Förhandlingsprotokoll  Avtal om allmänna villkor (ALFA)  Avtal om allmänna villkor affärsverken (AVA)  Trygghetsavtal (TA)"

Liknande presentationer


Google-annonser