Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, bolagsform, omsättning, anställda?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, bolagsform, omsättning, anställda?"— Presentationens avskrift:

1 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, bolagsform, omsättning, anställda? Jämförelse lokalt vs. nationellt Kundundersökning 2011

2 Om undersökningen Respondenter:Personer på rådgivning under 2011 (i Jobsdata) Metod:Webbaserad enkät Undersökningsperiod: 120216-120312 Respondenter: XXX (nationellt: 3 273)

3 När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum, har du startat företag eller ej? Ja, jag har startat företag efter rådgivningen Jag hade redan startat företaget när jag kom till NyföretagarCentrum Nej, inte än, men jag planerar att starta inom ett år Nej, jag kommer inte att starta företag LokaltNationellt XX%39% XX%19% XX%31% XX%11%

4 Branscher? Bolagsform? Anställda? Val av bank, försäkring, revisor, bokföring, telefoni? Om startade företag

5 Inom vilken bransch har du startat / planerar du att starta företag? (Nationellt inom parentes) Hälsa, Sjukvård, OmsorgXX% (12%)Teknisk KonsultverksamhetXX% (3%) Detaljhandel (e-handel, butik etc.)XX% (10%)Tillverkn., Verkstad, IndustriXX% (3%) Kultur, Nöje, Fritid, Event, Musik XX% (6%)Hår, SkönhetsvårdXX% (3%) Utbildning, Utveckling, Forskning XX% (6%)Media, FörlagXX% (3%) Bygg, Fastigheter, ROTXX% (5%)Juridik, Bank/Finans/Ekonomi, Försäkring, AffärsutvecklingXX% (2%) Design, Inredning XX% (5%)Jordbruk, Skogsbruk, Jakt, Fiske, DjurskötselXX% (2%) IT, Data, Programmering, TeknikXX% (4%)Personaluthyrning, -förmedl, HR, Andra kontorstjänsterXX% (2%) Marknadsföring, PR, Reklam,Turism, HotellXX% (2%) Information, Marknadsundersökn.XX% (4%)Reparation, InstallationXX% (2%) Restaurang, Café XX% (4%)Partihandel/GrossisthandelXX% (2%) Personliga tjänster, HushållsnäraTransport, Spedition, LogistikXX% (1%) tjänster/RUT, ServiceföretagXX% (4%)AnnatXX% (17%)

6 Vilken bolagsform har ditt företag? Enskild firma Aktiebolag Handelsbolag / Kommanditbolag Annan LokaltNationellt XX%64% XX%30% XX%5% XX%1%

7 Vilken omsättning hade företaget / beräknar du att företaget får första året? (urval: samtliga som startat) 0 – 100 000 kr 100 000 – 300 000 kr 300 000 – 500 000 kr 500 000 – 1 000 000 kr 1 000 000 – 1 500 000 kr 1 500 000 – 2 000 000 kr 2 000 000 kr eller mer XX%47% XX%21% XX%12% XX%11% XX%4% XX%2% XX%4% LokaltNationellt

8 Hur många anställda har ditt företag? (Ange i antal heltidsarbeten, inklusive dig själv) LokaltNationellt 0 anst.XX%30% 1 anst. XX% 55% 2 anst. XX%9% 3 anst. XX%3% 4 anst. XX%1% 5 anst. XX%1% >5 anst.XX%1% Medel: X,X1,0

9 Vilken bank har du valt för ditt företag? LokaltNationellt SEBXX%21% SwedbankXX%33% NordeaXX%15% HandelsbankenXX%18% AnnanXX%13%

10 Har du i samband med företaget tecknat någon försäkring? LokaltNationellt Ja, hos LänsförsäkringarXX%21% Ja, hos IfXX%7% Ja, hos Trygg-HansaXX%7% Ja, hos FolksamXX%3% Ja, hos annat försäkringsbolagXX%14% Nej, jag har inte tecknat någon försäkringXX%48%

11 Anlitar du någon extern konsult inom revision/ekonomi för företaget? LokaltNationellt Ja, LRF KonsultXX%3% Ja, PwCXX%2% Ja, Ernst & YoungXX%1% Ja, DeloitteXX%1% Ja, KPMGXX%1% Ja, annanXX%41% Nej, jag anlitar ingen extern konsult inom revision/ekonomiXX%51%

