Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FNS/Nici Bergroth 7.2.2007 Kärnkraftsverksamheten inom Fortum Nici Bergroth Fortum Nuclear Services Ltd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FNS/Nici Bergroth 7.2.2007 Kärnkraftsverksamheten inom Fortum Nici Bergroth Fortum Nuclear Services Ltd."— Presentationens avskrift:

1 FNS/Nici Bergroth 7.2.2007 Kärnkraftsverksamheten inom Fortum Nici Bergroth Fortum Nuclear Services Ltd

2 FNS/Nici Bergroth 7.2.2007 Översikt Inledning Lovisa kärnkraftverk Pågående stora arbeten och projekt Hantering av svåra haverier Fortum Nuclear Services Ltd Kärnkraftssäkerhet PSA (sannolikhetsbaserad säkerhetsanalys)

3 FNS/Nici Bergroth 7.2.2007 Inledning Fortums kraftproduktion per område år 2006 Vattenkraft 37% Värmekraft 17% Kärnkraft 46% 53.5 TWh år 2006 Total kraftproduktionskapacitet 9,540 MW i slutet av år 2006 Sverige 55% Andra 2% Finland 43% Fortums kraftproduktion per källa år 2006

4 FNS/Nici Bergroth 7.2.2007 Inledning Fortums andelar i kärnkraftverk –Lovisa 1,2 (Fortum 100 %) LO1 (1977), LO2 (1981) nettoeffekt 490 MW –Olkiluoto 1,2 (Fortum 26 %) OL1 (1979), OL2 (1982) nettoeffekt 840 MW –Oskarshamn 1 - 3 (Fortum 45,5 %) O1 (1972) nettoeffekt 486 MW O2 (1974) nettoeffekt 627 MW O3 (1985) nettoeffekt 1198 MW –Forsmark 1 - 3 (Fortum ca. 22 %) F1 (1980) nettoeffekt 968 MW F2 (1981) nettoeffekt 964 MW F3 (1985) nettoeffekt 1155 MW (OL3 Fortum 25 %)

5 FNS/Nici Bergroth 7.2.2007 Lovisa kärnkraftverk VVER - 440 tryckvattenreaktor –Levererad av sovjetiska Atomenergoexport instrumenterings- och regelringssystemen beställdes skilt från den dåtida Förbundsrepubliken Tyskland enskilda apparater som krävde högteknologi beställdes direkt från västerländska tillverkare reaktorinneslutning (Westinghouse) iskondenser –Belägen på Hästholmen ca 20 km sydost om Lovisa –9 % effekthöjning (1998) omfattande modernisering av apparater

6 FNS/Nici Bergroth 7.2.2007 Lovisa kärnkraftverk Det finns flera säkerhetsfaktorer i anläggningar av VVER-typ –Reaktorns verksamhet är ickeöverraskande och lätt att kontrollera –Bränslet belastas inte lika mycket som i västerländska reaktorer –Möjliga störningar, som fel i apparaterna orsakar, är långsamma beror i första hand på den stora mängd vatten i kylningssystemet i förhållande till reaktorns effekt –Den stora vattenmängden bildar också en buffert, som kan tillåta en flera timmar lång paus i verksamheten innan bränslet i reaktorn smälter

7 FNS/Nici Bergroth 7.2.2007 Lovisa kärnkraftverk Pågåenden stora arbeten och projekt –Förlängning av livslängden, bl.a. förnyande av instrumenterings- och reglersystemet –Förnyande av drifttillståndet för 20 år framåt (har inlämnats 1.11.2006 till statsrådet) –Genomförning av solidifieringsanläggning för radioaktivt avfall i vätskeform (testkörningar pågår) –Uppläggning av riskbaserad inspektionsprogram för rör –Modernisering av laddnigsmaskinen för kärnbränsle –Driftstöd, bl.a. bränsleanskaffning och planering av reaktorladdningen –Forskning och utveckling för att förbättra säkerheten och effektiviteten

8 FNS/Nici Bergroth 7.2.2007 Lovisa kärnkraftverk Förnyande av instrumenterings- och reglersystem –Analoga instrumenterings- och reglersystemen byts ut mot digitala –Gamla vägg- och pulpetpaneler kommer att ersättas med monitorer –Installationsarbetet utförs i fyra phaser 2007 - 2014 –Levereras av Areva NP-Siemens konsortium

