Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Småskalig vattenkraft. 2009-04-25 1 SMÅSKALIG VATTENKRAFT Lars Rosén Nässjö, 25 april 2009 © Lennart Wetterstad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Småskalig vattenkraft. 2009-04-25 1 SMÅSKALIG VATTENKRAFT Lars Rosén Nässjö, 25 april 2009 © Lennart Wetterstad."— Presentationens avskrift:

1 Småskalig vattenkraft. 2009-04-25 1 SMÅSKALIG VATTENKRAFT Lars Rosén Nässjö, 25 april 2009 © Lennart Wetterstad

2 Småskalig vattenkraft. 2009-04-25 2 Svensk Vattenkraftförening – vattenkraftsektion i SERO, SVERIGES ENERGIFÖRENINGARS RIKSORGANISATION  Ideell, politiskt oberoende förening  Intresseförening för småskalig vattenkraft  Grundades 1980  748 medlemmar  Sedan 1995 medlem i ESHA, European Small Hydropower Association

3 Småskalig vattenkraft. 2009-04-25 3 Vad är småskalig vattenkraft? – ett vattenkraftverk med en begränsad installerad effekt 1,5 MW Äldre definition i Sverige 10 MW Nuvarande definition i EU inkl. Sverige All svensk vattenkraft Antal 1 6921 8692 075 Produktion, normalår, TWh 1,74,365 Andel3 %7 %100 %

4 Småskalig vattenkraft. 2009-04-25 4 Användning av vattenkraft – den historiska utvecklingen 300-talet Skvaltan börjar användas för malning, en primitiv form av vattenhjul. 1000-taletVattenhjulet börjar utvecklas. Vid mitten av 1800-talet fanns ca 25 000 kvarnar i Sverige. 1600-1850Stormaktstid - hyttid - järnbrukstid 1830Den första vattenturbinen konstrueras i Frankrike. 1845Den första kommersiella svenska turbinen tillverkas på Brefvens Bruk. 1885Turbiner börjar användas för elproduktion. De första vattenkraftverken kom i bruk.

5 Småskalig vattenkraft. 2006-03-27 5 © Jan-Åke Jacobson

6 Småskalig vattenkraft. 2009-04-25 6 Antalet små vattenkraftverk i Sverige

7 Småskalig vattenkraft. 2006-03-27 7

8 Småskalig vattenkraft. 2009-04-25 8 Svensk vattenkrafts potential [TWh/år]10 MW All svensk vattenkraft Nuvarande produktion, normalår 4,365 Potential 1  Effektivisering  Uppgradering  Återupptagen drift nedlagda kraftverk  Nya anläggningar 2,75,5 2 Möjlig framtida produktion7,070,5 1)Med hänsyn till teknik, ekonomi och miljö. 2)Bedömning utifrån Svensk Energi och Energimyndighetens rapporter.

9 Småskalig vattenkraft. 2009-04-25 9 Småskalig vattenkraft idag och i framtiden Utfall hämtat från EU-finansierade projektet SHERPA:s slutrapport.

10 Småskalig vattenkraft. 2009-04-25 10  Kan hindra vandring och fortplantning av laxartad fisk i där sådan fisk förekommer.  ÅTGÄRD: Fiskvandringsväg  Extrem korttidsreglering påverkar flora och fauna i gränszonen.  ÅTGÄRD: Minska regleringsamplituden  Uppdämning förändrar den biologiska mångfalden. Småskalig vattenkraft – påverkan på miljön lokalt

11 Småskalig vattenkraft. 2009-04-25 11 Småskalig vattenkraft – fördelar ur miljösynpunkt  Förnybar – använder flödande energi. Kretslopp.  Inga utsläpp till luft eller vatten.  Ersätter fossil elproduktion – vare sig Sverige exporterar eller importerar el.  Förbränningsfri i hela energikedjan  ”bränslebrytning” – behövs ej i motsats till fossila källor  ”bränsletransport” – ombesörjes av naturen  ”bränsletillverkning” – behövs ej i motsats till fossila bränslen  energiomvandlingen – inga utsläpp till skillnad från de energikällor som omvandlar genom förbränning  avfallshantering – det blir inget avfall från vattenkraft  Klimatstödjande  Den svenska småskaliga vattenkraften (10 MW) besparar årligen naturen skadliga utsläpp som:  Koldioxid: 3 300 000 ton.  Svaveldioxid:11 400 ton  Kväveoxider:10 100 ton  slagg, flygaska, partiklar m m

12 Småskalig vattenkraft. 2009-04-25 12 Småskalig vattenkraft – samhällsaspekter  Svaghet  Högre produktionskostnader  Fördelar  Förbränningsfri elproduktion  Lokalt producerad, lokalt konsumerad  Minskar överföringsförluster upp till 8 procent  Fler arbetstillfällen per producerad energienhet  Verksamhet på landsbygden, ett ”tredje ben”  Samhällsnyttig och meningsfull sysselsättning  Ger samhället skatteintäkter  Bidrar till uppfyllandet av RES-e direktivet och Kyotoavtalet  Bidrar till teknisk och industriell utveckling  Ett utmärkt område för entreprenörsinriktade  Ersätter fossil elproduktion  Sårbarhetsminskande

13 Småskalig vattenkraft. 2009-04-25 13 Småskalig vattenkraft – ekonomiskt värde  Småskalig vattenkraft i Sverige producerar ca 4 miljarder kilowattimmar varje år  Den genererar ett värde på 2 000 miljoner kr varje år  Skatteinkomsterna exklusive fastighetsskatt är ca 600 miljoner kr varje år  Det sammanlagda värdet av den småskaliga vattenkraften i Sverige är beräknad till 25 miljarder kr

14 Småskalig vattenkraft. 2009-04-25 14 Småskalig vattenkraft – vad säger svenska folket?

15 Småskalig vattenkraft. 2009-04-25 15 Småskalig vattenkraft – vattenkraften jämfört med elproduktion i världen

16 Småskalig vattenkraft. 2006-03-27 16 TACK FÖR MIG!


Ladda ner ppt "Småskalig vattenkraft. 2009-04-25 1 SMÅSKALIG VATTENKRAFT Lars Rosén Nässjö, 25 april 2009 © Lennart Wetterstad."

Liknande presentationer


Google-annonser