Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SMÅSKALIG VATTENKRAFT Lars Rosén Nässjö, 25 april 2009

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SMÅSKALIG VATTENKRAFT Lars Rosén Nässjö, 25 april 2009"— Presentationens avskrift:

1 SMÅSKALIG VATTENKRAFT Lars Rosén Nässjö, 25 april 2009
© Lennart Wetterstad SMÅSKALIG VATTENKRAFT Lars Rosén Nässjö, 25 april 2009 Träbena Kvarn, Åsarp, Västergötland Ägare: Lennart Wetterstad Vattendrag: Ätran Tidigare plats för äldre anläggning som var borta sedan en tid. Nytt kraftverk på bild driftsatt: 2008 Effekt : 60 kW Normalårsproduktion, beräknad: kWh Fallhöjd: 4 meter Småskalig vattenkraft 1 Seminarium Vad är småskalig vattenkraft. 1

2 Svensk Vattenkraftförening – vattenkraftsektion i SERO, SVERIGES ENERGIFÖRENINGARS RIKSORGANISATION
Ideell, politiskt oberoende förening Intresseförening för småskalig vattenkraft Grundades 1980 748 medlemmar Sedan 1995 medlem i ESHA, European Small Hydropower Association Småskalig vattenkraft Seminarium Vad är småskalig vattenkraft.

3 Vad är småskalig vattenkraft
Vad är småskalig vattenkraft? – ett vattenkraftverk med en begränsad installerad effekt 1,5 MW Äldre definition i Sverige 10 MW Nuvarande definition i EU inkl. Sverige All svensk vattenkraft Antal 1 692 1 869 2 075 Produktion, normalår, TWh 1,7 4,3 65 Andel 3 % 7 % 100 % Småskalig vattenkraft Seminarium Vad är småskalig vattenkraft.

4 Användning av vattenkraft – den historiska utvecklingen
300-talet Skvaltan börjar användas för malning, en primitiv form av vattenhjul. 1000-talet Vattenhjulet börjar utvecklas. Vid mitten av 1800-talet fanns ca 25 000 kvarnar i Sverige. Stormaktstid - hyttid - järnbrukstid 1830 Den första vattenturbinen konstrueras i Frankrike. 1845 Den första kommersiella svenska turbinen tillverkas på Brefvens Bruk. 1885 Turbiner börjar användas för elproduktion. De första vattenkraftverken kom i bruk. Småskalig vattenkraft Seminarium Vad är småskalig vattenkraft.

5 © Jan-Åke Jacobson Seminarium 06-03-22. Vad är småskalig vattenkraft.

6 Antalet små vattenkraftverk i Sverige
Småskalig vattenkraft Seminarium Vad är småskalig vattenkraft.

7 Seminarium 06-03-22. Vad är småskalig vattenkraft.

8 Svensk vattenkrafts potential
[TWh/år] 10 MW All svensk vattenkraft Nuvarande produktion, normalår 4,3 65 Potential 1 Effektivisering Uppgradering Återupptagen drift nedlagda kraftverk Nya anläggningar 2,7 5,5 2 Möjlig framtida produktion 7,0 70,5 Med hänsyn till teknik, ekonomi och miljö. Bedömning utifrån Svensk Energi och Energimyndighetens rapporter. Småskalig vattenkraft 8 Seminarium Vad är småskalig vattenkraft. 8

9 Småskalig vattenkraft idag och i framtiden
Utfall hämtat från EU-finansierade projektet SHERPA:s slutrapport. Småskalig vattenkraft 9 Seminarium Vad är småskalig vattenkraft. 9

10 Småskalig vattenkraft – påverkan på miljön lokalt
Kan hindra vandring och fortplantning av laxartad fisk i där sådan fisk förekommer. ÅTGÄRD: Fiskvandringsväg Extrem korttidsreglering påverkar flora och fauna i gränszonen. ÅTGÄRD: Minska regleringsamplituden Uppdämning förändrar den biologiska mångfalden. Småskalig vattenkraft Seminarium Vad är småskalig vattenkraft.

11 Småskalig vattenkraft – fördelar ur miljösynpunkt
Förnybar – använder flödande energi. Kretslopp. Inga utsläpp till luft eller vatten. Ersätter fossil elproduktion – vare sig Sverige exporterar eller importerar el. Förbränningsfri i hela energikedjan ”bränslebrytning” – behövs ej i motsats till fossila källor ”bränsletransport” – ombesörjes av naturen ”bränsletillverkning” – behövs ej i motsats till fossila bränslen energiomvandlingen – inga utsläpp till skillnad från de energikällor som omvandlar genom förbränning avfallshantering – det blir inget avfall från vattenkraft Klimatstödjande Den svenska småskaliga vattenkraften (10 MW) besparar årligen naturen skadliga utsläpp som: Koldioxid: ton. Svaveldioxid: ton Kväveoxider: ton slagg, flygaska, partiklar m m Småskalig vattenkraft Seminarium Vad är småskalig vattenkraft.

12 Småskalig vattenkraft – samhällsaspekter
Svaghet Högre produktionskostnader Fördelar Förbränningsfri elproduktion Lokalt producerad, lokalt konsumerad Minskar överföringsförluster upp till 8 procent Fler arbetstillfällen per producerad energienhet Verksamhet på landsbygden, ett ”tredje ben” Samhällsnyttig och meningsfull sysselsättning Ger samhället skatteintäkter Bidrar till uppfyllandet av RES-e direktivet och Kyotoavtalet Bidrar till teknisk och industriell utveckling Ett utmärkt område för entreprenörsinriktade Ersätter fossil elproduktion Sårbarhetsminskande Småskalig vattenkraft Seminarium Vad är småskalig vattenkraft.

13 Småskalig vattenkraft – ekonomiskt värde
Småskalig vattenkraft i Sverige producerar ca 4 miljarder kilowattimmar varje år Den genererar ett värde på miljoner kr varje år Skatteinkomsterna exklusive fastighetsskatt är ca 600 miljoner kr varje år Det sammanlagda värdet av den småskaliga vattenkraften i Sverige är beräknad till 25 miljarder kr Småskalig vattenkraft Seminarium Vad är småskalig vattenkraft.

14 Småskalig vattenkraft – vad säger svenska folket?
14 Seminarium Vad är småskalig vattenkraft. 14

15 Småskalig vattenkraft – vattenkraften jämfört med elproduktion i världen
15 Seminarium Vad är småskalig vattenkraft. 15

16 TACK FÖR MIG! Seminarium 06-03-22. Vad är småskalig vattenkraft.


Ladda ner ppt "SMÅSKALIG VATTENKRAFT Lars Rosén Nässjö, 25 april 2009"

Liknande presentationer


Google-annonser