9 FNS/Nici Bergroth 7.2.2007 Lovisa kärnkraftverk Hantering av svåra haverier (SAM) –Riktlinje och procedurer för hantering av svåra haverier –Nya tryckbegränsningsventiler för reaktortryckkärlet –Oberoende instrumenterings- och regelringssystem –Yttre kylning av reaktortryckkärlet för bibehållning av smält härd i tryckkärlet –Hantering av väte –Ventilationssystem för SAM-kontrollrummet –Yttre kylning av stålinneslutningen –Analyser smält metall smält oksid skorpa

10 FNS/Nici Bergroth 7.2.2007 Lovisa kärnkraftverk Yttre kylning av reaktortryckkärlet Ventil för inflöde Ventil för utflöde Filter Nedsäkning av nedre delen av värmeisoleringen/ neutronskölden

11 FNS/Nici Bergroth 7.2.2007 Fortum Nuclear Services Ltd Kärnkraftstekniska konsulttjänster, planering och system leveranser för kärnkraftverk och andra anläggningar –Kärnkraftssäkerhet –Modernisering av kraftverk –Strukturanalys och konstruktionsteknik –Processystem –Avancerade simuleringverktyg –Byggteknik –Instrumentering och styrning –Elsystem –Driftstöd –Hantering av kärnavfall Ca 140 anställda

12 FNS/Nici Bergroth 7.2.2007 Fortum Nuclear Services Ltd Kärnkraftssäkerhet –Transient- och haverianalyser –APROS - Avancerad processimulator –Experimentella studier –Hantering av svåra haverier –Sannolikhetsbaserad säkerhetsanalys (PSA) –Strålsäkerhet –Bränslehantering –Portabel utrustning vid bränslebassäng för undersökning av bränsle –Strömningsberäkningar (CFD)

13 FNS/Nici Bergroth 7.2.2007 PSA (sannolikhetsbaserad säkerhetsanalys) Tre olika nivåer, men i praktiken görs två –Nivå 1: analys av sannolikheten av att reaktorhärden skadas –Nivå 2: bedömning av mängden och sannolikheten för att radioaktivt material läcker ut från reaktorinneslutningen samt tidpunkten för läckaget Felträd med Boolesk algebra Omfattar alla viktiga system på anläggningen Inre och yttre händelser beaktas –Inre: rörbrott, driftstörningar, mänskliga felhandlanden mm. –Yttre: extrema väderfenomen, eldsvåda, oljeutsläpp, jordbävning mm.

14 FNS/Nici Bergroth 7.2.2007 PSA (sannolikhetsbaserad säkerhetsanalys) Extrema väderfenomen under effektdrift –Frekvens för härdskada 7,4E-6/a (ca 19 % av totala risken under effektdrift) –Viktigaste händelser hög vattennivå kraftig vind

15 FNS/Nici Bergroth 7.2.2007 Tack! Nici Bergroth Fortum Nuclear Services Ltd POB 100 00048 Fortum +358104532368 nici.bergroth@fortum.com

16 FNS/Nici Bergroth 7.2.2007 Lovisa kärnkraftverk

17 FNS/Nici Bergroth 7.2.2007 Lovisa kärnkraftverk

18 FNS/Nici Bergroth 7.2.2007 –Totala verkningsgraden 33 % Reaktorkylvattnet –Borhaltigt destillerat vatten, flöde 6 x 1972 kg/s –Temperaturen på inkommande kylvatnet 264 °C, temperaturen på utgående kylvatnet 299 °C –Drifttryck 123 bar Reaktorhärden –Bräslemängd 37400 kgU, anrikningsgraden på nytt bränsle 3,6 % (U235) –Antal bränsleelement 313 st, antal bränslestavar/element 123 st –Höjd 2,4 m, diameter 2,7 m Reaktortryckkärlet VVER-440 –CrMoV - kolstål med en innerbeläggning av rostfritt stål –Höjd 13,9 m, diameter 4,1 m, väggtjocklek i cylinderdelen 148 mm Färskångan –Flöde 400 kg/s, tryck 46 bar, temperaturen 255 °C Kondensvattnet –Havsvatten, flöde ca. 20 000 kg/s Lovisa kärnkraftverk


Ladda ner ppt "FNS/Nici Bergroth 7.2.2007 Kärnkraftsverksamheten inom Fortum Nici Bergroth Fortum Nuclear Services Ltd."

Liknande presentationer


Google-annonser