Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DITT BARNS ARBETSMILJÖ ÄR HOTAD Extrainsatt möte Föräldraforum 4 mars 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DITT BARNS ARBETSMILJÖ ÄR HOTAD Extrainsatt möte Föräldraforum 4 mars 2015."— Presentationens avskrift:

1 DITT BARNS ARBETSMILJÖ ÄR HOTAD Extrainsatt möte Föräldraforum 4 mars 2015

2 AGENDA FÖR KVÄLLEN Bakgrund (FF) Varför är vi här? (FF) Läget just nu (Rektor) Diskussion (Alla) Beslutsunderlag inför nästa FF-möte den 17 mars då beslut fattas

3 STUREBYSKOLANS GODA RESULTAT Meritvärde Nationella prov Medarbetarenkät Brukarundersökning Budget Utbildningsförvaltningens gradering Systematiskt kvalitetsarbete Miljö- och hälsoarbete Skolinspektionen

4 VAD BEROR DE GODA RESULTATEN PÅ Medvetet kvalitetsarbete Måltavlor Attraktiv arbetsplats Trygghet  Hemklassrum  Avsaknad av elevskåp  Låg andel mobbing

5 PROBLEM Ökat elevantal Undermåliga och funktionsodugliga lokaler  Vitan utdömd  Matsalen flaskhals  Idrott- och slöjdlokalerna räcker inte till  Ventilationsproblem i huvudbyggnaden

6 VAD HAR FF GJORT? September 2013: brev till Utbildningsförvaltningen Juni 2014: nytt brev till Utbildningsförvaltningen November 2014: möte med Utbildningsförvaltningen och rektor December 2014: nytt brev till Utbildningsförvaltningen Januari 2015: bjudit in Utbildningsförvaltningen till möte på skolan 4 mars

7 VAD KRÄVER FF? Riv Vitan! Ersätt Vitan tillfälligt med nybyggd paviljong Påbörja genast planeringsarbetet för ett nytt permanent hus Åtgärda problemen med matsal, idrott och slöjd

8 SVAR FRÅN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 26 JANUARI Vitan rivs 120 elever flyttar in i huvudbyggnaden Hemklassrummen försvinner, ersätts av ämnesklassrum 370 skåp placeras i huvudbyggnaden Matsalen ses över!

9 KONSEKVENSER Ämnesklassrum tar bort hemklassrummens goda stämning och känsla av trygghet Ökad grad av mobbing och trakasserier bland skåpen Elevskåpen tar utrymme från… ? Elever med funktionsnedsättning måste flytta mellan klassrum Huvudbyggnaden får fem klasser till – leder till:  Trängre  Ökad ljudnivå  Håltimmar  Längre skoldagar  Antal toaletter?  Ventilation?  Brandskydd?

10 VARFÖR HAR VI KALLAT TILL DETTA MÖTE? Informera Inhämta föräldrars synpunkter Diskutera Hur går vi vidare?

11 NÄSTA MÖTE FÖRÄLDRAFORUM 17 mars kl. 18.30 Plats: Lärarrummet, Sturebyskolan info@ffsturebyskolan.se Välkomna!


Ladda ner ppt "DITT BARNS ARBETSMILJÖ ÄR HOTAD Extrainsatt möte Föräldraforum 4 mars 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser