Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisation. Projektorganisation Styrgrupp Margareta Wallin Peterson, Göteborgs universitet Lena Blomberg, Innovationsbron Johan Carlsten, Chalmers Bertil.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisation. Projektorganisation Styrgrupp Margareta Wallin Peterson, Göteborgs universitet Lena Blomberg, Innovationsbron Johan Carlsten, Chalmers Bertil."— Presentationens avskrift:

1 Organisation

2 Projektorganisation Styrgrupp Margareta Wallin Peterson, Göteborgs universitet Lena Blomberg, Innovationsbron Johan Carlsten, Chalmers Bertil Törsäter, Västra Götalandsregionen Projektledning Stig Boström t.f. projektledare, Göteborgs Universitet Claes Jansson, Göteborgs Universitet Mats Lundqvist, Chalmers Sophia Litsne, Västra Götalandsregionen Dick Eriksson, Innovationsbron

3 Projektorganisation Flödeshantering Linda Olofsson, Forsknings- och innovationsservice, GU Robert Orbelin, HIT, GU Jenny Almqvist, GU Holding Tomas Faxheden, CSE, Chalmers Niklas Fernqvist, Forsknings- och innovationsservice, GU Vägval och förverifiering Morgan Skarin, CSE, Chalmers Andreas Albertsson, GU Holding Andrzej Brud, Chalmers Innovation Erik Bengtsson, Sahlgrenska Science Park(SSP) Henric Rhedin, Chalmers Industriteknik Johan Anstrén, SSP/BMV Linda Olofsson, Forsknings- och innovationsservice

4 Projektorganisation Kompetenspoolen IP-plattformrådgivning och licensiering Henric Rhedin, Chalmers Industriteknik Jens Bördin, CIP PS Per Edlund, Innovationsbron Peter Kim, Forsknings- och innovationsservice, GU Caroline Pamp, CIP PS Marje Berzins, Chalmers

5 Projektorganisation Marknadsföring och kommunikation Johanna Fransson, Forsknings- och innovationsservice, GU Mia Björkil, Chalmers Industriteknik Cecilia Anderson Edwall, Digitala medier, GU Lärande och feed-back Mats Lundqvist, Chalmers Niklas Fernqvist, Forsknings- och innovationsservice, GU Karen Williams, Chalmers Ulf Petrusson, Handelshögskolan, GU

6 Projektorganisation Nodsamverkan Jörgen Kyle, Forsknings- och innovationsservice, GU Bengt Belfrage, BMV Bo Norrman, SIA, Life Science Gunilla Bökmark, Sahlgrenska Science Park Jesper Vasell, SIA, tillämpad IT Eva Marie Rödström, Mare novum Niklas Wahlberg LSP AB

7 FLÖDESGRUPPEN Linda Olofsson Niklas Fernqvist Jenny Almkvist Tomas Faxheden Dick Eriksson Shahab Ghavami Jeanette Nydélius

8 MÅLSÄTTNING Säkerställa ett effektivt flöde i GoINN Etablera databas som verktyg för oss Skapa bättre överblick och möjligheter att mäta, följa upp och utvärdera vårt arbete Följa ett projekt från start genom hela innovationssystemet Övrigt önskemål: Ersätta Fokus Analys

9 UTGÅNGSPUNKT Statistiskt underlag Kontaktuppgifter - projektbeskrivning Marknad-Produkt/Tjänst-IP-Team/Individ Överblick Minnesanteckningar Tillgång Flöde

10 PROTOTYP

11 SAMMANFATTNING Prototyp på turné Första version beräknas till Q1 2009 Kontinuerlig utveckling

12 Nyckelaktörsprogrammet | Delprojekt Koordinering APV – Advice and Pre-Verification Göteborg 2008-11-14 Morgan Skarin

13 Encubator - Incubation with education

14 APV (Advice & Pre-Verification) 1.Andreas AlbertssonGU Holding 2.Andrzej BrudChalmers Innovation 3.Erik M. BengtsonSahlgrenska Science Park 4.Henric RhedinChalmers Industriteknik/CIPRAB 5.Johan AnstrénSahlgrenska Science Park/BMV 6.Linda OlofssonGUFI/GU 7.Morgan SkarinEncubator (CSE/GIBBS) Bo NorrmanSenior Innovation Advisor (Bio) Jesper VasellSenior Innovation Advisor (IT) N/ASenior Innovation Advisor (Miljö) Encubator CIT/CIPRAB

