Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, SLU Medarbetarwebben https://internt.slu.se/ Avrapportering 2015-02-05.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, SLU Medarbetarwebben https://internt.slu.se/ Avrapportering 2015-02-05."— Presentationens avskrift:

1 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com SLU Medarbetarwebben https://internt.slu.se/ Avrapportering 2015-02-05

2 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com Vår bakgrund Webbplats- och intranätundersökningar sen år 2000 Undersökningar av mobilsajter - 2010 Utgångspunkt – de verkliga besökarna Unik databas med ett stort antal företag Vår vision är att medverka aktivt till förbättrad service via webben

3 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com Undersökningsmetod Lager pop-up Undersökningsperiod 3 november – 26 november 2014 Antal svarande 461 respondenter Metod och genomförande

4 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com Rapporten innehåller: Rapportbilder över eget resultat med jämförelseindex Öppna svar Tabeller uppdelade på besöksprofiler och besöksanledning Prioriteringsmatriser

5 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com Resultatet Vad finns bakom masken?

6 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com Antal svar: 447 BESÖKSPROFIL 0 %25 %50 %75 %100 % Eget resultat Bransch värdeWSI total Är du...? Man 37 3543 Kvinna 63 6557 Är du mellan....? 15-25 år 2 223 26-40 år 37 29 41-55 år 37 4245 56- 24 2823 Hur ofta är du inne på intranätet? Dagligen 66 9079 En gång per vecka 26 915 En gång per månad 5 513 Mer sällan 2 212 Detta är mitt första besök 0 001 WSI Intranät– H2014 SLU - Medarbetarwebben

7 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com Antal svar: 448 ORGANISATION 0 %25 %50 %75 %100 % Eget resultat Vilken del av vår organisation tillhör du? Administrativ avdelning 28 En centrumbildning 4 4 Universitetsdjursjukhuset 3 3 LTV-fakulteten, på kansliet 2 2 LTV-fakulteten, på en institution 7 7 NJ-fakulteten, på kansliet 2 2 NJ-fakulteten, på en institution 23 S-fakulteten, på kansliet 1 1 S-fakulteten, på en institution 13 VH-fakulteten, på kansliet 3 3 VH-fakulteten, på en institution 15 WSI Intranät– H2014 SLU - Medarbetarwebben

8 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com Antal svar: 460 ROLL 0 %25 %50 %75 %100 % Eget resultat Vilken roll har du inom organisationen? Vilken är din huvudsakliga arbetsuppgift? Administrativ eller teknisk personal 46 Lärare/forskare 26 Doktorand 13 Student 2 2 Annat 14 WSI Intranät– H2014 SLU - Medarbetarwebben

9 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com Antal svar: 463 ANVÄNDNING 0 %25 %50 %75 %100 % Eget resultat Vad använder du medarbetarwebben oftast till? Läsa nyheter om och från SLU 46 Läsa nyheter om och från min fakultet/avd/instution 22 Komma åt länkar och genvägar som finns på startsidan 55 Läsa om föreläsningar och andra händelser i kalendariet 18 Läsa rektorsbloggen eller andra bloggar/sociala medier 13 Läsa Resurs, det digitala nyhetsbrevet till SLU:s personal 13 Komma åt it-system 41 Hitta kontaktuppgifter 65 Få driftsinformation 17 Hitta mallar 36 Hitta blanketter 41 Hitta styrdokument/rutiner/riktlinjer 46 Hitta minnesanteckningar/protokoll från möten 25 Hitta info om verksamheten 25 Läsa info som rör min anställning 48 Läsa om projekt, t ex Framtidens SLU 10 Ansöka om semester eller annan ledighet 73 Boka, beställa eller felanmäla en tjänst 21 Använder sökfunktionen för att hitta innehåll jag behöver 33 Annat 7 7 WSI Intranät– H2014 SLU - Medarbetarwebben

10 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com Antal svar: 464 SPRÅK 0 %25 %50 %75 %100 % Eget resultat Svenska 95 Engelska 5 5 WSI Intranät– H2014 SLU - Medarbetarwebben

