Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasieinformation 2012-2013 Studie- och yrkesvägledare Per-Anders Gustafsson Mail: Tfn: 072-312 32 83.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasieinformation 2012-2013 Studie- och yrkesvägledare Per-Anders Gustafsson Mail: Tfn: 072-312 32 83."— Presentationens avskrift:

1 Gymnasieinformation 2012-2013 Studie- och yrkesvägledare Per-Anders Gustafsson Mail: perandersgustafsson@asken.as Tfn: 072-312 32 83

2 Innehåll Skolor / program Behörighetskrav Introduktionsprogrammet Gymnasieskolor/ program i Strängnäs Gymnasieskolor inom samverkansområdet Studiemedel Så här går valet till Mässa på Asken 9 oktober

3 Gymnasieskolan Har 18 nationella program med 60 inriktningar. 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. Alla program är 3 åriga. Har en tydlig uppdelning mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program. Eleverna på yrkesprogrammen har möjlighet att välja till grundläggande högskolebehörighet. För övriga finns denna rättighet inom vuxenutbildningen. Att ha fem olika varianter på Introduktionsprogrammet för att de elever som inte blir behöriga till de nationella programmen ska bli behöriga.

4 Gymnasieskolans olika typer av skolor/program 18 nationella program Särskilda varianter/ Spetsutbildningar Riksidrottsgymnasium; Har riksintag och eleverna idrottar på en hög nivå med målet att bli elitidrottare. OBS! Olika ansökningsdatum, några redan 15 okt NIU Nationella idrottsutbildningar, inte riksrekryterande, omfattas av frisök. Kan också ha olika ansökningsdatum International baccalaureate – IB; är en internationellt erkänd studentexamen. Den ger tillträde till fortsatta studier på högskolor och universitet i fler än 70 länder. IB-linjen är i Sverige treårig och undervisningen bedrivs på engelska. Du kan söka till den skola du önskar oavsett var du bor. Skolorna kan ha inträdesprov i engelska och matematik och kan även ha egna behörighetskrav Gymnasial lärlingsutbildning alternativ på yrkesprogrammen

5 Frisök I princip kan eleverna söka vilken utbildning som helst, var som helst i landet men skilj på första- andrahandssökande… förstahandssökanden i den egna kommunen kommer in först Samverkansavtal med Eskilstuna och Södertälje andrahandssökande kommer in i mån av plats (gäller inte friskolor) Inget inackorderingstillägg om man kommer in som andrahandssökande

6 Hur räknar jag ut mina poäng? A=20 p B=17,5 p C=15 p D=12,5 p E=10 p F=0 (ej godkänt) De 16 högsta betygen räknas

7 Yrkesprogrammen Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Antagningsregler för Yrkesprogrammen Här krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan.

8 Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet

9 Antagningsregler Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Här krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan. För ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammen samt det humanistiska programmet ska fyra av de ytterligare nio ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion. För naturvetenskaps- och teknikprogrammen ska tre av de ytterligare nio ämnena vara biologi, fysik och kemi. För det estetiska programmet är de nio ämnena valfria. Här kan dock även färdighetsprov förekomma.

10

11 Tio utbildningar beviljas försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år 2011 Högskoleförberedande program forts.

12

13 Glasblåsare, Guldsmed, Hovslagare, Hudvård, Hår- och makeupstylist, Juvelfattare, Kakelugnsmakare, Keramiker, Låssmed, Sadelmakare, Silversmed, Skomakare, Smed, Sotare,Tapetserare,Timmerman,Urmakare Yrkesprogram forts.

14

15 Programmens struktur Varje program innehåller: Gymnasiegemensamma ämnen Kurser som du läser på alla program. Dessa ämnen är: Svenska eller Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik, Historia, Naturkunskap, Idrott och hälsa, Religionskunskap och Samhällskunskap Programgemensamma karaktärsämnen Inriktning på alla program utom Vård och omsorgsprogrammet Programfördjupning kurser som är speciella för varje program och visar vilket fokus det har. Individuellt val yrkesprogram ska erbjuda kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet, samtliga program ska erbjuda estetiska kurser och idrott och hälsa. Gymnasiearbete som sammanfattar utbildningen på programmet, ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier / yrkesområdet.

16

17 Högskoleförberedande program Thomasgymnasiet Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi och Juridik Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Samhällsvetenskap och Beteendevetenskap Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap Teknikprogrammet med inriktning Informations- och medieteknik Yrkesprogram Thomasgymnasiet El- och energiprogrammet med inriktning Elteknik Handel- och administrationsprogrammet med inriktning Handel och service Industriprogrammet med inriktning Produkt- och maskinteknik Restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning Kök och servering Vård- och omsorgsprogrammet

18 Europaskolan Högskoleförberedande program Scienceprogrammet Naturvetenskaplig spetsutbildning, forskningsförberedande. Företagarprogrammet (Ekonomiprogrammet) med inriktning Ekonomi Europaprogrammet (Samhällsvetenskapsprogrammet) med inriktning Samhällsvetenskap samt Artes Kemi och fysikprogrammet (Naturvetenskapsprogrammet) med inriktning Naturvetenskap samt Artes