15 Resultat hittills Kommunikation kring en gemensam spelplan Kartläggning av styrkor och svagheter Ökad förståelse för respektive aktörs verksamhet/process Framtagande av initiala frågor till idébärare Kravspecifikation på databas Case studies Två nya case har beviljats medel

16 Styrkor Svagheter Kostnadseffektivitet Små avstånd aktörer emellan Olika fokus, kompletterande Olika arbetsmodeller Starka varumärken Resursbrist – underbemanning Resursbrist – tidig verifiering Kompetensbrist –licensiering Specialistkompetenser saknas Bristande kännedom hos ”kund” Brist på strukturkapital Konkurrerar om samma resurser (såväl kapital som idéer) Utvärderas på resultat/output Projektet syftar till att samverka

17

18 IDAG GUFI/ SIA/Nätverk Encubator APV ? ? CIT/CIPRAB

19 I FRAMTIDEN CIT/CIPRAB GUFI/ SIA/Nätverk Encubator APV ? ? www.goinn.se

20 IP Plattform och Licensiering Utvärderingsmöte 081114

21 Gruppens medlemmar Jens Bördin Per Edlund Peter Kim Henric Rhedin CIP Professional Services Innovationsbron AB GU Forsknings och Innovationsservice Chalmers Industriteknik och Chalmers Intellectual Property Rights AB

22 Genomförda aktiviteter 2008 Definition av gruppens ansvarsområde Diskussioner kring begreppet och uppbyggandet av vision för IP plattform Vad skall en IP plattform bestå av (strukturellt, kunskapsmässigt, …)? Vad skall IP plattformen leverera? Konkreta licensieringsstrategidiskussioner; två fall

23 IP Plattform: förmågor Identifiera Fånga Verifiera Kontrollera/hantera Omsätta i transaktion …

24 Genomförda aktiviteter 2008, forts. Avtal: ”Inköp” av tjänst från kompetenspoolen (två fall) Första grund för modellavtal lagd (diskussionsunderlag) Avtalsprojekt mot GHz Centrum, Chase och BioMatCell drivs Förankring och spridning Intervjuer och förankringsmöten ”Sälj”

25 Genomförda aktiviteter 2008, forts. Policy: Diskussion och spridning kring EU kommissionens rekommendationer IP Plattformar Chase, GHz Centrum, BioMatCell, IC Incubator, CIPRAB, MiVac Kopplingar till andra GoInn aktiviteter Kompetenspoolen Verifieringsgruppen SIA

26 Planerade aktiviteter 2009 och framåt Framtagande av IP policy Avtalsmodeller (i samverkan med kompetenspoolen) Organisations och processuppbyggnad Konkret rådgivning/projekt Licensiering: Rådgivning, modeller Strukturell implementering Regional IP plattform, konsekvensanalyser …

27 Budget och tidplan för utökade aktiviteter IP Policy: 2 år, behov 500 kSEK under 2009 Avtalsmodeller: 2 år, behov 500 kSEK under 2009 Konkret uppbyggnad av IP plattformar: 5 år, behov 1 MSEK under 2009 Medel som inte finns inom GoInn kommer att sökas från andra källor

28 Förberedande frågor Vilka resurser/verktyg/organisation byggs upp? Portföljidé? Syftet är inte att bygga organisation utan att bygga IP plattformar Verktyg skapas genom efterfrågan och pro aktivt på policynivå, modellavtal, ….