11 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com Antal svar: 461 SAMMANFATTNING 0 %25 %50 %75 %100 % Eget resultat Bransch värde * *Intranät – statliga verk/myndigheter WSI totalTopp 5 ANVÄNDARVÄNLIGHET 37 484369 ANVÄNDARNYTTA 46 504172 INFORMATION 46 625577 DESIGN 33 433866 KONTAKT 52 44 73 Web Service Index 43 494471 WSI Intranät– H2014 SLU - Medarbetarwebben

12 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com WSI Intranät– H2014 SLU - Medarbetarwebben

13 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com

14 Antal svar: 461 ANVÄNDARVÄNLIGHET -50 %-25 %0 %25 %50 %75 %100 % Stämmer inte allsStämmer i liten utsträckningStämmer till stor delStämmer helt Eget resultat Bransch värdeWSI totalTopp 5 Navigering -4026 293055 Sökverktyg -4820 302855 Stabilitet -1461 756689 Nedladdning -1854 756187 Strukturförståelse -4224 312958 Delindex37 484369 WSI Intranät– H2014 SLU - Medarbetarwebben

15 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com WSI Intranät– H2014 SLU - Medarbetarwebben

16 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com

17 Antal svar: 457 ATT SÖKA INFORMATION 0 %25 %50 %75 %100 % Eget resultat Hur söker du oftast information på medarbetarwebben? Letar mig fram via rubriker i menyerna 59 Via informationen på startsidan 12 Söker i sökfunktionen som finns på medarbetarwebben 25 Via bilder och bildpuffar 0 0 Annat 4 4 WSI Intranät– H2014 SLU - Medarbetarwebben

18 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com

19

20 Antal svar: 456 INFORMATION -50 %-25 %0 %25 %50 %75 % Stämmer inte allsStämmer i liten utsträckningStämmer till stor delStämmer helt Eget resultat Bransch värdeWSI totalTopp 5 Uppdatering av information -1152 696278 Anpassning av information -1945 544768 Nyhetsvärde -2637 675981 Tydlighet -2345 605780 Företagsinformation -1654 615279 Delindex46 625577 WSI Intranät– H2014 SLU - Medarbetarwebben

21 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com WSI Intranät– H2014 SLU - Medarbetarwebben

22 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com

23 Antal svar: 448 DESIGN -75 %-50 %-25 %0 %25 %50 %75 % Stämmer inte allsStämmer i liten utsträckningStämmer till stor delStämmer helt Eget resultat Bransch värdeWSI totalTopp 5 Design underlättar nav. -3428 403463 Designen är tilltalande. -3133 393667 Tydliga rubriker -2637 504569 Delindex33 433866 WSI Intranät– H2014 SLU - Medarbetarwebben

24 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com Antal svar: 436 KONTAKT -50 %-25 %0 %25 %50 %75 % Stämmer inte allsStämmer i liten utsträckningStämmer till stor delStämmer helt Eget resultat Bransch värdeWSI totalTopp 5 Kontaktmöjligheter -2052 44 73 Delindex52 44 73 WSI Intranät– H2014 SLU - Medarbetarwebben

25 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com Antal svar: 450 ANVÄNDARNYTTA -50 %-25 %0 %25 %50 %75 % Stämmer inte allsStämmer i liten utsträckningStämmer till stor delStämmer helt Eget resultat Bransch värdeWSI totalTopp 5 Underlättar dagligt arbete -2349 544377 Ger svar på frågor -2244 473868 Delindex46 504172 WSI Intranät– H2014 SLU - Medarbetarwebben

26 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com Antal svar: 354 PERSONLIGA OCH SOCIALA FUNKTIONER 0 %25 %50 %75 %100 % Eget resultat Medarbetarwebben ser idag likadan ut för alla besökare oavsett roll. Om du skulle kunna göra personliga inställningar eller använda sociala funktioner, vad tror du att du skulle ha mest nytta av? Möjlighet att anpassa startsidan utifrån mina behov 55 Möjlighet att filtrera nyheter utifrån ämne och organisation 32 Möjlighet att skicka in förslag till nyheter 13 Skapa en personlig lista över it-system som jag använder 47 För att nätverka och söka kompetens 20 Skapa innehåll i projekt-/arbetsrum mm. 13 Kommentera innehåll 11 Möjlighet att skapa/redigera min CV-sida 23 Lämna förbättringsförslag/idéer till företagets utveckling 11 För att besöka/delta i communities/diskussionsforum 12 Göra/läsa statusuppdateringar 7 7 Möjlighet att få innehåll anpassat utifrån min roll eller organisatoriska tillhörighet 41 Möjlighet att se innehållet via telefon eller surfplatta 40 Annat 7 7 WSI Intranät– H2014 SLU - Medarbetarwebben

