Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SOM-undersökningarna SOM Samhälle Opinion Massmedia Riks-SOM Sedan 1986 Nu 2x 3000 individer Väst-SOM 1992-1997 Göteborgsregionen 1998- Västra Götalandsregionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SOM-undersökningarna SOM Samhälle Opinion Massmedia Riks-SOM Sedan 1986 Nu 2x 3000 individer Väst-SOM 1992-1997 Göteborgsregionen 1998- Västra Götalandsregionen."— Presentationens avskrift:

1 SOM-undersökningarna SOM Samhälle Opinion Massmedia Riks-SOM Sedan 1986 Nu 2x 3000 individer Väst-SOM 1992-1997 Göteborgsregionen 1998- Västra Götalandsregionen Urval 6000 individer 2 varianter Svarsfrekvens 65-70%

2 Exempel på frågeområden Medier, medieanvändning Politik och samhälle Trafik och säkerhet Hot och risker Arbetsliv Aktiviteter och fritidsvanor Teknikinnehav Internet Bakgrundsfrågor

3 Fråga om hälsotillstånd Hur bedömer Du Ditt allmänna hälsotillstånd? Svara med hjälp av nedanstående skala där 0 motsvarar ”mycket dåligt” och 10 motsvarar ”mycket gott”. Mycket Dåligt Gott 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4

5 Dålig hälsa 1+2+3=28%Bra hälsa=4+5 =72%

6

7

8

9

10

11

12

13 Hälsa - Röstning i riksdagsval

14 Hälsa – Diskuterar politik

15

16 Erfarenhet som ledamot

17 Bekant med kommunpolitiker

18

19

20

21 Ekonomisk situation - Andel bra hälsa Proc bra hälsa Väntar sig förbättring Väntar ingen förändring Väntar sig försämring Totalt Har förbättrats 84807481 Varit oförändrad 79726572 Har försämrats 69625460 Totalt807260

22

23

24

25

26

27

28 Förväntningar om framtiden – egen uppskattad hälsa Proc ”bra” hälsa. GöteborgSjuhäradSkaraborgFyrbodal Förväntar sig förbättrad ekon. situation 80798082 Förväntar sig oförändrad ekon. situation 72717370 Förväntar sig försämrad ekon. situation 61566059

29 Kontext contra personegenskaper – Exempel Göteborg InkomstResursstarka sdn Medel- resursstarka sdn Medel- resurssvaga sdn Resurs- Svaga sdn -10000065696146 101-20000063676255 201-3000007671 65 301-40000074727572 401-50000073798272 501-60000081827879 601-70000085868283 701000-86918981 Totalt76 7264 Andel halsa5b=1.

30

31 Benägenhet att oroa sig – egenupplevd hälsa, kön Hur ofta händer det att Du oroar Dig för att något obehagligt skall hända?

32 Benägenhet att oroa sig – egenupplevd hälsa, ålder Hur ofta händer det att Du oroar Dig för att något obehagligt skall hända?

33 Det går inte att lita på människor i allmänhet Det går att lita på människor i allmänhet % Tillit till andra människor Fråga: Enligt Din mening, i vilken utsträckning går det att lita på folk i allmänhet? Svaren 7-10 = Litar på andra

34 Tillit till andra i olika grupper -- Egenskattad hälsa

35

36

37


Ladda ner ppt "SOM-undersökningarna SOM Samhälle Opinion Massmedia Riks-SOM Sedan 1986 Nu 2x 3000 individer Väst-SOM 1992-1997 Göteborgsregionen 1998- Västra Götalandsregionen."

Liknande presentationer


Google-annonser