Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisation."— Presentationens avskrift:

1 Organisation

2 Projektorganisation Styrgrupp Projektledning
Margareta Wallin Peterson, Göteborgs universitet Lena Blomberg, Innovationsbron Johan Carlsten, Chalmers Bertil Törsäter, Västra Götalandsregionen Projektledning Stig Boström t.f. projektledare, Göteborgs Universitet Claes Jansson, Göteborgs Universitet Mats Lundqvist, Chalmers Sophia Litsne, Västra Götalandsregionen Dick Eriksson, Innovationsbron

3 Projektorganisation Flödeshantering Vägval och förverifiering
Linda Olofsson, Forsknings- och innovationsservice, GU Robert Orbelin, HIT, GU Jenny Almqvist, GU Holding Tomas Faxheden, CSE, Chalmers Niklas Fernqvist, Forsknings- och innovationsservice, GU Vägval och förverifiering Morgan Skarin, CSE, Chalmers Andreas Albertsson, GU Holding Andrzej Brud, Chalmers Innovation Erik Bengtsson, Sahlgrenska Science Park(SSP) Henric Rhedin, Chalmers Industriteknik Johan Anstrén, SSP/BMV Linda Olofsson, Forsknings- och innovationsservice

4 Projektorganisation IP-plattformrådgivning och licensiering
Kompetenspoolen Peter Kim, Forsknings- och innovationsservice, GU Henric Rhedin, Chalmers Industriteknik Caroline Pamp, CIP PS Jens Bördin, CIP PS Marje Berzins, Chalmers Per Edlund, Innovationsbron Peter Kim, Forsknings- och innovationsservice, GU

5 Projektorganisation Marknadsföring och kommunikation
Johanna Fransson, Forsknings- och innovationsservice, GU Mia Björkil, Chalmers Industriteknik Cecilia Anderson Edwall, Digitala medier, GU Lärande och feed-back Mats Lundqvist, Chalmers Niklas Fernqvist, Forsknings- och innovationsservice, GU Karen Williams, Chalmers Ulf Petrusson, Handelshögskolan, GU

6 Projektorganisation Nodsamverkan
Jörgen Kyle, Forsknings- och innovationsservice, GU Bengt Belfrage, BMV Gunilla Bökmark, Sahlgrenska Science Park Bo Norrman, SIA, Life Science Jesper Vasell, SIA, tillämpad IT Eva Marie Rödström, Mare novum Niklas Wahlberg LSP AB

7 FLÖDESGRUPPEN Linda Olofsson Niklas Fernqvist Jenny Almkvist
Tomas Faxheden Dick Eriksson Shahab Ghavami Jeanette Nydélius

8 MÅLSÄTTNING Säkerställa ett effektivt flöde i GoINN
Etablera databas som verktyg för oss Skapa bättre överblick och möjligheter att mäta, följa upp och utvärdera vårt arbete Följa ett projekt från start genom hela innovationssystemet Övrigt önskemål: Ersätta Fokus Analys

9 UTGÅNGSPUNKT Statistiskt underlag
Kontaktuppgifter - projektbeskrivning Marknad-Produkt/Tjänst-IP-Team/Individ Överblick Minnesanteckningar Tillgång Flöde

10 PROTOTYP

11 SAMMANFATTNING Prototyp på turné Första version beräknas till Q1 2009
Kontinuerlig utveckling

12 Göteborg 2008-11-14 Morgan Skarin
Nyckelaktörsprogrammet | Delprojekt Koordinering APV – Advice and Pre-Verification Göteborg Morgan Skarin

13 - Incubation with education
Encubator - Incubation with education

14 Encubator APV (Advice & Pre-Verification)
Andreas Albertsson GU Holding Andrzej Brud Chalmers Innovation Erik M. Bengtson Sahlgrenska Science Park Henric Rhedin Chalmers Industriteknik/CIPRAB Johan Anstrén Sahlgrenska Science Park/BMV Linda Olofsson GUFI/GU Morgan Skarin Encubator (CSE/GIBBS) Bo Norrman Senior Innovation Advisor (Bio) Jesper Vasell Senior Innovation Advisor (IT) N/A Senior Innovation Advisor (Miljö) CIT/CIPRAB Encubator

