Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbete och skatt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbete och skatt."— Presentationens avskrift:

1 Arbete och skatt

2 Arbetsmarknadens parter

3 Arbetsgivarorganisation
Svenskt Näringsliv Företagens företrädare i Sverige Företräder ca företag Inom 50 bransch- och arbetsgivarförbund

4 Arbetstagarorganisationer
Landsorganisationen – LO Tjänstemännens Central- organisation - TCO Sveriges Akademikers Centralorganisation – SACO

5 Fackföreningar Frivilligt Val efter arbetsplats och utbildning
Månadskostnad Ca 50 olika branscher/yrken

6 Arbetsrätt Reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare
Bygger på kollektivavtal (exempel minimilön regleras av kollektivavtalet ej av lagen)

7 Lagar inom arbetsrätt Medbestämmandelagen – MBL
Lagen om anställningsskydd – LAS Arbetsmiljölagen Arbetstidslagen Jämställdhetslagen

8 Medbestämmandelagen – MBL
Ger fackförbund med kollektivavtal rätt att förhandla med arbetsgivare angående förändringar Har bland annat resulterat i arbetsplatsmöten

9 Lagen om anställningsskydd – LAS
Skyddar arbetstagare vid uppsägning En anställd får ej sägas upp utan saklig grund: arbetsbrist eller personliga skäl Uppsägning efter turordning – ”sist in – först ut” Företrädesrätt vid återanställning

10 Arbetsmiljölagen Förebygger ohälsa och olycksfall i arbetet
Omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet Skyddsombud – samverkar i arbetsmiljöarbetet

11 Arbetstidslagen Arbetstid per dygn/vecka/år Jourtid Beredskap Raster
Vanligaste arbetstiden är 40 timmar/vecka 25 dagars betald semester

12 Jämställdhetslagen Främjar män och kvinnors lika rätt i arbetslivet
Förbud mot direkt och indirekt diskriminering på grund av kön Förbud mot sexuella trakasserier Lika arbete ska ge lika lön Främjar etnisk mångfald

13 Anställningsformer Tillsvidareanställning Provanställning
Visstidsanställning Projektanställning Vikariat Säsongsanställning Timanställning Nystartsjobb Praktik

14 Anställningsavtal Detta bör finnas med:
Anställningsform, lön, semester, arbetstid, tjänstetitel - arbetsuppgifter Vid förändring - nytt avtal Genom underskrift har arbetstagare och arbetsgivare godkänt villkoren

15 Övertid Får ej överskrida 50 timmar/månad
För dessa timmar ska du ha mer betalt

16 Kompledighet (kompensationsledighet)
En överenskommelse har gjort att du tar ut ledigheten i tid i stället för pengar

17 Flextid Ej bestämda arbetstider – de är flexibla Exempel: Börja mellan 7-9 på morgonen och sluta mellan16-18 på eftermiddagen Fortfarande gäller den reglerade arbetstiden – 40 timmar/vecka

18 Praktik Ett bra sätt att prova på ett yrke och att skapa kontakter
Är du inskriven på Arbetsförmedlingen kan du få aktivitetsstöd under praktiktiden Bra om det kan skrivas ett avtal om vad som gäller: arbetstider, arbetsuppgifter, längd på praktiken, lön eller annan ersättning och vem som ska vara handledare Efter avslutad praktik – försök få ett arbetsintyg eller arbetsbetyg

19 Nystartsjobb Nytt från 2007
Som nyanländ invandrare eller flykting kan du i vissa fall få detta något av de första tre åren i maximalt tre år Inskriven på arbetsförmedlingen Beslut för ett år i taget Samma lön och andra anställningsvillkor som i gällande kollektivavtal

20 Inkomster och skatter

21 Fastställd ersättning för arbete
Inkomst Fastställd ersättning för arbete

22 Lönebegrepp Bruttolön: Den lön som står på avtalet – lönen före avdragen skatt Nettolön: Lönen du får ut efter avdragen skatt Löneförmåner: till exempel fri mat, fri bil, friskvård Ersättning: till exempel sjukersättning, arbetslöshetsersättning Preliminär skatt: trolig skatt som dras av arbetsgivaren (enligt skattetabell)

23 Skatter ? Trädets krona - Sveriges utgifter
Arbetsmarknad Avgift till EU Bistånd Förskola & Fritidshem Försvar Hälso-& Sjukvård Invandrare/Flyktingar Kommunikationer Kultur/Fritid Pensioner Rikets styre Rättsväsende Socialbidrag Statsskuldsränta Stöd till barnfamiljer Stöd till ålderdom Stöd vid sjukdom Utbildning Övrigt Trädets rötter - Sveriges inkomster Bidrag från EU Bolagsskatt Fastighetsskatt Förmögenhetsskatt Kapitalskatt Kommunal inkomstskatt Moms Punktskatter Socialavgifter Statlig inkomstskatt ?

24 Skatter – ett exempel Herr och Fru A Skolkostnad 226 500:
Inkomster: :-/person Summa: :- Skatt 30%: :- Skolkostnad : Inbetald skatt :- Vem betalar resten ??? 2 barn på gymnasiet 2 x : = :- 1 barn i grundskolan = :- Summa skolkostnad = :-

25 Bidrag Bidrag ansöker du om – dock ej barnbidrag som kommer automatiskt Vissa bidrag är skattebefriade, t.ex. barnbidrag, bostadsbidrag Andra bidrag betalar du skatt på, t.ex. starta-eget-bidrag

26 Kommunal Inkomstskatt
Skattesatsen beror på vilken kommun du är bosatt i (se skattetabell)

27 Statlig Inkomstskatt Inkomst under kr betalar endast kommunal skatt 20% statlig inkomstskatt betalas vid en årsinkomst över kr 25% statlig inkomstskatt betalas vid en årsinkomst över kr

28 Deklaration En gång om året
Deklarationen lämnas in i början av maj och avser inkomsten för föregående år Förenklad självdeklaration – godkänna med underskrift, SMS, telefon eller via Internet med e-legitimation

29 Vem skall deklarera? Bosatt i Sverige under hela 2007 och haft en förvärvsinkomst på kr eller mer Bosatt i Sverige endast en del av året och haft en förvärvsinkomst på 100 kr eller mer Om du haft en kapitalinkomst på 100 kr eller mer Om du haft andra inkomster som tas upp under ”Tjänst” i deklarationen, på 100 kr eller mer (t ex arvoden)

30 ”Svartjobb” Arbetsgivaren betalar inte in skatt och andra avgifter
Ingen sjuklön/sjukpenning Ingen ersättning om du skadar dig på jobbet eller blir arbetslös Inga pengar sätts av till pension Brottsligt att inte betala skatt på inkomst

31 Starta eget Hur lyder affärsidén? Finns det en marknad?
Vilken kundgrupp ska du vända dig till? Vilka konkurrenter finns det? Går det att få ett banklån? Hur mycket kapital är du beredd att satsa?

32 Starta eget Hur många delägare skall vara med i företaget?
Vilka risker är du beredd att ta? Behöver du namnskydda företaget? Vilken företagsform är lämplig? Vilka bokföringsregler gäller? Hur ska du marknadsföra dig?

33 Starta eget länkar Almi företagspartner www.jamtland.almi.se
Nutek Skatteverket Bolagsverket


Ladda ner ppt "Arbete och skatt."

Liknande presentationer


Google-annonser