27 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 Öppna svar FINNS DET NÅGOT ANNAT DU VILL SÄGA OM INTRANÄTET? NÅGOT VI INTE FRÅGAT OM. DET KAN VARA INTRYCK, IDÉER TILL FÖRBÄTTRINGAR ELLER NÅGOT ANNAT. BERÄTTA!

54 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com Sökfunktionen är värdelös, googlar oftast för det fungerar bättre. ÖPPNA SVAR: In reality I have to recolonize, I did not realized all the good possibilities that this service could offer, there fore in some cases. I was not sure what to answer. From now I will try to use and later on, I think, I will be more prepare to answer it. Det finns manga kollegor vid SLU som pratar svenska som andra spraket och förstar inte krungliga saker i medarbetarwebben. Därför behövs en engelsk version med de viktigaste information (kring 10% av den svenska sidan). I find the design of the site very unfriendly. everything is too small, hard to read and hard to find. I find the English version not well updated and complete. I find it with too much information without a clear key or structure that is easy to understand. Önskvärt med en gemensam layout och grundstruktur för alla enheter. Det gör det enklare att söka och läsa. Förbättra uppdateringen, inaktuell information på en del sidor. Jag tycker det vore väldigt bra om vi äntligen, som alla andra universitet i sverige och i världen, kunde få personliga hemsidor som man med vanlig IT kompetens klarar att redigera på egen hand.

55 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com Språk! Mest är på svenska, ävenom SLU är en bilingual arbetplats. Det är jätte dåligt att det finns så lite på engelska!!! ÖPPNA SVAR: Väldigt svårt att hitta saker för det mesta. Komplex struktur som ger intryck av komplex struktur. Omodern utseende, dvs många ord per sida, sidorna fullpackad med information. Typsnittet blir för litet att läsa bekvämt. Sökfunktionen är ett stort irritationsmoment. Mkt irrelevanta träffar. Knöligt att fakulteternas sidor ser olika ut. Ni utgår till 100% från vad ni själva har för medarbetarweb... hur ni lagt upp den... Varför ni lagt upp den som ni gjort förklarar ni inte. Ej heller frågar ni vad jag som användare vill ha i stora drag. - Nåväl, i stora drag vill jag ha något busenkelt. Och lätt sökbart. Det är otroligt sällan man kan hitta något här utan att konstruera tiotalet frågor för att kunna "second guess" hur ni tänkt... Den nuvarande är alldeles för svår att navigera/söka i. Bättre sökfunktion som klarar av att kategorisera sökningar, se t.ex http://www.sportwire.se/ En mer möjligheter till socialinteraktion. rss på bloggar

56 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com Doktorand info är svårt att hitta. t.ex. info om half-time, ombudsman, doktorandråd. Doktorand kurser är mycket svårt att hitta. PhD kus sök funktion är mycket dålig. Den hittar inte till kurser om man inte redan kan exakt namnet på kursen. Därför funkar det bara om man redan vet mycket om en specifict kurs. Det funkar inte alls att söka ett ämne. t.ex. "statistik." Då kommer inte alla kurser upp. Man behöver nästan exakt rätt namn på kursen. Mycket frustrerande. Det också går inte att söka sig fram i SLUs sök funktion till websidan. http://www.slu.se/en/education/postgra duate-studies/search-phd-courses/ Detta är websidan som behövs mycket jobb och skulle vara lättare att hitta till. ÖPPNA SVAR: Att det är inte enkelt att skapa en !site" som passar alla. Det finns en logig i hur man skall söka men ibland måste man gå långt ner i systemen för att finna det man söker och då är det kanske inte alltid uppdaterad info. Alltså: Bättre uppdatering och enklare och hitta (lätt va :-)). Mvh Göran Olsson INFRA Fronter och slunik måste byggas ihop till ett system. Det går mycket tid att hålla information uppdaterad i båda dessa system, särskilt som mansom kursansvarig lärare med oftast bara ett kurstillfälle påer år aldrig riktigt nio månader senare kommer ihåhg hur man gör olika saker.

57 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com DIFFICULT FOR NON-SWEDISH SPEAKERS. There is an english option, but then the details are severely reduced. I have to fumble around in Swedish to find what I need and often need to consult a colleague. ÖPPNA SVAR: Skaffa ett bättre system som inte är så krångligt, som tar evigthet för att mata in 10 kvittor i reseräkning system! Avskaffa TOR system är det bästa ni kan göra. STOR TACK i förväg! Projektrum, responsive design och bättre bloggmöjligheter önskas. Möjlighet att jobba i samma dokument. Förbättrade möjligheter till design. Ni måste ta steget vidare, erbjuda en medarbetarwebb som är byggd utifrån varje persons behov och tillgänglig på mobilen. Så många lyckas med det här idag, SLU borde kunna bättre! Många sidor uppdateras för sällan. Gammal, inkorrekt info är sämre än ingen info alls. Jag efterlyser mer stöd och service från Personalavdelningen på medarbetarwebben. Mer uppdaterad information, blanketter för olika ändamål, och t ex lathundar för Primula för att ta ut olika rapporter, även information på engelska efterfrågas. Jämför med ekonomiavdelningens information som är lättare att hitta.

58 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com Jag tycker sökfunktionen är dålig. De träffar man får vid sökning är inte relevant, tex får man träff på dokument och PDF- filer i stället för det sökresultat man förväntat sig. ÖPPNA SVAR: Strukturen för beslut och protokoll är inte alls användarvänlig och det finns ingenting att bygga vidare på, det behöver göras om från grunden tror jag. Jag skulle gärna se en enkel koppling mellan där man enkelt kan hitta sina egna arbetsplatser via t.ex. startsidan. Vet iofs ej hur använt Share Point är idag men personligen använder jag Share Point- arbetsplatser det mer och mer. Startsidan/förstasidan måste förbättras. Rörig, svårt att hitta det man söker, dålig design. Detta gör att jag sällan besöker medarbetarwebben - ej inbjudande. Webben är gjord från ett admininstrativt perspective. Borde anpassa batter utifrån vard lärare och forskare behöver I sitt arbete. Det betyder att institutioners, huscentra mfl rersurser måste kunna visas och hittas på ett enkelt sätt. Idag hindras det. Sökfunktionen har konstig prioritering vad som kommer i de översta träffarna. Har dock inget bra förslag på vad som kan förändras. Lär av google.

59 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com Sökmotorn är tyvärr urusel och borde kunna förbättras! ÖPPNA SVAR: Så länge vi har olika fakulteter med olika sätt att sköta sin verksamhet bör man (absolut!) på ett mycket enklare sätt kunna hitta relevant information beroende på fakultetstillhörighet. Nu är det närmast omöjligt. Medarbetarwebben borde även vara en kanal för kommunikation och inte som nu, som en hylla där gamla papper läggs på hög och samlar damm... och om man har tur kan man hitta något relevant eller aktuellt i högen. Det dyker upp inloggningsrutor sedan en tid tillbaka varje gång jag går till en sida som kräver AD-tillhörighet. Varför kommer den inte ihåg att jag redan loggat in en gång? Det gjorde den tidigare. hastigheten i t ex Primula och SLUPub är faktiskt helt under all kritik. Det samma gäller tyvärr användargränssnittet i dessa båda viktiga funktioner. Palette/Baltzar däremot Ok. Hur kan det vara så olika?? Det vore bra att kunna hitta personer utifrån deras olika roller, t ex en lista över alla prefekter eller chefer Finns mycket bra information. Det är inte jättelätt att hitta information man söker ganska sällan. Den hjälper inte till jättebra med kommunikation och diskussion, varken på höjden, längden eller tvären.

