Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fler jobb. Inte ökade klyftor.. Bokslut för 2006 4,4 procents tillväxt 78 000 i sysselsättningsökning 1,4 procents inflation 2,1 procents finansiellt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fler jobb. Inte ökade klyftor.. Bokslut för 2006 4,4 procents tillväxt 78 000 i sysselsättningsökning 1,4 procents inflation 2,1 procents finansiellt."— Presentationens avskrift:

1 Fler jobb. Inte ökade klyftor.

2 Bokslut för 2006 4,4 procents tillväxt 78 000 i sysselsättningsökning 1,4 procents inflation 2,1 procents finansiellt sparande Källa: SCB, 2007 års Ekonomiska Vårproposition

3 Höginkomsttagarna gynnas effekter av vårpropositionen Källa: Riksdagens utredningstjänst

4 Kvinnor missgynnas effekter av vårpropositionen Källa: Riksdagens utredningstjänst

5 200 personer får sänkt förmögenhetsskatt på 1 miljon kronor eller mer Källa: Anders Borg, SCB

6 Blå skatteväxling En liten grupp, främst i storstadsområdena, får en kraftig skattesänkning 6 av 7 får högst 85 kr/månad i lägre fastighetsskatt – alla får höjd reavinstskatt Svårare för unga att komma in på en stelare bostadsmarknad Missgynnar glesbygden – taxeringsvärde under 450 000 ger ingen skattesänkning Källa: Swedbank

7 Förändrad fastighetsskatt gynnar höginkomsttagarna Källa: Riksdagens utredningstjänst *Nettoeffekt av slopad fastighetsskatt och införandet av kommunal fastighetsavgift

8 Oansvarig ekonomisk politik Neddragna insatser för arbetslösa –Risk för flaskhalsar –Drabbar långtidsarbetslösa 13 miljarder i ofinansierade förslag 1 procentenhet högre styrränta Källa: 2007 års ekonomiska vårproposition, AMS

9 Time-out i arbetsmarknadspolitiken Ingen finansiering till jobb- och utvecklingsgarantin Därför måste annan verksamhet stoppas: –Inga nya beslut om aktivitetsstöd fattas –Endast delar av planerad arbetsmarknadsutbildning kan genomföras Källa: AMS

10 Finansutskottets kansli skarpt kritiska till hantering av trängselskatt ” Inkomsterna från trängselskatten kan inte anses vara en avgift för att täcka kostnader av det slag som avses i budgetlagen”. ”Den budgetmässiga hanteringen av trängsel- skatten […] har dålig överensstämmelse med den syn på det finanspolitiska ramverket och dess tillämpning som regeringen ger uttryck för i vårpropositionen” Källa: FiU Kansli

11 De nya moderaterna förverkligar de gamla moderaternas drömmar Mellan 2006 och 2007 minskade skatteintäkter med 65 miljarder kronor Regeringen har redan genomfört hälften av de skattesänkningar som moderaterna gick till val på 2002

12 De nya moderaterna förverkligar de gamla moderaternas drömmar Vi är på väg mot ett plattskattsystem Särregler och undantag leder till gränsdragningsproblem och skatteplanering Sammantaget: Den långsiktiga finansieringen av den offentliga sektorn undergrävs

13 Socialdemokraternas alternativ Utgår från höstens Budgetmotion Ekonomiskt och stabiliseringspolitiskt ansvarsfull Fördubbla satsningarna på kvalificerad yrkesutbildning Nya miljösatsningar 1 miljard mer till psykiatrin Afrikasatsning inom biståndet

14 Nettoförsvagning av offentliga sektorns finanser 2008 Regeringen13,1 Socialdemokraterna 1,7 Källa: 2007 års ekonomiska vårproposition, egna beräkningar

15 Bekämpa arbetslösheten Fördubbla satsningarna på kvalificerad arbetsmarknadsutbildning –15 000 platser Satsa på ungdomar – Kartläggning och vägledning – Sökanderesor och flyttbidrag – Praktikplatser – Arbetsmarknadsutbildning mot bristyrken

16 Sverige ska gå före i den gröna omställningen Nej till neddragningar på biologisk mångfald Ja till miljöbilspremie – men också 150 mnkr till efterkonvertering av bilar 50 mnkr till klimatmärkning 2 nya miljöcertifikatsystem –Energieffektivisering –Transport

17 Ökad satsning på psykiatri 1 miljard kronor mer än regeringen till psykiatrin (2007-2010) Följ upp den nationella psykiatrisamordnarens förslag

18 Internationell solidaritet Afrikasatsning inom biståndet


Ladda ner ppt "Fler jobb. Inte ökade klyftor.. Bokslut för 2006 4,4 procents tillväxt 78 000 i sysselsättningsökning 1,4 procents inflation 2,1 procents finansiellt."

Liknande presentationer


Google-annonser