Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur gör vi i Upplands Väsby kommun Lena Kanström 1:e vice ordförande i Social- och äldrenämnden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur gör vi i Upplands Väsby kommun Lena Kanström 1:e vice ordförande i Social- och äldrenämnden."— Presentationens avskrift:

1 Hur gör vi i Upplands Väsby kommun Lena Kanström 1:e vice ordförande i Social- och äldrenämnden

2 Politikerrollen Allmänhetens företrädare, lekman Lyssna på befolkningen Medborgardialoger Föra sitt partis politik Sätta sig in i andra partiers politik Se till helheten och prioritera Följa sakområdet så långt det går (föreläsningar, artiklar, söka på nätet m.m.) Överblick över lagar som styr verksamheten (SoL, LVU, LVM, Patientsäkerhetslagen, Kommunallagen mfl)

3 Politiker- tjänstemanna roller Politikerna Vad - övergripande mål När - tidsplanen för resultatet Till vilken kostnad - budgeten Uppföljning - att resultat och budget uppnås/hålls Revision Tjänstemannen/Utföraren Hur - metod Experten på området Detaljmål Handlingsplaner Genomför Redovisa resultat/ utvärdering och kostnader - prognoser, bokslut

4 Social och äldrenämndens ansvarsområden Äldreomsorg – hemtjänst, SÄBO, dagverksamhet, anhörigstöd,m.m. Omsorg om funktionsnedsatta – gruppboenden, daglig verksamhet, assistans service, boendestöd m.m. Ekonomiskt bistånd LVU, LVM, HVB, SoL, familjehemsplaceringar Beroendemottagning Flyktingmottagning och arbetsmarknadsinsatser Förebyggande insatser mot främst barn och unga M.m.

5 Prioritera - en svår konst Vad är lagstadgat och till vilken nivå Prioriteringar mellan nämnder/styrelser Prioriteringar inom nämndens ansvarsområde Vad vet vi fungerar – metoder, rutiner, Vad går att följa upp lokalt, baslinjer??? Hög kompetenta eller flera medarbetare Drift och/eller utveckling/förebyggande Var kan vi effektivisera utan avkall på kvalitet

6 Målprocessen Kommunfullmäktige beslutat om mål Målen bryts ner till nämndspecifika mål, nyckeltal och handlingsplaner/strategier Dessa leder till/ingår i avtal/överenkommelser med utförarna Uppföljning varje tertial och till bokslutet

7 Stort antal utförare, några exempel

8 Arbetet med revidering av ANTD- policy Uppdrag från Social- och äldrenämnden Preventionssamordnare –samordnar arbetet (Utförare Väsby Välfärd) Workshop med länsstyrelse rep, frivilligorg, skolor mfl leder till ett urval av mål Väsbys policy Arbetsgrupp tar fram underlag Utbildningstillfällen ges Remiss till nämnder, styrelser, frivilligorg mfl Slutdokument Beslut i Social- och äldrenämnd och fullmäktige Genomförande hos respektive utförare

9 Alkohol och drogförebyggande arbete - föreläsningar -21 augusti 2012 Vattenpipa och Cannabis -18 oktober 2012 Nätdroger -22 januari 2013 Cannabis -Öckerömodellen våren 2013 r -23 maj 2013Cannabis -21 november 2013 Kosttillskott och dopning Målgrupper, allmänheten, lärare, socialarbetare, föreningar

10 Behov av forskning Samband Tillämpad forskning viktigt, fungerande metoder som ger resultat, för vilka målgrupper Hälsoekonomi, vilken metod ger bäst resultat för pengarna Uppföljningsverktyg som går att utnyttja lokalt


Ladda ner ppt "Hur gör vi i Upplands Väsby kommun Lena Kanström 1:e vice ordförande i Social- och äldrenämnden."

Liknande presentationer


Google-annonser