Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arne Sundquist/Orsalheden Användningen av taxeringsvärden Skatteändamål – –Fastighetsskatt – –Realisationsvinstskatt – –Förmögenhetsskatt – –Arvsskatt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arne Sundquist/Orsalheden Användningen av taxeringsvärden Skatteändamål – –Fastighetsskatt – –Realisationsvinstskatt – –Förmögenhetsskatt – –Arvsskatt."— Presentationens avskrift:

1 Arne Sundquist/Orsalheden Användningen av taxeringsvärden Skatteändamål – –Fastighetsskatt – –Realisationsvinstskatt – –Förmögenhetsskatt – –Arvsskatt – –Gåvoskatt – –Stämpelavgift Andra ändamål Kräver värdering av den fasta egendomen !

2 Arne Sundquist/Orsalheden Användningen av taxeringsvärden Taxeringsvärden används för en mängd andra ändamål än beskatt- ning Bankverksamhet (lån, inteckningar) Bokföring Kommunal planering Värdering Officiell statistik Försäkringsverksamhet Marknadsföring ”Smörjolja i fastighets- marknadsmaskineriet”

3 Arne Sundquist/Orsalheden Användningen av taxeringsvärden Taxeringsvärden används för en mängd andra ändamål än ren beskattning. För alla dessa ändamål krävs att: Taxeringsvärdet har en direkt koppling till marknadsvärdet Taxeringsvärdet har acceptabel aktualitet Taxeringsvärdet och viss övrig information är allmänt/offentligt tillgänglig ”Marknadsvärde” ”Aktualitet” ”Tillgänglighet”

4 Arne Sundquist/Orsalheden Användningen av taxeringsvärden

5 Arne Sundquist/Orsalheden Antal transaktioner Pris Marknadsvärde Det mest sannolika priset på en öppen och fri marknad Definition av marknadsvärde (1)

6 Arne Sundquist/Orsalheden Värderingsmetoder Pris = Värde = Kostnad

7 Arne Sundquist/Orsalheden Värderingsmetoder Ortsprismetod Avkastningsmetod Produktionskostnadsmetod När man söker marknadsvärdet måste de två senaste metoderna ha klara inslag av marknadsimulering

8 Arne Sundquist/Orsalheden Allmän fastighetstaxering i Sverige Bakgrund i tidigt 1500-tal Mellan 1900 - 1950 allmänna fastighets- taxeringar med oregelbundna intervall Från 1950 allmän fastighetstaxering vart femte år Från 2003 allmän fastighetstaxering vart tredje år

9 Arne Sundquist/Orsalheden Allmän fastighetstaxering i Sverige Idag genomförs allmän fastighetstaxering i Sverige enligt följande treårsschema: – –2003 småhus – –2004hyreshus (förenklad) – –2005lantbruk – –2006småhus (förenklad) – –2007hyreshus och industri – –2008lantbruk (förenklad) – –2009småhus – –2010hyreshus (förenklad) – –2011lantbruk

10 Arne Sundquist/Orsalheden Fastighetsskatt 2005 % av taxerings- värdet Småhus (inkl småhus på lantbruk) 1,0 % Hyreshus-bostad 0,5 % Hyreshus-lokal 1,0 % Industri 0,5 % Kraftverk 0,5 % Jordbruksmark 0 % Skogsmark 0 %

11 Arne Sundquist/Orsalheden Taxeringsvärden och fastighetsskatt i några andra länder Fastighetstaxering i de nordiska länderna: Allmän fastighetstaxering kommunal fastighetsskatt Allmän fastighetstaxering statlig fastighetsskatt Allmän fastighetstaxering statlig och kommunal fastighetsskatt Allmän fastighetstaxering kommunal fastighetsskatt Ej allmän fastighetstaxering diskussioner pågår

12 Arne Sundquist/Orsalheden Taxeringsvärden och fastighetsskatt i några andra länder Allmän fastighetstaxering i några andra länder: Varierande förhållanden vanligen marknadsvärden och lokala skatter Allmän fastighetstaxering kommunal fastighetsskatt Varierande förhållanden vanligen marknadsvärden och lokala skatter Ej allmän fastighetstaxering av modernt slag, diskussioner pågår

13 Arne Sundquist/Orsalheden Taxeringsvärden/taxeringsinformation - inverkan på samhällsekonomin Tillförlitligt, aktuellt och offentligt tillgängligt marknadsvärde eller marknadsorienterat värde i ett offentligt fastighetsregister/kadaster Bra underlag för statlig eller eller kommunal (lokal) fas- tighetsskatt Tillförlitligt underlag för lån med fastigheten som säkerhet Förbättrad organisation samt högre acceptans av fastighetsskatteuttag Förbättringar inom banksektorn (kortare handläggningstider, enklare ansökningsförfaranden, minskade kreditrisker för kom- mersiella banker/kreditinstitut) Säkra och över tiden förutsägbara skatteintäkter Förbättrade för- hållanden för låntagare och andra kunder Lägre räntesatser, högre omsättning och högre vinster för banker/ kredit- institut Förbättringar inom offent- liga samhällssektorer - sjukvård, skola, äldreom- sorg, gator/vägar, VA och annan infrastruktur etc Väsentliga förbättringar inom alla kommersiella sektorer - lantbruk, industri, transporter, finanssektor etc

14 Arne Sundquist/Orsalheden Institutionella förhållanden och deras inverkan på samhällsekonomin Läsvärd litteratur för den intresserade: ) Smith, Adam: En undersökning om folkens välstånd, dess natur och orsaker (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations ) Marx, Karl: Kapitalet (Das Kapital) De Soto, Hernan: Kapitalets mysterier (The Mystery of Capital) Rosenberg,Nathan: Västvärldens väg till välstånd Birdzell L.E.


Ladda ner ppt "Arne Sundquist/Orsalheden Användningen av taxeringsvärden Skatteändamål – –Fastighetsskatt – –Realisationsvinstskatt – –Förmögenhetsskatt – –Arvsskatt."

Liknande presentationer


Google-annonser