12 Från vilken leverantör har du köpt program för bokföring och bokslut? LokaltNationellt Visma SpcsXX%23% Björn Lundén InformationXX%5% MamutXX%0% HogiaXX%1% AnnanXX%22% Jag har inget program för bokföring och bokslutXX%48%

13 Vilken telefonileverantör har du ditt företagsabonnemang hos? LokaltNationellt TeliaXX%24% Tele2XX%14% TelenorXX%10% 3 (Tre)XX%8% AnnanXX%4% Jag har inget företagsabonnemangXX%40%

14 Nöjdhet och nytta av NyföretagarCentrum? Rådgivning hos andra aktörer? Rekommendation? Kundnöjdhet

15 Överlag, hur nöjd eller missnöjd är du med den rådgivning som du fick av NyföretagarCentrum? Mycket nöjd Ganska nöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd LokaltNationellt XX%53% XX%39% XX%6% XX%2%

16 Vilket är ditt övergripande intryck av NyföretagarCentrum på en skala mellan 1 och 10? (1 = Mycket dåligt. 10 = Mycket bra.) 1. 2.3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. X% X%X% X%X% X% XX% XX% XX% XX% Lokalt medel: X,X Nationellt medel: 7,8 1. 2.3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1% 2%2% 3% 5% 5% 13% 27% 18% 22%

17 Hur stor nytta har du haft av rådgivningen du fick av NyföretagarCentrums rådgivare? Stor nytta Viss nytta Inte särskilt stor nytta Ingen nytta LokaltNationellt XX%40% XX%45% XX%11% XX%4%

18 Vilket är ditt övergripande intryck av NyföretagarCentrum på en skala mellan 1 och 10, där 1 är "Mycket dåligt" och 10 är "Mycket bra". LokaltNationellt 1XX%1% 2XX%2% 3XX%2% 4XX%3% 5XX%5% 6XX%5% 7XX%13% 8XX%27% 9XX%18% 10XX%22% Medel: X,X7,8

19 På vilket sätt har du haft nytta av rådgivningen? (flera svar möjliga) LokaltNationellt Min affärsidé blev bättreXX%21% Större kunskap om ekonomi och budgetXX%36% Bättre helhetsbild av vad det innebär att starta och driva företagXX%52% Bra som allmänt bollplankXX%58% Tillgång till större nätverkXX%14% Praktiska tips kring bolagsform, myndighetskontakter etc. XX%43% AnnatXX%5%

20 ”Supertrevliga människor, Så bra att ni finns!” ”Tillvägagångssätt, strukturering. Prioritering.” ”Hjälp med stöttning och att stärka självförtroendet när man ibland tvivlade på eget företagande. Det var perfekt att då få stöttning! ”Uppmuntran och inspiration.” ”Inspiration.” ”Hela min affärsplan blev mycket bättre efter genomgången med Johan.” ”Vi fick bekräftelse på att det var helt fel pris på ett företag med så dåliga siffror. Hjälpen att granska och ifrågasätta var av stort värde.” ”Blev medveten om brister i den egna iden och möjlighet/hjälp med att korrigera dessa.” ”Flera konkreta tips, genuint intresse.” ”Tips och råd i ett besvärligt läge!”

21 Har du fått annan rådgivning/utbildning/information under 2011? (flera svar möjliga) Ja, via Almi Ja, via Coompanion Ja, via Skatteverket Ja, via Startlinjen Ja, via Drivhuset Ja, via Arbetsförmedlingen Ja, via Verksamt.se Nej LokaltNationellt XX%13% XX%1% XX%29% XX%1% XX%15% XX%30% XX%43%

22 Vilket är ditt övergripande intryck av kontakterna med Almi? (1 = Mycket dåligt. 10 = Mycket bra.) 1. 2.3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. X% X%X% X%X% X% XX% XX% XX% XX% Lokalt medel: X,X (XX svar) Nationellt medel: 7,2 (436 svar) 1. 2.3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2% 3%4% 3% 8% 9% 15% 19% 16% 16%

