Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Thomas Hammarberg: Äldres mänskliga rättigheter. “I recommend this report to a wide global audience to gain more insight into a topic which affects us.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Thomas Hammarberg: Äldres mänskliga rättigheter. “I recommend this report to a wide global audience to gain more insight into a topic which affects us."— Presentationens avskrift:

1 Thomas Hammarberg: Äldres mänskliga rättigheter

2 “I recommend this report to a wide global audience to gain more insight into a topic which affects us all.” Ban Ki-moon

3 Ingen äldrediskriminering: Ekonomisk och förutsägbar trygghet Fortsätta arbeta, ha en meningsfull sysselsättning Tillgång till hälso- och sjukvård Möjlighet att fortsätta bo hemma Äldres mänskliga rättigheter

4 SPF har startat ett program för att identifiera, utmana och eliminera konsekvenserna av ålderism

5 Exempel på ålderism 65 år – förmåner i sociallagstiftning upphör 67 år – förlorar rätten att behålla arbetet 85+ Tillfrågas inte i opinionsundersökningar Sämre villkor i bank, försäkringar osv. Osynliggjorda i media Svag politisk representation Brister i äldres läkemedelsbehandling Normer för vad som inte passar sig för äldre

6 Äldre utsätts för onödig multimedicinering, olämpliga läkemedel, bristfälligt dokumenterade läkemedel, otydligt läkaransvar och bristande uppföljning av insatt behandling. Allt detta kan ses som ålderistiska företeelser. Äldres läkemedelsbehandling

7 Enkät till 1000 slumpvis utvalda medlemmar Svarsfrekvens 61 % Enkät till 1000 slumpvis utvalda medlemmar Svarsfrekvens 52 % Medelålder 69,4 årMedelålder 80,4 år Kvinnor 58 % Män 42 % God hälsa 73 % Univ/högskola 37 % Anv. dator 83 % Kvinnor 55 % Män 45 % God hälsa 52 % Univ/högskola 29 % Anv. dator 46 % Enk ä t 1, 65-74 å r Enk ä t 2, 75 å r och ä ldre Enkät till SPF:s medlemmar 2012

8 Begreppet ålderism relativt okänt bland medlemmarna Inte hört ordet: 73 resp. 75 % Hört ordet: 20 resp. 26 % Bara 13% kände till betydelsen

9 Enkät till SPF:s medlemmar 2012 Undersökt områden där enl. litteraturen det förekommer ålderism Ålderism i: Vardagen Sjukvården Vid enstaka händelser I arbetslivet Vid pensioneringen På grund av kollektivavtal Socialförsäkringen upphör vid 65 år Sämre villkor i bank, försäkring, lån, hyra etc.

10 Enkät till SPF:s medlemmar 2012 Medlemmar som någon gång utsatts för ålderism: 65 – 74 år: 30 – 40 % 75 år och äldre: 40 – 50 %

11 Arbeta efter pensioneringen Vilket intresse finns det bland kollegor att fortsätta jobba efter 67 års ålder? Stort intresse3% Visst intresse34% Inget intresse25% Vet ej36% Egen firma intressant för 12-15% av de svarande Närande: 65% Tärande: 35%

12 Framtida vårdbehov 65 – 74 år Om dina vårdbehov blir så stora att du behöver hjälp, vad är då viktigast för dig? Bo hemma med hjälp.55% Flytta till servicelägenhet33% Flytta till särskilt boende6% Om du behöver hjälp, vad vill du då absolut inte vill vara med om? Att bo ensam med hjälp12% Att bo kollektivt med hjälp4% Att inte kunna bestämma över mitt eget liv.85% Önskade egenskaper av hemtjänst Samma person varje dag19 % Vänliga och omtänksamma26 % Sjukvårdskunniga16 % Respekterar mig som person40 %

13 Politik och politiker 65 – 74 år Bra kommun? Ja 65%; nej 35% Politikernas beslut syftar till att ge pensionärerna ett gott liv? Ja 29%; nej 23%, vet ej 46% Pensionär väl bemött av politiker? Ja 17%; nej 3%; vet ej 78% Arbetar din kommun med förebyggande hälsoarbete för äldre? Ja 20%; nej 11%; vet ej 68% Äldres aktiviterer i demokratiska församlingar bör öka? Ja 57%; nej 4%; vet ej 36% SPF:s medlemmar gillar sin kommun men de känner den dåligt, särskilt då de politiska processerna. Ändå tycker majoriteten att äldres aktiviteter i politiken borde öka.

14 Ålderismansvariga inom SPF 2012-10-08 NamnAdresstfnDistrikte-post Barbro SjöbeckGrammhagsvägen 172,29491 Sölvesborg0456-711 43Blekingesjobeckbarbro@gmail.com Gunilla SultanBohusg.sultan@telia.com Dalarna Gotland Elisabeth OlssonSkårängsvägen 20, 806 32 Gävle026/51 70 09Gästriklandelisab.olsson@gmail.com070/364 96 96 Göteborg Kjell Olsson0430/202 48Hallandkjellols@telia.com0706/420 988 Alvar MagnussonHälsinglandalvar.magnusson@soderhamn.com Härjedalen Jämtland Jönköping Kalmar Lisbeth ReuterhageStorgatan 6C, 342 30 Alvesta0472/139 12Kronoberglisa.reuter@hotmail.com Norra Älvsborg Norrbotten Skaraborg Skåne Stockholm Södermanland Södra Älvsborg Bernt FredrikssonAndvägen 6, 746 33 Bålsta0171/507 43Uppsalabernt-fredriksson@tele2.se Eivor Nilsson054/832 354Värmlandeivor.nilsson@comhem.se Västerbotten Västernorrland Västmanland Örebro Östergötland


Ladda ner ppt "Thomas Hammarberg: Äldres mänskliga rättigheter. “I recommend this report to a wide global audience to gain more insight into a topic which affects us."

Liknande presentationer


Google-annonser