Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion - pedagogisk. Organisation & roller Förskolechef Ki Andersson Pedagogiska handledare Maria Tsingos & Linda Stenberg Vaktmästare & IT & Lön.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion - pedagogisk. Organisation & roller Förskolechef Ki Andersson Pedagogiska handledare Maria Tsingos & Linda Stenberg Vaktmästare & IT & Lön."— Presentationens avskrift:

1 Introduktion - pedagogisk

2 Organisation & roller Förskolechef Ki Andersson Pedagogiska handledare Maria Tsingos & Linda Stenberg Vaktmästare & IT & Lön Lokalvård Conny Andersson Anna-Karin Rossi Ämnesansvariga IKTMatematikSpråkSkapande & Konstruktion Lars JanardÅsa SöderlundVakantVakant Mat, Miljö, Grön Flagg & Naturvetenskap Vakant & Vakant

3 Vår vision… Bara Bra Möten! Våra honnörsord… Mat & Miljö Trygghet Nyfikenhet

4 Hemsida http://www.forskolanekot.se Kalender Logga in – Google Konton

5 SKA-modell (Pärm 1) VERKSAMHET DOKUMENTATION REFLEKTION MÅL VIDAREUTVECKLINGS- SAMTAL

6 Skollag Lpfö98/10 Lokal arbetsplan …ett dokument framarbetat av Ekot som beskriver vår värdegrund och hur det gestaltar sig i verksamheten Likabehandlingsplan …ett dokument framarbetat av Ekot som stödjer vårt dagliga arbete mot diskriminering och för likabehandling Läsårsplanering/pedagogiska år …ett dokument som finns till stöd för vad som sker på Ekot under året FN´s barnkonvention …ett dokument som stödjer barns rättigheter Utbildningsplan för respektive kommun …kommunernas egna lokala arbetsplan VERKSAMHET

7 Dokumentation Dokumentation… …är en samling dokument som beskriver ett föremål eller en situation. Pedagogisk dokumentation… …är när vi diskuterar och reflekterar kring en dokumentation. Individdokumentation… …är till för barns individuella utveckling. T.ex. bilder, fotoram, teckningar, bild och text från utflykt, aktivitet mm. S.k. informationsdokumentation. T.ex. bild, observation, film, teckning m.m. blir pedagogisk när vi tillsammans i arbetslaget reflekterar kring den och använder den för att utveckla verksamheten. T.ex. vidareutvecklingssamtal, egna anteckningar, Bibas. Vi använder bl.a. ett stödmaterial från Skolverket när vi arbetar med pedagogisk dokumentation: Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan. Dokumentation PP

8 Material till vidareutvecklingssamtal Vidareutvecklings -samta l VIDAREUTVECKLINGS- SAMTAL

9 Hur tänker vi kring reflektion och hur gör vi?hur gör vi REFLEKTION

10 Vår modell för summering MÅL

11 Pedagogiska året (pärm 2)

12 BIBAS (Pärm 3) Du som pedagog möter barn utifrån deras förutsättningar och behov. De pedagogiska handledarna finns som stöd tillsammans med ett nära samarbete med specialpedagog. Vid behov startas ett s.k. barnärende som dokumenteras i BIBAS-pärmen. En del av det material vi använder…

13 Pärm 4 Uppdateras kontinuerligt i augusti för alla barn Det material vi använder…

14 Ämnesområden - nuläget IKT Matematik Mat & Miljö, utomhuspedagogik, Grön Flagg Språk Skapande & Konstruktion Aktuellt på hemsidan…

15 Avslutningsvis… Summering & frågor


Ladda ner ppt "Introduktion - pedagogisk. Organisation & roller Förskolechef Ki Andersson Pedagogiska handledare Maria Tsingos & Linda Stenberg Vaktmästare & IT & Lön."

Liknande presentationer


Google-annonser