19 Gymnasieskolor

20 Södertälje Kommunala skolor Entreprenörsgymnasiet Igelstavikens gymnasium Liljevalchs Internationella Läroverk Torekällgymnasiet Wendela Hebbegymnasiet Friskolor NTI Gymnasiet Nykvarns Praktiska gymnasium Södertälje Praktiska gymnasium S:ta Ragnhildgymnasiet Telge Djur och Naturgymnasium Järna Naturbruksgymnasium Saltåskolan Novalisskolan Mälardalens tekniska gymnasium (fdScania) Vackstanäsgymnasiet Örjanskolan Solviksgymnasiet

21 Ekonomi Studiemedel 1050 kr/mån, behöver ej sökas. Barnbidraget har man kvartalet ut beräknat efter födelsedagen. OBS! Elever som fyller 16 år jan-juni 2013 får inga pengar alls juli- augusti. Resebidrag högst 1/30 av basbeloppet/mån Inackorderingstillägg till elever på fristående gymnasieskola betalas ut av CSN. Beloppet 1190-2350 kr/mån beroende på avståndet enkel resväg mellan föräldrahemmet och skolan. För elever på kommunala skolor söks inackorderingsbidrag hos hemkommunen. Beloppet är 1/30 av basbeloppet (ca 1400kr/mån). Inget inackorderingsbidrag om man kommit in som andrahandssökande. Inackorderingsbidrag beviljas studerande som har minst 60 km mellan bostaden och skolan. Inackorderingsbidraget beviljas för fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen och utbetalas 25 september respektive 25 januari. Inackorderingsbidrag kan beviljas för tio månader/läsår om kostnaden kan styrkas.

22 Studie Eleven fyller 16 år medel Får studiebidraget januari-mars 2013 30 september 2013 om han/hon börjar studera på gymnasienivå läsåret 2013/14 april-juni 201230 september 2013 juli-september 2012 Elev som fyller 16 år under perioden juli-september, får bara 525 kronor i studiebidrag i december månad. Anledningen är att barnbidraget från Försäkringskassan utbetalats till och med september och att det som då återstår av terminen ger rätt till 2,5 månaders studiebidrag. 29 oktober 2013 oktober-december 201231 januari 2014

23 Så här går gymnasievalet till Höstterminen enskilda vägledningssamtal, information, öppet hus, endagspraktik, mässor mm Eleven gör sina gymnasieval på webben (dexter) 14 januari-15 februari Preliminärt antagningsbesked baserat på höstterminsbetyget 22 april Omvalsperiod 22/4 - 13/5 Slutliga antagningen kan eleven ta del av på webben vecka 27 Intagningskansliet skickar även hem besked om den slutliga antagningen. (Man måste tacka ja om man vill ha sin plats) Reservintagning augusti- september

24 Eskilstuna kommunala skolor S:t Eskils gymnasium ProgramInriktningar Estetiska programmetBild, Dans, Musik HantverksprogrammetFrisör Hotell- och turismprogrammetHotell och konferens, Turism och resor International Baccalaureatesamhällsvetenskaplig, ekonomisk, naturvetenskaplig. SamhällsvetenskapsprogrammetSamhällsvetenskap Medier, information, kommun ikation

25 ProgramInriktning RekarnegymnasietBygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad Mark och anläggning Måleri, Plåtslageri EkonomiprogrammetEkonomi och Juridik El- och energiprogrammet Elteknik Fordons- och transportprogrammetLastbil och mobila maskiner, Personbil, Transport Godshantering, Karosseri och lackering Handels- och administrationsprogramHandel och service Administrativ service SamhällsvetenskapsprogrammetBeteendevetenskap Idrottsprogrammet Nationellt godkänd idrottsutbildning ( NIU,Baserad på Sam Beteen, Fotboll och Handboll) Röd text= erbjuds som lärlingsutbildning

26 RinmangymnasietProgram Barn- och fritidsprogrammetInriktning Pedagogiskt arbete Fritid och hälsa (erbjuds endast som lärlingsutbildning) Industritekniska programmetProdukt och maskinteknik Svetsteknik Restaurang- och livsmedelsprogrBageri och konditor (erbjuds endast som lärlingsutbildning) Kök och servering Vård- och omsorgsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle TeknikprogrammetDesign och produktutveckling Informations och medieteknik Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö Teknikvetenskap

27 Friskolor i Eskilstuna John BauerProgramInriktning EkonomiprogrammetEntreprenörskap Estetiska programmetMedia Digitalt skapande SamhällsvetenskapsprogrammetMedia& journalistik och Idrott& ledarskap TeknikprogrammetInformation och medieteknik HantverksprogrammetFrisör El och EnergiprogrammetInformations- och medieteknik Kunskaps- CompanietBygg o anläggningMåleri, Husbyggnad Fordon o transportTransport Mikael EliasNaturvetenskapsprogrammetNaturvetenskap, Natur och samhälle. SamhällsvetenskapsprogrammetSamhällsvetenskap NTI gymnasietEl- och energiprogrammetDator- och kommunikationsteknik TeknikprogrammetInformations- och medieteknik Estetiska programmet Estetik och media RealgymnasietNaturbruksprogrammetDjur, skog

28 Gymnasieinformation 2012-2013 Studie- och yrkesvägledare Per-Anders Gustafsson Mail: perandersgustafsson@asken.as Tfn: 072-312 32 83


Ladda ner ppt "Gymnasieinformation 2012-2013 Studie- och yrkesvägledare Per-Anders Gustafsson Mail: Tfn: 072-312 32 83."

Liknande presentationer


Google-annonser