Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bevaka mångfaldsaspekten vid produktion av rekryteringsmaterial och vid /…/ kampanjer. ”Ett inkluderande universitet”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bevaka mångfaldsaspekten vid produktion av rekryteringsmaterial och vid /…/ kampanjer. ”Ett inkluderande universitet”"— Presentationens avskrift:

1 Bevaka mångfaldsaspekten vid produktion av rekryteringsmaterial och vid /…/ kampanjer. ”Ett inkluderande universitet”

2 Kampanj

3 Breddad rekrytering av Linn Norén - Varför ska vi diskutera utbildningskatalogen för svenskar? - Informationsmaterial analyseras ur ett mångfaldsperspektiv. Utbildningskatalogen 2007/2008 samt www.umu.se ”För dig som vill studera” (nov. 2006). Fokusgruppsintervjuer med studenter med utländsk bakgrund, 8 personer i 3 grupper. Läste svenska som främmande språk, mycket internationella studenter.

4 Identifierade styrkor enligt Linn Norén Stämningen framställs som opretentiös. Många studenter framställs som att de arbetat innan. Texten ”aldrig för gammal” är en bra motvikt till det genomgående temat med idrott etcetera. Nat tek är ett föredöme i hur man presenterar sin utbildning på ett enkelt sätt med fokus på vad man blir. Att man lyfter upp åsikter om att det inte är hierarkiskt är bra så det gör steget till universitetet mindre dramatiskt. Språket är generellt enkelt och vänder sig till alla. Förklaringar av ord är mycket bra och förutsätter inte förkunskaper. Positivt att en person med utländsk bakgrund får representera basåret, det kan göra att fler icke traditionella studenter identifierar sig med honom och tittar till på utbildningen. Att universitetet ses som öppet är bra, det konnoterar tillåtande.

5 Identifierade problemområden enligt Linn Norén Universitetet framställs som ett livsstilsval och utbildning verkar vara sekundärt till studentliv i allmänhet. Studenter med utländsk bakgrund framställs endast som ambitiösa och med perfekt svenska. På hemsidan finns ingen som har utländsk bakgrund. Man ställer nästan samma frågor till alla. Man frågar inte om de behöver/har fått stöd och hjälp. Mångfald lyfts inte fram som positivt, internationalisering ses som utbytesstudenter och endast lite kort.

6

7 Granskningsgruppen – en hjälp för dig som arbetar med information Studenter som studerar mångfaldsfrågor samt kommunikation, en representant från informationsenheten samt en representant från språkverkstaden.

8

9 Arkeologi beskrivs oerhört poetiskt. Arkeologi studerar människans äldsta historia och utgår från vad den materiella kulturen kan berätta. Man intresserar sig för människorna som levde under förhistorisk tid, deras samhällen och föreställningsvärldar. Granskningsgruppen – en hjälp för dig som arbetar med information Beskrivningen av programmet P-programmet är ett tydligt exempel på ett inifrån-och-ut-perspektiv. P-programmet inleds med ett basprogram om 80-poäng, dvs 2 år. Tyngdpunkten ligger på samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen som pedagogik, psykologi och sociologi men även arbetsrätt, företagsekonomi, statsvetenskap och ekonomisk historia.

10 Interaktion och design, Tänk dig ett säkerhetssystem i en bil som analyserar videobilder av förarens ansikte och med denna analys kan avgöra om föraren är för trött för att fortsätta köra. ”Vad blir man?” Granskningsgruppen – en hjälp för dig som arbetar med information Datateknik, Elsystem i villor, gatubelysning, personsökare – alla behöver de styrsystem. Vad blir man?


Ladda ner ppt "Bevaka mångfaldsaspekten vid produktion av rekryteringsmaterial och vid /…/ kampanjer. ”Ett inkluderande universitet”"

Liknande presentationer


Google-annonser