Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Diagnos på kunskap Självevaluering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Diagnos på kunskap Självevaluering."— Presentationens avskrift:

1 Diagnos på kunskap Självevaluering

2 Fråga 1 Vad avgör fortledningen hos sensoriska fiber som leder afferent information?

3 Fråga 1 Svar; Myeliniserade och omyeliniserade samt tjocklek på fiber

4 Fråga 2 Vad är en aktionspotential?

5 Fråga 2 Svar; Inflöde av Na+ ökar mängden positiva laddningar inuti cellen, öppnar spänningsreglerade Na+ kanaler, vid ca +30 mV (mätt från insidan) stängs Na+ kanaler, K+ kanaler pumpar ut K+ och cellens potential går tillbaka till ca –55 – 70 mV.

6 Fråga 3 Vad frisätts från en sensoriska nervtråd vid samtidig afferent aktionspotential?

7 Fråga 3 Svar; Neuropeptid (ex SP eller CGRP)

8 Fråga 4 Hur omkopplas afferent information från tjocka myeliniserade A-beta fibrer i ryggmärgens dorsalhorn?

9 Fråga 4 Svar; Stiger uppåt ipsilateralt (stimulerande transmittorsubstans (glutamat) samt kopplar om till hämmande interneuron (gaba)

10 Fråga 5 Hur omkopplas afferent information från myeliniserade A-delta fibrer och omyeliniserade C-fiber i ryggmärgens dorsalhorn?

11 Fråga 5 Svar; A-delta kopplar om till NS celler (nociceptivt specifika) som ger en vällokaliserad information om smärtans ursprung i periferin. C kopplar om till WDR celler (wide dynamic range neuron) som ger en diffus, ospecifik information om smärtans ursprung i periferin.

12 Fråga 6 Hur förändras organisationen i dorsalhornet vid vävnadsskada och inflammation, d.v.s hur uppkommer en förändrad känslighet i periferin (kom ihåg det varma badet!)?

13 Fråga 6 Svar; WDR neuronen i dorsalhornet som kontaktas av C-fiber expanderar och tar in mer A-beta information. En beröringssmärta uppstår.

14 Fråga 7 Hur verkar akupunkturstimulering smärtlindrande på segmentell lokal nivå?

15 Fråga 7 Genom aktivering av tjocka myeliniserade nervfibrer från hud (obs ej smärtsam stimulering) som genom GABA i dorsalhornet hämmar aktivitet i C-fiber och därmed smärta

16 Fråga 8 Hur verkar akupunkturstimulering smärtlindrande på Hjärnstamsnivå?

17 Fråga 8 Svar; Afferens från mekanoreceptorer i muskulatur (och periost) aktiverar 5-HT och NA neuron i Nc Raphe Magnus. 5-HT och NA stimulerar hämmande neuron på dorsalhornsnivå och hämmar smärtafferens samt höjer den psykologiska toleransen mot smärta.

18 Fråga 9 Hur verkar akupunkturstimulering smärtlindrande på Mellanhjärnenivå?

19 Fråga 9 Svar: Afferens från mekanoreceptorer (se tidigare) aktiverar specialiserade nervceller i peri aqueductal gray (PAG, den grå substansen i 4:e ventrikeln) som frisätter beta-endorfin till blod, csf och via uppåt och nedåtgående nervfibrer. Beta-endorfin hämmar andra celler genom att pumpa ut K+ (kommer ni ihåg?)

20 Fråga 10 Vilken är den absolut viktigaste komponent för att få en bra akupunktureffekt (ledning tro och upplevelse, motsats nocebo)

21 Fråga 10 Svar; Placebo, storlek svår att avgöra men troligen mellan 0-100%. Enligt kinesiska TCM är placebo eller tron på akupunkturbehandling och behandlaren absolut nödvändig för en effekt på smärta och sjukdom!

22 Tolkning av resultat Ni som hade prickat in 10/10

23 Tolkning av resultat Ni som hade prickat in 10/10 GRATTIS

24 Tolkning av resultat Ni som hade prickat in 8-9/10 OCKSÅ GRATTIS

25 Tolkning av resultat Ni som hade prickat in 6-7/10 Helt Okej!

26 Tolkning av resultat Ni som hade prickat in <5
Hm… har jag gjort något fel?


Ladda ner ppt "Diagnos på kunskap Självevaluering."

Liknande presentationer


Google-annonser