Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kap 13: Marknadsföring i framtiden Världshandeln har aldrig haft samma omfattning som idag. Förutsättningarna för global handel har ändrats genom -minskade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kap 13: Marknadsföring i framtiden Världshandeln har aldrig haft samma omfattning som idag. Förutsättningarna för global handel har ändrats genom -minskade."— Presentationens avskrift:

1 Kap 13: Marknadsföring i framtiden Världshandeln har aldrig haft samma omfattning som idag. Förutsättningarna för global handel har ändrats genom -minskade handelshinder -finansiell liberalisering -ett billigare resande -teknologisk utveckling 13. Marknadsföring i framtiden1

2 Kap 13: Marknadsföring i framtiden Den tekniska utvecklingen har bl a lett till att -konsumenterna enklare kan jämföra varor och tjänster via internet -små och begränsade bolag enklare når ut på en global marknad -utbudet inom många branscher blivit oöverskådligt - privatpersoner handlar mer med varandra, s k C2C (Consumer to Consumer) 13. Marknadsföring i framtiden2

3 Kap 13: Olika marknader – olika marknadsföring Ta hänsyn till: -Kulturskillnader -Språk -Affärskultur -Landets lagar -Synen på varumärket -Vilka marknadsföringskanaler som fungerar bäst 13. Marknadsföring i framtiden3

4 Kap 13: Marknadsföring på en global marknad Olika säljkanaler vid export: -Direkta säljkanaler; Egen säljorganisation i utlandet -Indirekta säljkanaler; Egen agent, vanligtvis en återförsäljare, distributör eller importör -Gemensamma säljkanaler; Två eller flera företag bygger upp ett gemensamt bolag för exportsatsningen (Joint venture) -Franschising; Företaget distribuerar ett marknadsföringskoncept och varumärke, via en avgift som den lokala franchisetagaren på exportmarknaden får betala. 13. Marknadsföring i framtiden4

5 Kap 13: Marknadsföring i framtiden Ständiga förändringar såsom -den tekniska utvecklingen -livsstilarna och värderingarna -livsfaserna, t ex när ungdomar träder in i vuxenlivet och synen på ålderdom -trenderna o Idétrender o Produktbaserade trender 13. Marknadsföring i framtiden5

6 Kap 13: Marknadsföring i framtiden -Konsumtion på kundernas villkor -Ökad interaktivitet mellan säljare och köpare -Kompositionering över branschgränserna -Förväntningarna viktigare än själva produkten -Viral marknadsföring -Redaktionell reklam -Celebrity endorsment 13. Marknadsföring i framtiden6

7 Kap 13: Marknadsföring i framtiden -Utomhusreklam på nya ytor -Bortfiltrerad TV-reklam -Produktplacering -Svårare att synas i mängden på nätet -Positionsmarknadsföring -Brand communities 13. Marknadsföring i framtiden7

8 Kap 13: Marknadsföring i framtiden Blir det en motreaktion? -Småskalighet -Närproducerat -Enkelhet Vad tror du? 13. Marknadsföring i framtiden8


Ladda ner ppt "Kap 13: Marknadsföring i framtiden Världshandeln har aldrig haft samma omfattning som idag. Förutsättningarna för global handel har ändrats genom -minskade."

Liknande presentationer


Google-annonser