15 Resultat hittills Kommunikation kring en gemensam spelplan
Kartläggning av styrkor och svagheter Ökad förståelse för respektive aktörs verksamhet/process Framtagande av initiala frågor till idébärare Kravspecifikation på databas Case studies Två nya case har beviljats medel

16 Styrkor Svagheter Kostnadseffektivitet Små avstånd aktörer emellan
Olika fokus, kompletterande Olika arbetsmodeller Starka varumärken Resursbrist – underbemanning Resursbrist – tidig verifiering Kompetensbrist –licensiering Specialistkompetenser saknas Bristande kännedom hos ”kund” Brist på strukturkapital Konkurrerar om samma resurser (såväl kapital som idéer) Utvärderas på resultat/output Projektet syftar till att samverka

17

18 IDAG Encubator CIT/CIPRAB GUFI/ SIA/Nätverk ? APV

19 I FRAMTIDEN APV ? GUFI/ SIA/Nätverk Encubator CIT/CIPRAB

20 IP Plattform och Licensiering
Utvärderingsmöte 20

21 Gruppens medlemmar Jens Bördin Per Edlund Peter Kim Henric Rhedin
CIP Professional Services Innovationsbron AB GU Forsknings och Innovationsservice Chalmers Industriteknik och Chalmers Intellectual Property Rights AB 21

22 Genomförda aktiviteter 2008
Definition av gruppens ansvarsområde Diskussioner kring begreppet och uppbyggandet av vision för IP plattform Vad skall en IP plattform bestå av (strukturellt, kunskapsmässigt, …)? Vad skall IP plattformen leverera? Konkreta licensieringsstrategidiskussioner; två fall 22

23 IP Plattform: förmågor
Identifiera Fånga Verifiera Kontrollera/hantera Omsätta i transaktion 23

24 Genomförda aktiviteter 2008, forts.
Avtal: ”Inköp” av tjänst från kompetenspoolen (två fall) Första grund för modellavtal lagd (diskussionsunderlag) Avtalsprojekt mot GHz Centrum, Chase och BioMatCell drivs Förankring och spridning Intervjuer och förankringsmöten ”Sälj” 24

25 Genomförda aktiviteter 2008, forts.
Policy: Diskussion och spridning kring EU kommissionens rekommendationer IP Plattformar Chase, GHz Centrum, BioMatCell, IC Incubator, CIPRAB, MiVac Kopplingar till andra GoInn aktiviteter Kompetenspoolen Verifieringsgruppen SIA 25

26 Planerade aktiviteter 2009 och framåt
Framtagande av IP policy Avtalsmodeller (i samverkan med kompetenspoolen) Organisations och processuppbyggnad Konkret rådgivning/projekt Licensiering: Rådgivning, modeller Strukturell implementering Regional IP plattform, konsekvensanalyser … 26

27 Budget och tidplan för utökade aktiviteter
IP Policy: 2 år, behov 500 kSEK under 2009 Avtalsmodeller: 2 år, behov 500 kSEK under 2009 Konkret uppbyggnad av IP plattformar: 5 år, behov 1 MSEK under 2009 Medel som inte finns inom GoInn kommer att sökas från andra källor 27

28 Förberedande frågor Vilka resurser/verktyg/organisation byggs upp?
Portföljidé? Syftet är inte att bygga organisation utan att bygga IP plattformar Verktyg skapas genom efterfrågan och pro aktivt på policynivå, modellavtal, …. 28

29 Kompetenspoolen för affärsjuridik
Peter Kim, Göteborgs universitet, projektledare Marje Berzins, Chalmers Caroline Pamp, CIP-PS

