Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Påbyggnadsutbildning spol- och diskdesinfektorer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Påbyggnadsutbildning spol- och diskdesinfektorer"— Presentationens avskrift:

1 Påbyggnadsutbildning spol- och diskdesinfektorer
3 Processkemikalier ISBN

2 Processkemikalier Bild 1

3 Ta bort / eliminera patogena mikroorganismer i tillräcklig omfattning
Varför gör vi rent ? Ta bort / eliminera patogena mikroorganismer i tillräcklig omfattning Avlägsna andra partiklar och ämnen Underhålla instrument och material Uppfylla kvalitetskraven Good Manufacturing Practice Bild 2

4 Exempel på föroreningar
Blod (protein) Fett Sekret Urin Avföring Salter Bild 3

5 Kvarhållande krafter underlag - förorening
Bindningskrafter Bild 4

6 Att påverka föroreningarna
Mekanisk påverkan Kemisk påverkan Temperatur Tid Bild 5

7 Tid Tid Mek Kem Mek Kem Temp Temp Sinner ´s cirkel Manuell Maskinell
OH 3 Manuell/maskinell rengöring Här visas skillnaden mellan manuell rengöring, ex handdisk och maskinell rengöring, ex maskindisk i storkök. Vid handdisk är tidsfaktorn liksom den mekaniska effekten stor medan temperaturen är relativt liten eftersom man inte gärna kan stoppa händerna i en het disklösning. För att fullborda cirkeln behöver inte den kemiska effekten vara särskilt stor. Vid maskindisk är det framförallt tiden som är minimal och den mekaniska effekten betydligt lägre medan temperaturen ökar något. För att kompensera för den minskade tiden och mekaniska effekten räcker inte temperaturhöjningen utan den kemiska effekten måste ökas kraftigt. Nu säger någon att det är väl inget problem, det är bara att öka doseringen av handdiskmedlet. Så enkelt är det dock inte, bortsett från att ett handdiskmedel i diskmaskinen skulle förorsaka skum i hela diskrummet, måste en annan typ av medel användas för att få effektökning. Hur man kan få fram olika kemiska effekter ska förhoppningsvis denna genomgång ge svar på. Kem Temp Temp Bild 6

8 Vatten som rengöringsmedel
+ Bra lösningsmedel för många föroreningar + Bra transportmedel + Inte giftigt + Billigt - Ytspänning - Löser inte feta föroreningar - Kan innehålla lösta salter - Livsvillkor för mikroorganismer Bild 7

9 Vattnets ytspänning Ytspänning är en sammanhållande kraft i ytskiktet hos en vätska. Det innebär att dropparna inte ”flyter ut” och att insekter kan gå på vatten Bild 8

10 Några viktiga faktorer
hårdhet ytspänning pH – surhet/alkalitet konduktivitet Salinitet= Saltinnehållet Bild 9

11 Vattnets hårdhet Mäts i tyska hårdhetsgrader °dH
1°dH = 10 mg kalciumoxid/liter Hårt vatten kräver en ökad dosering av processkemikalier för att undvika kalkavlagringar Bild 10

12 Tuffare rengöringsmedel Enzym rengöringsmedel Snälla rengöringsmedel
pH - skalan NEUTRALT SURT ALKALISKT starkt svagt svagt starkt 7 14 Saltsyra Rent vatten Natronlut Magsaft Metasilikat Citron Soda Coca Cola Kalkvatten Filmjölk Såpa Mjölk Tvål Sura torkmedel Tuffare rengöringsmedel Enzym rengöringsmedel Snälla rengöringsmedel Bild 11

13 BILD 12 pH – smutsupplösning
Protein Stärkelse Fett pH 4 7 10 14 Starkt surt Surt Neutralt Alkaliskt Starkt alkaliskt KalkRost Huden Mikroorg. Mikroorg. Bild 12

14 BILD 13- pH-aggressivitet
Aluminium, zink Målade ytor, hud pH 4 7 10 14 OH 9 pH - aggressivitet Rengöringslösningar blir som vi sett mer effektiva att snabbt ta bort smuts ju starkare alkaliska eller sura lösningarna är. Detta innebär också att lösningarna blir mer aggressiva mot olika material ju starkare alkaliska resp sura de är. Här kan man se att kommer lösningen över pH 10, riskerar man angrepp, korrossion på metaller som aluminium och zink (ingår i mässing) och också på målade ytor och icke minst huden (som ju är protein till stor del) angripes, frätskadas. Sura lösningar är korrossiva på järn, stål, betong och ex vis marmor redan strax under pH 7, ju starkare surt desto snabbare och kraftigare angrepp. När man ska utveckla effektiva rengöringsmedel måste alltid hänsyn tas till hur medlet ska användas och på vilka material det kommer att användas. Ofta får man då kompromissa mellan högsta effektivitet och största skonsamhet. Starkt surt Surt Neutralt Alkaliskt Starkt alkaliskt Järn, stål Bild 13

15 BILD 14- pH-Processkemikalier
Torkmedel Manuell rengöring Maskinrengöring Avkalkning, Rostborttagning 4 7 10 14 OH 13 pH - Disk- och rengöringsmedel Bilden visar här några typiska disk- och rengöringsmedel och man ser tydligt att ju svårare eller snabbare rengöringsarbetet är desto högre eller lägre måste pH-värdet vara på rengöringsmedlet. Här framgår ju också att det inte finns några universalmedel som snabbt och effektivt klarar all typ av smuts. Om vi återgår till Sinners cirkel förklarar kanske detta hur man kan öka den kemiska effekten bl a genom förändring av pH-värdet på rengöringsmedlet och på så sätt kompensera för sänkt temperatur eller minskad tid eller mekanisk effekt. Hudcreme finns med för att visa att hudvårdsprodukter i allmänhet har ett pH-värde i närheten av hudens eget pH, dvs ca 5. Detta gäller också vanligen shampoo. Hudcreme Vatten Tvål Toalettrengöring Avkalkningsmedel Daglig rengöring Grovrengöring Bil 14


Ladda ner ppt "Påbyggnadsutbildning spol- och diskdesinfektorer"

Liknande presentationer


Google-annonser