23 Vilket är ditt övergripande intryck av kontakterna med Arbetsförmedlingen? (1 = Mycket dåligt. 10 = Mycket bra.) 1. 2.3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. X% X%X% X%X% X% XX% XX% XX% XX% Lokalt medel: X,X (XX svar) Nationellt medel: 6,4 (500 svar) 1. 2.3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 4% 4%7% 7% 10% 12% 15% 18% 9% 11%

24 Vilket är ditt övergripande intryck av kontakterna med Verksamt.se? (1 = Mycket dåligt. 10 = Mycket bra.) 1. 2.3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. X% X%X% X%X% X% XX% XX% XX% XX% Lokalt medel: X,X (XX svar) Nationellt medel: 7,6 (995 svar) 1. 2.3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 0% 1%1% 2% 7% 10% 21% 27% 15% 13%

25 Om du jämför med annan rådgivning/utbildning/information, hur står sig NyföretagarCentrums rådgivning jämfört med Almi? NyföretagarCentrum var mycket bättre NyföretagarCentrum var bättre Likvärdig NyföretagarCentrum var sämre NyföretagarCentrum var mycket sämre Lokalt Nationellt (XX svar) (436 svar) XX%12% XX%26% XX%44% XX%14% XX%5%

26 Om du jämför med annan rådgivning/utbildning/information, hur står sig NyföretagarCentrums rådgivning jämfört med Arbetsförmedlingen? NyföretagarCentrum var mycket bättre NyföretagarCentrum var bättre Likvärdig NyföretagarCentrum var sämre NyföretagarCentrum var mycket sämre Lokalt Nationellt (XX svar) (500 svar) XX%30% XX%34% XX%26% XX%6% XX%4%

27 Om du jämför med annan rådgivning/utbildning/information, hur står sig NyföretagarCentrums rådgivning jämfört med Skatteverket? NyföretagarCentrum var mycket bättre NyföretagarCentrum var bättre Likvärdig NyföretagarCentrum var sämre NyföretagarCentrum var mycket sämre Lokalt Nationellt (XX svar) (944 svar) XX%13% XX%24% XX%45% XX%14%

28 Om du jämför med annan rådgivning/utbildning/information, hur står sig NyföretagarCentrums rådgivning jämfört med Verksamt.se? NyföretagarCentrum var mycket bättre NyföretagarCentrum var bättre Likvärdig NyföretagarCentrum var sämre NyföretagarCentrum var mycket sämre Lokalt Nationellt (XX svar) (995 svar) XX%12% XX%30% XX%41% XX%12% XX%4%

29 Skulle du rekommendera andra som funderar på att starta företag att gå till NyföretagarCentrum för personlig rådgivning? Ja, absolut Ja, troligen Nej, troligen inte Nej, absolut inte LokaltNationellt XX%73% XX%21% XX%5% XX%1%

30 Kännedom om NyföretagarCentrum? Man/Kvinna? Född i Sverige eller utomlands? Ålder? Bakgrund

31 Hur fick du först kännedom om NyföretagarCentrum? Almi Arbetsförmedlingen Banken Broschyr/info från NyföretagarCentrum Internet Kommunen Media Mässor Startlinjen/Tillväxtverket Trygghetsrådet Trygghetsstiftelsen Verksamt.se Vänner/bekanta LokaltNationellt XX%6% XX%18% XX%2% XX%6% XX%21% XX%5% XX%6% XX%3% XX%1% XX%2% XX%0% XX%5% XX%26%

32 Är du man eller kvinna: Man Kvinna LokaltNationellt XX%42% XX%58% LokaltNationellt XX%80% XX%20% Var är du född? I Sverige Utanför Sverige

33 Hur gammal var du när du var på NyföretagarCentrum för rådgivning? Upp till 25 år 26-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61 år eller äldre LokaltNationellt XX%8% XX%10% XX%26% XX%30% XX%20% XX%6%


Ladda ner ppt "Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, bolagsform, omsättning, anställda?"

Liknande presentationer


Google-annonser