30 Affärsjuridiskt stöd till regionala högskolor
Högskolan Väst Borås Högskola, 10-tal ärenden Högskolan i Skövde, enstaka ärende Karlstads universitet, ärenden

31 Kompetenspoolen inom Nyckelaktörsprogrammet
- Samverkat med CIP-PS i utvärdering av Vinn-Excellence avtal på uppdrag av IP-Licensieringsgruppen - Avvaktar ärenden från Go Inn

32 Nästa år - Ökat engagemang från Chalmers
- Ytterligare samverkan med andra aktörer inom Nyckelaktörsprogrammet, särskilt IP-Licensieringsgruppen -Stöd till alla regionala högskolor

33 Marknadsförings- och kommunikationsgruppen
Vårt uppdrag ta fram och implementera en kommunikationsstrategi ta fram en webbsida med koppling till databasen vara ett stöd i att organisera work-shops för forskare etc

34 Gruppens medlemmar Cecilia Andersson Edwall, Göteborgs universitet, Digitala medier Johanna Fransson, Göteborgs universitet, Forsknings & innovationsservice Mia Björkil, Chalmers Industriteknik 34

35 Vad har vi gjort hittills?
tagit fram en kommunikationsplan varit ett stöd i den interna kommunikation, nyhetsbrev mm tagit fram en webbsida tagit fram texter, visuell ID och informationsmaterial

36 Visuell ID för GoINN

37 Webben -

38 Framtiden kick-off, 4 december - webben skarpt läge - webb-TV inslag
- press-release behovsanpassad marknadsföring intern kommunikation återkommande utvärderingar för att mäta effekter samarbete med lärandegruppen

39 Delprojekt Nodsamverkan
Syftar till att utveckla kontakt, information och gemensamma aktiviteter mellan de ingående noderna i projektet. identifiera och etablera former för samverkan, särskilt behovsdriven samverkan, mellan noderna och avnämarna i näringsliv och samhälle. bli en del av projektets lärandeprocess och bl.a. bidra till effektiva uppföljningsinstrument, samt förnyade och utökade näringslivskontakter.

40 Delprojekt Nodsamverkan
Deltagare GoInn, Jörgen Kyle (GUFI) GoInn adjungerad, Claes Brismar Biomedicin: Sahlgrenska Science Park, Gunilla Bökmark Biomedicinsk Framtid i Väst, Bengt Belfrage SIA Bo Norrman Nano/mikro: MC2, Jan Grahn (CTH mikroelektronik) Lindholmen/ Lindholmen Science Park, Niklas Wahlberg tillämpad IT SIA Jesper Vasell Gbg miljövet. Dan Strömberg (GU/CTH GMV) centrum Marin: Mare Novum, Eva-Marie Rödström (GU marin ekologi)

41 Delprojekt Nodsamverkan
Första möte oktober -08 Idéer för framtida samarbete: - Information/bench-marking nodernas arbetsprocesser möten förläggs till de olika noderna - Utveckling av gemensamma indikatorer och informations inhämtning inom noder och projekt - Utveckling av kanaler för näringslivets behov, uppdrag och projekt. Samverkan mellan noderna.

42 Noder i GoInn Noderna utgör koncentrationspunkter där samverkande forskning kan interagera med näringslivet inom definierade utvecklingsområden. Noderna utgör portaler mot forskningsmiljöer på hela GU/Chalmers bredd som kan vara av intresse för dessa utvecklingsområden. Noderna är särskilt organiserade och bemannade för att i steg för steg kunna stödja innovationsverksamhet i olika former. Noderna är olika utformade och innehåller t ex: laboratorium, inkubator, centrumbildning och öppna mötesplatser. Nodens innehåll drivs i form av t ex: bredare program, projekt, verifierings uppdrag m.m.


Ladda ner ppt "Organisation."

Liknande presentationer


Google-annonser