Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Exempel Handelsperiod 2013-2020 Göran Brohammer. Fjärrvärme / district heating.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Exempel Handelsperiod 2013-2020 Göran Brohammer. Fjärrvärme / district heating."— Presentationens avskrift:

1 Exempel Handelsperiod 2013-2020 Göran Brohammer

2 Fjärrvärme / district heating

3 3 Bureau Veritas Presentation _ Date Exempel 1: Fjärrvärme / district heating ► 1. Inget PRM finns för denna produkt, vi får gå på nästa begrepp: Värmeriktmärke d.v.s 62,3 UR /TJ, alla bränslen ingår även biobränslen (ännu oklart avseende anl. < 20MW) ► Fjärrvärme får alltså nu också gratis tilldelning till skillnad mot tidigare. ► Biobränslen ger också tilldelning för att dessa anläggningar inte skall missgynnas. (skillnad mot tidigare) Panna 1 Fjärrvärmenät Mätbar värme (netto) ut på nätet via fjärrvärmemätare

4 4 Bureau Veritas Presentation _ Date Exempel 2: Spillvärme från industri till fjärrvärmenät ► 1. I detta typfall har industrin funnit två st produktriktmärken som ger dem gratis tilldelning (produkt 1 och produkt 2) ► 2. Spillvärme leds ut på ett närliggande fjärrvärmenät. Detta nät är ju mottagare så borde få tilldelning, men eftersom fjärrvärme går tilldelningen till den som producerade spillvärmen, dvs. industrin. ► Spillvärmen beräknas med: Värmeriktmärke d.v.s 62,3 UR /TJ, alla bränslen ingår även biobränslen (ännu oklart om anl. < 20MW) ► Fjärrvärmeproducenten blir alltså här bara en “svängdörr”, och får ingen gratis tilldelning för sin medverkan att distribuera ut spillvärme på fjärrvärmenätet. De får dock tilldelning enl. Ex. 1 för sin ordinarie distribution till nätet. Panna Process2 Process1 Fjärrvärmenät Mätbar spillvärme (netto) ut på nätet via fjärrvärmemätare Produkt 1 Produkt 2

5 5 Bureau Veritas Presentation _ Date Exempel 3: Fjärrvärme + elproduktion ► 1. Inget PRM finns för denna produkt, vi får gå på nästa begrepp: Värmeriktmärke d.v.s 62,3 UR /TJ ► 2. Ingen tilldellning för elproduktion, så anläggningens värmeproduktion måste delas upp, enbart värmedelen skall medräknas. Panna 1 Fjärrvärmenät Mätbar värme (netto) via fjärrvärmemätare Turbin + generator elnät

6 6 Bureau Veritas Presentation _ Date Exempel 4: Värmeproduktion inom en industri ► 1. Inget PRM finns för denna produkt, vi får gå på nästa begrepp: Värmeriktmärke d.v.s 62,3 UR /TJ, alla bränslen ingår även biobränslen ( ännu oklart om anl. < 20MW ) ► Principen att mottagaren får utsläppsrätterna gör att Industrin får gratis tilldelningen, vilket möjligen skiljer mot tidigare beroende på vilken avdelning inom industrin som får tilldelningen. ► Viktigt bara att den levererade värmemängden inte ingår i något produktriktmärke för då blir det inget värmeriktvärde enligt ovan. ► Ovan värmeriktmärke till industrin fås ej heller om de får värmen via ett externt fjärrvärmenät. Panna 1 Industri Mätbar värme (netto) via fjärrvärmemätare

7 7 Bureau Veritas Presentation _ Date Exempel 5: Pappersmassabruk ► Här finns produktriktmärken för: ► Avsalumassa (pulp) ► Fluting (paper) samt eventuellt obestruken kartong (paper) ► Men också värmeriktmärken för: ( netto mätbar värme) ► Fjärrvärme (district heating) ► Sawmill, om inte utsläppsrätterna blir allokerade till sågverket som värmemottagare Sodapanna / power plant Turbine Sawmill District heat Paper production Pulp and chemicals paper pulp Ångstam som levererar ånga till hela anläggningen bränsle

8


Ladda ner ppt "Exempel Handelsperiod 2013-2020 Göran Brohammer. Fjärrvärme / district heating."

Liknande presentationer


Google-annonser