60 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com ÖPPNA SVAR: Jag tycker att informationen oftast är bra - när man väl hittar den! Så det svåraste är oftast att hitta var informationen ligger, sökfunktionen kan ge röriga resultat. Sedan är det en god del länkar som inte leder någonstans. Jag har haft problem at hitta personer som jag inte känner namnet på, alltså t.ex. en som kan besvara frågor om min vanliga kontaktperson på studieadministrationen är borta. Tydliga länkar till administrationen vore bra, om det inte är bara jag som har missat något. God idé med CV-system. Angående att anpassa efter våra profiler/arbetsområden, så tror jag är bättre att man öppnar för möjligheten att själv anpassa sin sida.

61 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com ÖPPNA SVAR: Efterlyser mer mötesplatser för social interaktion. Fakultetsdagar och temadagar är bra, men det blir mest sitta och lyssna. Jag vill prata, diskutera, komma fram till saker tillsammans och lära känna fler än bara föreläsaren. Stärka vi-känslan. Bara idag på lunchen fick jag lära mig massa om forskningen som sker på våningen under mig, genom dialog. Hade bara haft vaga aningar om det innan. Jag vill liksom berätta för hela världen: Fattar ni hur häftigt det här är? Vi (hela SLU) forskar på det här och det här, räddar världen åt framtida generationer och löser livsviktiga problem! Om jag som sitter här knappt har koll, så lär gemene man inte veta ett dyft.

62 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com ÖPPNA SVAR: It is extremely frustrating that only part of the information is available in English. SLU is supposed to be a bilingual univeristy; hence, all information should be available in English. As for now, it is often impossible to find the information I am looking for. As such, non- Swedish speaking SLU employees have a strong disadvantage and are often missing out on important imformation. The suggestion to e-mail the 'contact person' for more info in English often does not work. 1) Sometimes the contact person simply does not reply. 2) If you do not know about something, you cannot ask about it. The suggestion to ask a Swedish-speaking colleague is also not a good option. Those Swedish-speaking colleagues get annoyed if I bother them all the time. Also, this option is simply unprofessional. So, taken together, if SLU is about the spend any resources on improving the staff website, making all information available is in English should be priority number 1!

63 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com Sökfunktionen är mycket dålig och hittar bara ointressant. Bättre att söka via typ Google. ÖPPNA SVAR: Väldigt viktigt att Mederbetarwebben (och externwebben) fungerar enkelt via mobiltelefon och andra plattformar, det gör sidorna inte idag. Mer sociala funktioner och personliga inställningar skulle vara mycket användbart! Det mesta funkar bra, men sökfunktionen har jag inte så bra erfarenhet av. Eftersom man helt enkelt inte kan utforma sidorna så att de passar precis alla är det viktigt att ha en bra sökfunktion som komplement.. Att komma åt OfficeWebb för telefoninställningarna (när man ska anmäla vabb på telefonen) kan man bara göra genom att lära sig var den finns... Brukar så småningom hitta vad jag behöver men tycker emellanåt att det kan vara lite svårt att göra det. Sökfunktionen är inte bra. Det grå fältet längst ner på sidan förenklar mycket, bra att det finns. Hej! Jag tycker det är trist att biblioteket ligger under "Administration", när vi är så mycket mer! It still takes forever to find relevant forms related to economy and costings for research applications. I am afraid the aims of the website are over ambitious and therefore it misses its actual utility

64 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com informationer för Doktorandrutiner finns på för många olika ställen som gör det svårt att hitta rätt direkt ÖPPNA SVAR: Färgerna är inte optimala när det gäller läsbarhet. Ljusblått är t ex inget vidare som textfärg, vit text på ljusblå botten funkar också dåligt. Jag störs dock mest av det när det gäller externwebben som jag behöver visa på storskärm ibland. Tröttsamt att behöva logga in flera gånger när jag använder verktygen som det länkas till Full support for english Det jag är mest störd av på medarbetarwebben är att det ofta går så långsamt. Mest av allt använder jag Sök SLU-anställd och den är väldigt långsam och kraschar ofta upplever jag. Det som också stört mig är att det åtminstone har varit svårt, det har kanske blivit bättre, att hitta innehavare av olika funktioner vid institutionerna, t.ex. prefekt. Jag saknar möjlighet att kunna söka i protokollen i protokollverktyget, i dagsläget måste man öppna och söka i ett protokoll i taget - men jag har kanske missat något? Har uppfattningen att när man använder sig av sökfunktionen att man får upp en massa gammalt som man inte har någon användning för.

