Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Arbete och skatt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Arbete och skatt."— Presentationens avskrift:

1 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Arbete och skatt

2 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Arbetsmarknadens parter

3 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Arbetsgivarorganisation Svenskt Näringsliv Företagens företrädare i Sverige Företräder ca företag Inom 50 bransch- och arbetsgivarförbund

4 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Arbetstagarorganisationer Landsorganisationen – LO Tjänstemännens Central- organisation - TCO Sveriges Akademikers Centralorganisation – SACO

5 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Fackföreningar Frivilligt Val efter arbetsplats och utbildning Månadskostnad Ca 50 olika branscher/yrken

6 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Arbetsrätt Reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bygger på kollektivavtal (exempel minimilön regleras av kollektivavtalet ej av lagen)

7 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Lagar inom arbetsrätt Medbestämmandelagen – MBL Lagen om anställningsskydd – LAS Arbetsmiljölagen Arbetstidslagen Jämställdhetslagen

8 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Medbestämmandelagen – MBL Ger fackförbund med kollektivavtal rätt att förhandla med arbetsgivare angående förändringar Har bland annat resulterat i arbetsplatsmöten

9 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Lagen om anställningsskydd – LAS Skyddar arbetstagare vid uppsägning En anställd får ej sägas upp utan saklig grund: arbetsbrist eller personliga skäl Uppsägning efter turordning – ”sist in – först ut” Företrädesrätt vid återanställning

10 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Arbetsmiljölagen Förebygger ohälsa och olycksfall i arbetet Omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet Skyddsombud – samverkar i arbetsmiljöarbetet

11 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Arbetstidslagen Arbetstid per dygn/vecka/år Jourtid Beredskap Raster Vanligaste arbetstiden är 40 timmar/vecka 25 dagars betald semester

12 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Jämställdhetslagen Främjar män och kvinnors lika rätt i arbetslivet Förbud mot direkt och indirekt diskriminering på grund av kön Förbud mot sexuella trakasserier Lika arbete ska ge lika lön Främjar etnisk mångfald

13 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Anställningsformer Tillsvidareanställning Provanställning Visstidsanställning – Projektanställning – Vikariat – Säsongsanställning – Timanställning – Nystartsjobb Praktik

14 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Anställningsavtal Detta bör finnas med: Anställningsform, lön, semester, arbetstid, tjänstetitel - arbetsuppgifter Vid förändring - nytt avtal Genom underskrift har arbetstagare och arbetsgivare godkänt villkoren

15 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Övertid Får ej överskrida 50 timmar/månad För dessa timmar ska du ha mer betalt

16 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Kompledighet (kompensationsledighet) En överenskommelse har gjort att du tar ut ledigheten i tid i stället för pengar

17 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Flextid Ej bestämda arbetstider – de är flexibla Exempel: Börja mellan 7-9 på morgonen och sluta mellan16-18 på eftermiddagen Fortfarande gäller den reglerade arbetstiden – 40 timmar/vecka

18 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Praktik Ett bra sätt att prova på ett yrke och att skapa kontakter Är du inskriven på Arbetsförmedlingen kan du få aktivitetsstöd under praktiktiden Bra om det kan skrivas ett avtal om vad som gäller: arbetstider, arbetsuppgifter, längd på praktiken, lön eller annan ersättning och vem som ska vara handledare Efter avslutad praktik – försök få ett arbetsintyg eller arbetsbetyg

19 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Nystartsjobb Nytt från 2007 Som nyanländ invandrare eller flykting kan du i vissa fall få detta något av de första tre åren i maximalt tre år Inskriven på arbetsförmedlingen Beslut för ett år i taget Samma lön och andra anställningsvillkor som i gällande kollektivavtal

20 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Inkomster och skatter

21 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Inkomst Fastställd ersättning för arbete

22 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Lönebegrepp Bruttolön: Den lön som står på avtalet – lönen före avdragen skatt Nettolön: Lönen du får ut efter avdragen skatt Löneförmåner: till exempel fri mat, fri bil, friskvård Ersättning: till exempel sjukersättning, arbetslöshetsersättning Preliminär skatt: trolig skatt som dras av arbetsgivaren (enligt skattetabell)

23 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Skatter Trädets krona - Sveriges utgifter Arbetsmarknad Avgift till EU Bistånd Förskola & Fritidshem Försvar Hälso-& Sjukvård Invandrare/Flyktingar Kommunikationer Kultur/Fritid Pensioner Rikets styre Rättsväsende Socialbidrag Statsskuldsränta Stöd till barnfamiljer Stöd till ålderdom Stöd vid sjukdom Utbildning Övrigt Trädets rötter - Sveriges inkomster Bidrag från EU Bolagsskatt Fastighetsskatt Förmögenhetsskatt Kapitalskatt Kommunal inkomstskatt Moms Punktskatter Socialavgifter Statlig inkomstskatt ?

24 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Skatter – ett exempel Herr och Fru A Inkomster: :-/person Summa: :- Skatt 30%: :- Skolkostnad : Inbetald skatt :- Vem betalar resten ??? 2 barn på gymnasiet 2 x :- = :- 1 barn i grundskolan = :- Summa skolkostnad = :-

25 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Bidrag Bidrag ansöker du om – dock ej barnbidrag som kommer automatiskt Vissa bidrag är skattebefriade, t.ex. barnbidrag, bostadsbidrag Andra bidrag betalar du skatt på, t.ex. starta- eget-bidrag

26 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Kommunal Inkomstskatt Skattesatsen beror på vilken kommun du är bosatt i (se skattetabell)

27 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Statlig Inkomstskatt Inkomst under kr betalar endast kommunal skatt 20% statlig inkomstskatt betalas vid en årsinkomst över kr 25% statlig inkomstskatt betalas vid en årsinkomst över kr

28 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Deklaration En gång om året Deklarationen lämnas in i början av maj och avser inkomsten för föregående år Förenklad självdeklaration – godkänna med underskrift, SMS, telefon eller via Internet med e-legitimation

29 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Vem skall deklarera? Bosatt i Sverige under hela 2007 och haft en förvärvsinkomst på kr eller mer Bosatt i Sverige endast en del av året och haft en förvärvsinkomst på 100 kr eller mer Om du haft en kapitalinkomst på 100 kr eller mer Om du haft andra inkomster som tas upp under ”Tjänst” i deklarationen, på 100 kr eller mer (t ex arvoden)

30 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland ”Svartjobb” Arbetsgivaren betalar inte in skatt och andra avgifter Ingen sjuklön/sjukpenning Ingen ersättning om du skadar dig på jobbet eller blir arbetslös Inga pengar sätts av till pension Brottsligt att inte betala skatt på inkomst

31 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Starta eget Hur lyder affärsidén? Finns det en marknad? Vilken kundgrupp ska du vända dig till? Vilka konkurrenter finns det? Går det att få ett banklån? Hur mycket kapital är du beredd att satsa?

32 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Starta eget Hur många delägare skall vara med i företaget? Vilka risker är du beredd att ta? Behöver du namnskydda företaget? Vilken företagsform är lämplig? Vilka bokföringsregler gäller? Hur ska du marknadsföra dig?

33 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Starta eget länkar Almi företagspartner Nutek Skatteverket Bolagsverket


Ladda ner ppt "Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Arbete och skatt."

Liknande presentationer


Google-annonser