Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKOLA 2011 Vad händer? Hur kommer det att gå till?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKOLA 2011 Vad händer? Hur kommer det att gå till?"— Presentationens avskrift:

1 SKOLA 2011 Vad händer? Hur kommer det att gå till?

2 Skola 2011 Ny skollag Ny läroplan Nya kursplaner – ”för tydligare mål och kunskapskrav” Nytt betygssystem Ny lärarutbildning

3 Grundskola Timplanen kvar Antagning/urval till profilklasser Nytt betygssystem Rätt till prövning av slutbetyg Skolbibliotek

4 Elevhälsa och stödbehov Elevhälsa även för fristående skolor Skärpt utredningskrav för elever i behov av stöd Möjlighet för vårdnadshavare att överklaga

5 Disciplinära åtgärder Utredning rektors ansvar Skriftlig varning Avstängning Vårdnadshavare ska informeras Socialnämnden informeras Störande och farliga föremål får beslagtas – rektors delegation Innehav av olagliga föremål anmäls till polis

6 Åtgärdstrappan

7 Skolplikt Information om ogiltig frånvaro samma dag Rektor beslutar om alla längre ledigheter Förlängd skolplikt Rätt att slutföra grundskolan under två år efter år 9 För elev som når målen tidigare än år 9 upphör skolplikten

8 Arbete mot kränkningar Likabehandlingsplan ska upprättas varje år Anmälningsplikt –Personal till rektor –Rektor till huvudman

9 Inflytande för elever och vårdnadshavare Elevuppdrag under skoltid Rektor ansvarar för att forum för samråd finns

10 Kvalitetsarbete Skolplan och kvalitetsredovisning inte obligatoriska dokument Systematiskt kvalitetsarbete ska finnas Rutiner för klagomål och synpunktshantering ska finnas

11 Ny läroplan – Lgr 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Exempel religionskunskap

22

23

24


Ladda ner ppt "SKOLA 2011 Vad händer? Hur kommer det att gå till?"

Liknande presentationer


Google-annonser