65 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com Skillnaden mellan medarbetarwebben och externwebben är oklar. Med en bra internwebb skulle nyhetsbreven kunna läggas ned. Förstår inte varför de är kvar känns väldigt gammalmediamodigt. ÖPPNA SVAR: Det är för många olika sidor. Borde vara tydligare ingångar så att man vet att man hamnat rätt och sedan mer information där under. Rätt tratt in... enklare sagt än gjort kanske men hellre lite mindre information som man faktiskt hittar än för mycket information som gör att man hamnar fel. Mer snygg än lättnavigerad. Jag använder mest universitetsadministrationens sidor, t ex för att hitta beslut och styrande document. Det är svårt att hitta det jag söker, trots att jag är inne på de sidorna så ofta. Det vore dessutom bra om alla rektorsbeslut med tillhörande underlag låg på medarbetarwebben. Generellt set så anser jag att medarbetarwebben är bättre designad och fungerar bättre en dess externa motsvarigt. Speciellt driftsäkerheten på externwebben (liksom många av våra stödsystem) är osedvanligt dålig. Även att arbeta i episerver är en utmaning med en seghet utan dess like. Hela SLUs webb måste bli snabbare att ladda, det är omöjligt att ha medarbetarwebben som startsida då den är för långsam I dagsläget

66 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com ÖPPNA SVAR: Startsidan på medarbetarwebben är väldigt mycket bättre nu sedan förändringar gjordes med tydligare knappar och RSS-flöden. Gillas! Där går det snabbt och enkelt att hitta det jag vill åt, men tyvärr gäller det inte övriga delar. Mycket på grund av den stora mängden sidor som är omöjlig att överskåda. Att kunna använda medarbetarwebben (och externwebben) via mobil/surfplatta är OERHÖRT viktigt. Det är inte något som kan ses som en grej för framtiden, utan det bör ske NU (borde redan ha skett). Det är otroligt frustrerande att inte kunna komma åt info där på ett smidigt sätt för mig som ständigt använder mobila enheter. Jag hoppas verkligen att en uppgradering av EpiServer kommer att prioriteras så att vi kan få till det. Samma sak gäller möjligheten till interaktion, diskussion och personalisering. Det skulle avsevärt höja min produktivitet och möjliggöra ett effektivare samarbete om vi fick fler funktioner som stödjer detta. Jag applåderar er för initiativet till denna enkät och ser fram emot resultatet och framtiden för Medarbetarwebben! :D

67 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com

68

69

70

71 Var?

72 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com Borde inte Medarbetarwebben vara default? Det är ju i den jag söker

73 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com

74

75

76 Oj

77 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com

78

79 Här kommer man till en annan lista. Dock snyggare.

80 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com Jag ser inte hur jag kan ansöka om semester

81 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com

82

83 Vad är poängen med den här sidan?

84 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com

85

86

87

88 Varför hamnar det här så långt ner? Kan man inte göra sidan kompaktare?

89 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com Vill ha kontakt

90 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com 

91 Provar med fakultetsledningen

92 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com

93 Händer inte så mycket?

94 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com

95

96 Varför inte länka?

97 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com

98

99

100

101

102

103 Nästa steg: Resultat workshop: Se på hur de bästa har gjort. Arbeta med att ta fram åtgärder till besökarnas problem. Prioritera. Få med alla.

104 Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, info@webserviceaward.com Pierre Du Rietz Chefsanalytiker pierre@webserviceaward.com 08-673 68 20 070-544 0777 Twitter: @PierreDuRietz Kontaktuppgifter Gunilla Norryd Kundansvarig gunilla@webserviceaward.com 08 – 673 68 42 0709-50 01 65


Ladda ner ppt "Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2015, SLU Medarbetarwebben https://internt.slu.se/ Avrapportering 2015-02-05."

Liknande presentationer


Google-annonser