Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin TCM

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin TCM"— Presentationens avskrift:

1 Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin TCM

2 Bakgrund Grundades 1981 Ca 400 medlemmar år 2006 Rikstäckande
Patient- & ansvarsförsäkrade Tystnadsplikt Följer miljöbalken

3 Förbundet idag Över 400 medlemmar
Enda yrkesförbundet för TCM-akupunktörer Etiska regler Etiskt råd Ansvarsnämnd med förbundsjurist

4 Utbildning Akupunktur
3 årig utbildning enligt traditionell kinesisk medicin (TCM) Följer den traditionella kinesiska kursplanen Grunden för TCM akupunktur i Europa och resten av världen WHO standard

5 Utbildning Västerländsk medicin Minst 1 årig basmedicinsk utbildning
Enligt KAMs kursplan, högre nivå, 40 p

6 Svenska Akupunkturförbundet
Utbildning Svenska Akupunkturförbundet Godkänner svenska akupunkturskolor Gemensam kursplan Central examination i förbundets regi Kontrollerar Regelbunden kvalitetsinspektion Skolor, lärare, kunskap

7 Framtiden TCM - Akupunktörernas vision är att…
vara delaktiga i det svenska vårdutbudet Patientens valfrihet Alternativ eller komplement Försäkringskassan Rehabilitering kunna arbeta på lika villkor Momsbefrielse Avtalsmöjligheter med etablerade vårdgivare Legitimering av akupunktörer

8 TCM-akupunktörer har:
Utländska förebilder Storbritannien TCM-akupunktörer har: Full acceptans inom sjukvården Sjukskrivningsrätt Godkänd universitetsutbildning Godkända privata utbildningar

9 Samarbetsorganisationer
Svenska Akupunkturförbundet är medlem i: ETCMA European Traditional Chinese Medicine Association WFAS World Federation of Acupuncture Societies

10 2006 slog Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) fast:
”Det finns starkt vetenskapligt underlag för att akupunktur har smärtlindrande effekt jämförbar med annan behandling vid ländryggs-smärta, vid tennisarmbåge och vid nack- / skuldersmärta. (Evidensstyrka 1) ” På presenterar vi vidare forskning från universitet och högskolor om sjukdomsbilder där akupunktur är vetenskap och beprövad erfarenhet.

11 Svenska Akupunkturförbundet är:
Professionell yrkesorganisation Kvalitetssäkrad yrkeskår Bra partner för framtida ramavtal med svenska vårdgivare

12 Korta svar på era frågor
Utbildningens minimilängd? 4 100 timmar eller 3 år Finns internationella riktlinjer? Ja. Vi följer de kinesiska riktlinjerna enligt traditionell kinesisk medicin (TCM) samt WHO, ETCMA Grundmedicinsk kompetens? Motsvarande minst 1 års heltidsstudier, 40p

13 flera svar… Behandlings- och diagnosmetoder
Akupunktur, livsstilsråd, kostråd, moxa Samtals-, puls-, tung-, iakttagelsediagnos Tillhörighet till annan nationell och/eller internationell organisation? Ja, flera. Exempel är WFAS och ETCMA Krav för medlemskap för yrkesutövare? Godkänd utbildning i akupunktur och bas-medicin

14 fler svar Finns avtal med Stockholms läns landsting
eller annat landsting – i vilken omfattning? Nej. Det finns dock läkare i Sverige som remitterar patienter till akupunktörer. Hur uppskattar ni behovet av era tjänster? Stort! I Stockholmsregionen och Mälardalen utför våra medlemmar ca behandlingar årligen.

15 till sist Hur ser ni på avgifter i hälso- och sjukvårds-
systemet kontra att patienterna betalar själva, när det gäller era tjänster? Patientens bästa – Patientens val Momsbefrielse Hur ser ni på avtal med kontra anställning inom Stockholms läns landsting vid eventuella uppdrag? Flexibilitet. Möjligheter till båda.

16 Svenska Akupunkturförbundet - TCM
TACK! Svenska Akupunkturförbundet - TCM

17 Svenska Akupunkturförbundet
Kansli Ystadsvägen 67 SE Johanneshov tfn: Skicka e-post till Org. Nr


Ladda ner ppt "Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin TCM"

Liknande presentationer


Google-annonser