Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HANDLÄGGARDAG EKONOMISKT BISTÅND Lagändringarna vid halvårsskiftet Jobbstimulans, krävs inte särskilda skäl för praktikkrav, ungdoms inkomst Socialstyrelsens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HANDLÄGGARDAG EKONOMISKT BISTÅND Lagändringarna vid halvårsskiftet Jobbstimulans, krävs inte särskilda skäl för praktikkrav, ungdoms inkomst Socialstyrelsens."— Presentationens avskrift:

1 HANDLÄGGARDAG EKONOMISKT BISTÅND Lagändringarna vid halvårsskiftet Jobbstimulans, krävs inte särskilda skäl för praktikkrav, ungdoms inkomst Socialstyrelsens ”nya” Allmänna råd Små förändringar, undantag: databehov Sekretess, Arbetsförmedlingen En massa regler Trollhättan, tisdag 10 december 2013 HFD dom om kvittning Vår makt, kronofogdens makt...

2 HANDLÄGGARDAG EKONOMISKT BISTÅND JO-beslut Ändra i journal, rätten till ombud/neka ombud, överklagandehantering Bistånd till bostad En massa domar... Lex Sarah Några beslut från IVO. Trollhättan, tisdag 10 december 2013

3 JOBBSTIMULANS SÄRSKILD BERÄKNINGSREGEL Ok att slå sig till ro och vara nöjd? Om det är samma gamla inkomst som förut? Haft försörjningsstöd i nio månader med ett avbrott, tack vare retroaktivt bostadsbidrag, månad fem? Trollhättan, tisdag 10 december 2013 Sjukskriven från anställning och får sjukpenning?

4 JOBBSTIMULANS SÄRSKILD BERÄKNINGSREGEL Flyttar ihop med någon som tidigare klarat sig på sin lön? Kommer från en annan kommun där den haft försörjningsstöd sex månader i följd? Trollhättan, tisdag 10 december 2013 Sparar pengarna på banken?

5 KRAV PÅ PRAKTIKKRAV Inga krav alls eller …? Trollhättan, tisdag 10 december 2013 HEMMABOENDE UNGDOMS INKOMST Bevilja bistånd till barns fickpengar även om de själva regelbundet tjänar tretusen kronor i månaden?

6 SOCIALSTYRELSENS ALLMÄNNA RÅD Nå´n rekommenderad minimitid för bostadsförsäljning? Trollhättan, tisdag 10 december 2013 Bilbarnstol även till de som inte har bil? Tillräckligt med dator i skolan? Ålderspensionär ta av sina besparingar till nödvändig tandvård? Ska de som tidigare behövt bistånd spara mer än andra av en månadsinkomst?

7 SEKRETESS MELLAN SOC OCH AF SoL: vi har rätt att få ut uppgifter Trollhättan, tisdag 10 december 2013 Vilka saker måste Arbetsförmedlingen tala om för oss? Innebär det att vi fritt kan fråga Af utan den enskildes samtycke? Vilka personuppgifter får Af ”behandla” och vad gäller för att vi ska få direktåtkomst till dessa? Sekretess för att inte bli anklagade för att tjalla?

8 SEKRETESS MELLAN SOC OCH AF Omvänt eller rakt skaderekvisit? Trollhättan, tisdag 10 december 2013 Om det är väldigt viktigt att soc får ut uppgifter? Om sökanden inte ger medgivande till samarbetsgrupp att sekretessen får brytas ? Kan man överklaga ett beslut att inte få ut en allmän handling? Be sökanden att helt få slippa sekretess för att få fram nödvändiga uppgifter?

9 NÅGRA DOMAR Kräva att sökanden skulle sparat en del av biståndet om den haft mindre utgifter än planerat? Trollhättan, tisdag 10 december 2013 Vad sa Högsta förvaltningsdomstolen (HFD)? Vad sa kammarrätten i Jönköping veckan därpå? Överklaga att vi från Försäkringskassan får sökandes retroaktiva sjukpenning?

10 NÅGRA JO-BESLUT Ok att utplåna uppgifter i en journal? Trollhättan, tisdag 10 december 2013 Kräva att fullmakten klart visar begränsningar? Om vi inte vill att sökanden ska ha sin kompis med sig som ombud?

11 NÅGRA JO-BESLUT Trollhättan, tisdag 10 december 2013 Tandläkaren överklagar att inte patienten fått bistånd till tandvården? Använda rekvisition för att sökanden inte ska kunna använda biståndet till annat? Ge avslag för att sökanden hindrat utredningen genom att på kontoutdraget maskera utgifterna?

12 HJÄLP TILL SKÄLIGT BOENDE Särskilda behov för att det krävs hjälp av oss? Tacka nej till erbjudande? Trollhättan, tisdag 10 december 2013 Flytta utan att samråda med oss? Sökandes möjlighetatt själv ordna bostad?

13 HJÄLP TILL SKÄLIGT BOENDE Har föräldrar extra kostnader för att ungdom bor kvar hemma? Sökanden vill ha bistånd till tält, erbjuds boende? Trollhättan, tisdag 10 december 2013 Hur ta hänsyn till utflyttningskommunens utredning och beslut? Trångboddhet skäl till hjälp med bostadsanskaffande?

14 LEX SARAH Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah, SOSFS 2011:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah, SOSFS 2011:5 Rapportera och utreda samt avhjälpa och undanröja missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden Trollhättan, tisdag 10 december 2013 Inte jättemånga beslut som gäller vår verksamhet.

15 LEX SARAH-anmälningar Ensamkommande barn fått klara sig på matpengar i tre månader för att inte kommuner kommit överens Ensamkommande barn fått klara sig på matpengar i tre månader för att inte kommuner kommit överens En man med funktionsnedsättning + missbruk avled efter att motivationsarbete inte lyckats Trollhättan, tisdag 10 december 2013 En anställd tagit betalt för tjänster + obehörigen läst journalanteckningar.

16 LEX SARAH-anmälningar Hemtjänstpersonalens observationer om sökandes behov av ekonomiskt bistån utreddes inte Hemtjänstpersonalens observationer om sökandes behov av ekonomiskt bistån utreddes inte Sökande riskerade vräkning pga att socialtjänsten inte hade bra rutiner för att hantera sent inlämnade hyresavier Trollhättan, tisdag 10 december 2013 Ett beslut hade inte verkställts på grund av att ingen kollade mejlen för en medarbetare som slutat.

17 Det var det det! Trollhättan, tisdag 10 december 2013

18


Ladda ner ppt "HANDLÄGGARDAG EKONOMISKT BISTÅND Lagändringarna vid halvårsskiftet Jobbstimulans, krävs inte särskilda skäl för praktikkrav, ungdoms inkomst Socialstyrelsens."

Liknande presentationer


Google-annonser