29 Kompetenspoolen för affärsjuridik Peter Kim, Göteborgs universitet, projektledare Marje Berzins, Chalmers Caroline Pamp, CIP-PS

30 Affärsjuridiskt stöd till regionala högskolor Högskolan Väst Borås Högskola, 10-tal ärenden Högskolan i Skövde, enstaka ärende Karlstads universitet, 20-30 ärenden

31 Kompetenspoolen inom Nyckelaktörsprogrammet - Samverkat med CIP-PS i utvärdering av Vinn-Excellence avtal på uppdrag av IP-Licensieringsgruppen - Avvaktar ärenden från Go Inn

32 Nästa år - Ökat engagemang från Chalmers - Ytterligare samverkan med andra aktörer inom Nyckelaktörsprogrammet, särskilt IP-Licensieringsgruppen -Stöd till alla regionala högskolor

33 Marknadsförings- och kommunikationsgruppen Vårt uppdrag ta fram och implementera en kommunikationsstrategi ta fram en webbsida med koppling till databasen vara ett stöd i att organisera work-shops för forskare etc

34 Gruppens medlemmar Cecilia Andersson Edwall, Göteborgs universitet, Digitala medier Johanna Fransson, Göteborgs universitet, Forsknings & innovationsservice Mia Björkil, Chalmers Industriteknik

35 Vad har vi gjort hittills? tagit fram en kommunikationsplan varit ett stöd i den interna kommunikation, nyhetsbrev mm tagit fram en webbsida tagit fram texter, visuell ID och informationsmaterial

36 Visuell ID för GoINN

37 Webben - www.goinn.se

38 Framtiden kick-off, 4 december - webben skarpt läge - webb-TV inslag - press-release behovsanpassad marknadsföring intern kommunikation återkommande utvärderingar för att mäta effekter samarbete med lärandegruppen

39 Delprojekt Nodsamverkan Syftar till att - utveckla kontakt, information och gemensamma aktiviteter mellan de ingående noderna i projektet. -identifiera och etablera former för samverkan, särskilt behovsdriven samverkan, mellan noderna och avnämarna i näringsliv och samhälle. - bli en del av projektets lärandeprocess och bl.a. bidra till effektiva uppföljningsinstrument, samt förnyade och utökade näringslivskontakter.

40 Delprojekt Nodsamverkan Deltagare GoInn, Jörgen Kyle (GUFI) GoInn adjungerad, Claes Brismar Biomedicin: Sahlgrenska Science Park, Gunilla Bökmark Biomedicinsk Framtid i Väst, Bengt Belfrage SIA Bo Norrman Nano/mikro: MC2, Jan Grahn (CTH mikroelektronik) Lindholmen/ Lindholmen Science Park, Niklas Wahlberg tillämpad IT SIA Jesper Vasell Gbg miljövet. Dan Strömberg (GU/CTH GMV) centrum Marin: Mare Novum, Eva-Marie Rödström (GU marin ekologi)

41 Delprojekt Nodsamverkan Första möte oktober -08 Idéer för framtida samarbete: - Information/bench-marking nodernas arbetsprocesser möten förläggs till de olika noderna - Utveckling av gemensamma indikatorer och informations inhämtning inom noder och projekt - Utveckling av kanaler för näringslivets behov, uppdrag och projekt. Samverkan mellan noderna.

42 Noder i GoInn Noderna utgör koncentrationspunkter där samverkande forskning kan interagera med näringslivet inom definierade utvecklingsområden. Noderna utgör portaler mot forskningsmiljöer på hela GU/Chalmers bredd som kan vara av intresse för dessa utvecklingsområden. Noderna är särskilt organiserade och bemannade för att i steg för steg kunna stödja innovationsverksamhet i olika former. Noderna är olika utformade och innehåller t ex: laboratorium, inkubator, centrumbildning och öppna mötesplatser. Nodens innehåll drivs i form av t ex: bredare program, projekt, verifierings uppdrag m.m.


Ladda ner ppt "Organisation. Projektorganisation Styrgrupp Margareta Wallin Peterson, Göteborgs universitet Lena Blomberg, Innovationsbron Johan Carlsten, Chalmers Bertil."

Liknande presentationer


Google-annonser