Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FORUM 3: PPT material Instruktioner De efterföljande PPT bilderna kommer att guida gruppen igenom Forum 3 med presentationer och övningar steg för steg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FORUM 3: PPT material Instruktioner De efterföljande PPT bilderna kommer att guida gruppen igenom Forum 3 med presentationer och övningar steg för steg."— Presentationens avskrift:

1 FORUM 3: PPT material Instruktioner De efterföljande PPT bilderna kommer att guida gruppen igenom Forum 3 med presentationer och övningar steg för steg. Övningarna är blåfärgade och allt övrigt orangefärgat. Varje större del av processen har ett helfärgat grått försättsblad med en titel. Dessa finns till för att guida er men kan tas bort innan ni använder PPT presentationen med deltagarna. Facilitatorn kan givetvis använda materialet som det är med några små justeringar för logotyper, datum, etc. Facilitatorn kan givetvis också justera upplägget. Om så är fallet får du gärna nämna att du justerat processen på eget bevåg. Vissa av PPT bilderna har extra stöd i presentations anteckningarna. Lycka till!

2 FORUM 3 Energismart genom upphandling inköpsprocessen dag månad, år

3 UPPSTART

4 CHECK-IN: Hur har ni det? Kort check-in ifrån alla Namn Organisation Roll Hur jag har det just nu…

5 SYFTET MED FORUMET Att påskynda arbetet, skapa bättre arbetssätt och samarbeta över organisationsgränser för att energieffektivisera genom upphandling inköpsprocessen Finna information, utbyta kunskap och utveckla nya lösningar tillsammans med andra kommuner – bygga relationer! Arbeta med en upphandling och ett strategiskt viktigt arbete i inköpsprocessen.

6 HELA FORUM-ÅRET Introduktion Identifiera nuläge Målbild Mellantid 1: avstämningar och utmaningar, undersök något du vill veta mer om med en partner, färdigställ målbilden Utmaningar & nya lösningar Verktyg & inspiration Strategier Mellantid 2: kunskapsutbyten mellan kommuner, förbered upphandling, organisations och strategiskt arbete. Undersöka & dela nya lärdomar Goda exempel Fira arbetet Efterarbete: Extern kunskapsspridning, slutrapportering, forumets framtida existens FORUM 1 Ex: 20 oktober, 2015 FORUM 2 10 december, 2015 FORUM 3 19 mars, 2014

7 FORUM 3: TRE STEG Ramar & introduktioner Undersök och dela nya lärdomar Tillverka goda exempel och FIRA! 123

8 FORUM 3: AGENDA 09.00–09.20 09.20–09.40 09.40–12.00 12.00–12.45 12.45–15.05 15.05–15.30 15.30-15.00 Morgonfika Ramar och introduktioner Presentationer av arbetet och lärdomar LUNCH Goda exempel: omvärldsanalys (och liten bensträckare) Avslutning Fira!

9 LÄROKLIMAT: vill vi ändra något? 1.Fyll i här vad gruppen kommit fram till vid Forum 1 2.Exemplifiera vad det innebär 3.Fråga om det är något dom vill ändra eller lägga till

10 Kommun presentationer

11 Anteckningsstöd Använd lärdomsdokumentet för att föra ner era anteckningar.

12 Kommunpresentationer Nyfikenhet! Repetera inte! 1.Anteckna i lärdoms dokumentet! 2.10 min x 10 kommuner 3.Gult- (2 min kvar) och rött-kort (ingen tid kvar) används för att avisera tid.

13 . Kommunpresentationer Lägg in PPT bilder som kommunerna skickat

14 Lärdomar De största lärdomarna! 1.4-5 personer (blandade grupper) 2.Diskutera och fyll i planschen. Använd gärna postits 3.Fokusera på lärdomarna. 4.Samlas i stor grupp 5.Läs upp lärdomarna och klustra på golvet eller en vägg. 6.Repetera inga lärdomar utan lägg dem bara där de hör hemma.

15 LUNCH

16 Goda Exempel

17 . Goda exempel Nu ska vi jobba fram goda exempel!

18 Goda exempel 1.Se över klusterrubriker utifrån morgonens arbete. 2.I den egna kommungruppen: Vilka exempel har ni som passar in vid de olika rubrikerna? Skriv upp på en postit-lapp, ange vilken kommun och placera vid rätt kluster. (15 min)

19 Goda exempel (forts) Det finns nu kluster med lärdomar och goda exempel på väggen. 1.Dela upp er på olika exempel. Minst 3 personer i varje grupp. 2.Ta fram en inspirationsplansch med information och goda exempel. Frågor ni ska jobba med är: -Varför är detta en viktig lärdom? -Något häpnadsväckande/förvånande -Goda exempel på hur man kan jobba med det som är viktigt. (från kommuner) -Lista verktyg eller metoder som kan vara behjälpliga -Vilka energieffektiviseringar kan göras? -Målgrupp för inspirationsmaterialet och hur nås den bäst

20 Goda exempel: presentationer 3 min presentation och 5 min diskussion 1.3 minuters presentation och 5 minuters diskussion / grupp 2.Undersök: -Vad fungerar? -Vad kan förbättra inspirationsmaterialet/det goda exemplet? -Någon som vill arbeta med att sprida exemplet/inspirationen?

21 Avslutning och FIRA!

22 Avslutning Forum 3 ”Dags att knyta ihop Forumsåret och Fira!” 1.Alla samlas i en cirkel och står upp. 2.Fundera på något du uppskattat under året och som du tar med dig. 3.Popcorn avslutning. Annan info om efterarbete….

23 Tack för idag!

24 Energieffektivisering genom upphandling finansieras av xx organisation och xx organisation. För information kontakta: email, telefon email, telefon


Ladda ner ppt "FORUM 3: PPT material Instruktioner De efterföljande PPT bilderna kommer att guida gruppen igenom Forum 3 med presentationer och övningar steg för steg."

Liknande presentationer


Google-annonser