Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HANDLÄGGARDAG EKONOMISKT BISTÅND

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HANDLÄGGARDAG EKONOMISKT BISTÅND"— Presentationens avskrift:

1 HANDLÄGGARDAG EKONOMISKT BISTÅND
Lagändringarna vid halvårsskiftet Jobbstimulans, krävs inte särskilda skäl för praktikkrav, ungdoms inkomst Socialstyrelsens ”nya” Allmänna råd Små förändringar, undantag: databehov Sekretess, Arbetsförmedlingen En massa regler HFD dom om kvittning Vår makt, kronofogdens makt ... Trollhättan, tisdag 10 december 2013 1 1

2 HANDLÄGGARDAG EKONOMISKT BISTÅND
JO-beslut Ändra i journal, rätten till ombud/neka ombud, överklagandehantering Bistånd till bostad En massa domar ... Lex Sarah Några beslut från IVO. Trollhättan, tisdag 10 december 2013 2 2

3 JOBBSTIMULANS SÄRSKILD BERÄKNINGSREGEL
Ok att slå sig till ro och vara nöjd? Om det är samma gamla inkomst som förut? Haft försörjningsstöd i nio månader med ett avbrott, tack vare retroaktivt bostadsbidrag, månad fem? Sjukskriven från anställning och får sjukpenning? Trollhättan, tisdag 10 december 2013 3 3

4 JOBBSTIMULANS SÄRSKILD BERÄKNINGSREGEL
Flyttar ihop med någon som tidigare klarat sig på sin lön? Kommer från en annan kommun där den haft försörjningsstöd sex månader i följd? Sparar pengarna på banken? Trollhättan, tisdag 10 december 2013 4 4

5 HEMMABOENDE UNGDOMS INKOMST
KRAV PÅ PRAKTIKKRAV Inga krav alls eller …? HEMMABOENDE UNGDOMS INKOMST Bevilja bistånd till barns fickpengar även om de själva regelbundet tjänar tretusen kronor i månaden? Trollhättan, tisdag 10 december 2013 5 5

6 SOCIALSTYRELSENS ALLMÄNNA RÅD
Nå´n rekommenderad minimitid för bostadsförsäljning? Tillräckligt med dator i skolan? Bilbarnstol även till de som inte har bil? Ålderspensionär ta av sina besparingar till nödvändig tandvård? Ska de som tidigare behövt bistånd spara mer än andra av en månadsinkomst? Trollhättan, tisdag 10 december 2013 6 6

7 SEKRETESS MELLAN SOC OCH AF
SoL: vi har rätt att få ut uppgifter Innebär det att vi fritt kan fråga Af utan den enskildes samtycke? Vilka saker måste Arbetsförmedlingen tala om för oss? Vilka personuppgifter får Af ”behandla” och vad gäller för att vi ska få direktåtkomst till dessa? Sekretess för att inte bli anklagade för att tjalla? Trollhättan, tisdag 10 december 2013 7 7

8 SEKRETESS MELLAN SOC OCH AF
Omvänt eller rakt skaderekvisit? Om sökanden inte ger medgivande till samarbetsgrupp att sekretessen får brytas ? Om det är väldigt viktigt att soc får ut uppgifter? Kan man överklaga ett beslut att inte få ut en allmän handling? Be sökanden att helt få slippa sekretess för att få fram nödvändiga uppgifter? Trollhättan, tisdag 10 december 2013 8 8

9 NÅGRA DOMAR Kräva att sökanden skulle sparat en del av biståndet om den haft mindre utgifter än planerat? Vad sa Högsta förvaltningsdomstolen (HFD)? Vad sa kammarrätten i Jönköping veckan därpå? Överklaga att vi från Försäkringskassan får sökandes retroaktiva sjukpenning? Trollhättan, tisdag 10 december 2013 9 9

10 NÅGRA JO-BESLUT Ok att utplåna uppgifter i en journal?
Kräva att fullmakten klart visar begränsningar? Om vi inte vill att sökanden ska ha sin kompis med sig som ombud? Trollhättan, tisdag 10 december 2013 10 10

11 NÅGRA JO-BESLUT Tandläkaren överklagar att inte patienten fått bistånd till tandvården? Använda rekvisition för att sökanden inte ska kunna använda biståndet till annat? Ge avslag för att sökanden hindrat utredningen genom att på kontoutdraget maskera utgifterna? Trollhättan, tisdag 10 december 2013 11 11

12 HJÄLP TILL SKÄLIGT BOENDE
Särskilda behov för att det krävs hjälp av oss? Tacka nej till erbjudande? Flytta utan att samråda med oss? Sökandes möjlighetatt själv ordna bostad? Trollhättan, tisdag 10 december 2013 12 12

13 HJÄLP TILL SKÄLIGT BOENDE
Har föräldrar extra kostnader för att ungdom bor kvar hemma? Sökanden vill ha bistånd till tält, erbjuds boende? Hur ta hänsyn till utflyttningskommunens utredning och beslut? Trångboddhet skäl till hjälp med bostadsanskaffande? Trollhättan, tisdag 10 december 2013 13 13

14 Inte jättemånga beslut som gäller vår verksamhet.
LEX SARAH Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah, SOSFS 2011:5 Rapportera och utreda samt avhjälpa och undanröja missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden Inte jättemånga beslut som gäller vår verksamhet. Trollhättan, tisdag 10 december 2013 14 14

15 LEX SARAH-anmälningar
Ensamkommande barn fått klara sig på matpengar i tre månader för att inte kommuner kommit överens En man med funktionsnedsättning + missbruk avled efter att motivationsarbete inte lyckats En anställd tagit betalt för tjänster + obehörigen läst journalanteckningar. Trollhättan, tisdag 10 december 2013 15 15

16 LEX SARAH-anmälningar
Hemtjänstpersonalens observationer om sökandes behov av ekonomiskt bistån utreddes inte Sökande riskerade vräkning pga att socialtjänsten inte hade bra rutiner för att hantera sent inlämnade hyresavier Ett beslut hade inte verkställts på grund av att ingen kollade mejlen för en medarbetare som slutat. Trollhättan, tisdag 10 december 2013 16 16

17 Det var det det! Trollhättan, tisdag 10 december 2013 17 17

18 18 18


Ladda ner ppt "HANDLÄGGARDAG EKONOMISKT BISTÅND"

Liknande presentationer


Google-annonser