Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Orienteringskurs Astrobiologi Del 9.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Orienteringskurs Astrobiologi Del 9."— Presentationens avskrift:

1 Orienteringskurs Astrobiologi Del 9

2

3 Tidiga spekulationer Epikur: “Det finns oändliga antal världar lika vår jord. Vi måste tro att i alla väldar finns det levande varelser och planeter och andra saker som finns i världen” Giordano Bruno: Det finns otaliga stjärnor och otaliga jordar som rotera kring deras solar i exakt samma sätt som de 7 (!) planeter i vårt system. Dessa otaliga världar är inte sämre och inte mindre bebodda än vår jord Epikur Giordano Bruno Campo dei Fiori

4 Tidiga spekulationer Huygens: “Varför skulle inte en av dessa stjärnor har en så stor skara av planeter som vår. Det finns starka skäl att den skulle.” Kapten W. S. Jacob: Avvikelser i omloppstider av 70 Ophiuchi tyder på planet (handlade om dubbelstjärna) Problem: Bruna dvärgar och andra mörka objekt ofta misstänktes som exoplaneter. Madras Observatory

5 Vad skiljer exoplaneter från bruna dvärgar ?
Definition av IAU för exoplaneter Objekt med en massa mindre än nedre gränsen för termonuklear fusion av deuterium (M = 13 Jupitermassor vid solmetallicitet, T ~ 106 K ) som kretsar kring stjärnor eller stjärnrester. Objekt med en högre massor klassificeras minst som bruna dvärgar Objekt som flyger fritt i stjärnhopar under deuteriumfusionsmassa betecknas som sub-bruna dvärgar (sub brown dwarfs) Planeterna måste uppfylla minimikrav som gäller i solsystemet

6 Första upptäckter 1988: Campbell, Walker & Young rapporterar “stellar companion” (medföljare till stjärna) i g Cephei och c1 Orionis A)  massa för liten för bruna dvärgar 1992: Alexandr Wolszczan and Dale Frail upptäcker de första enhälligt bekräftade exoplaneter 2002: Jupiter-lik planet bekräftat i g Cephei Men: Pulsarer är inte särskilt livsvänliga

7 Första upptäckter 1995: Michel Mayor & Didier Queloz upptäcker första
exoplaneten kring en huvudsekvensstjärna (51 Peg) Observatoire Haute Provence

8 Namn av exoplaneter I dag kring 700 exoplaneter upptäckta, nomenklatur nödvändig 2 delar (versaler ockh icke-versaler) Första upptäckta stjärnan i ett stjärnsystem får A (versaler i parentes), nästa B, C och så vidare. Varje av dessa stjärnor får dessutom en liten a. När solen blir upptäckt av utomjordingar,blir namnet, Sol (A)a Exoplaneter som kretsar kring en eller flera stjärnor, får namnet av stjärnan/-stjärnor de kretsar kring i parentes och numereras i följd av upptäckten. Jupiter skulle sedan troligen heter Sol (A)b, Saturn (A)c Om det är otvetydigt (bara en stjärna i systemet) kan versaler i parentes försummas, t. ex.ska Jupiter vara Sol b, solen Sol a

9 Metoder att upptäcka exoplaneter: Radial hastighet
Planeter och stjärnor kretsar kring mass- medelpunkten av stjärn- systemet, inte mitten av stjärnan Liten rotation av stjärnan Blåskift vid rörelse till jorden, rödskift vid motsatt rörelse Flesta exoplaneter detekteras på detta vis

10 Metoder att upptäcka exoplaneter: Radial hastighet
Mayor & Queloz 1995

11 Vid flera exoplaneter i et stjärnsystem
Anpassning till flera radialhastighets- kurvor nödvändiga. Vid Gliese exoplaneter upptäckta

12 Metoder att upptäcka exoplaneter: Pulsar timing
Liknar i princip radialhastighets- metoden Pulsarer har mycket väldefinierad radiofrekvens (1.4 ms till 8 s) Användes av Wolszczan 1994 för exoplanetupptäckt funkar tyvärr bara för pulsarer (ointressanta för liv)

13 Metoder att upptäcka exoplaneter: Transitmetoden
Planeten reducerar ljusintensiteten från stjärnan när den passerar framför den (primär förmörkelse) kan uppnå till mer än 1.8 % kräver att solen ligger i eller nära banytan av planeten (trolighet minskar med avstånd) flera planeter kan upptäcks på detta vis Katalog av eklipser finns på nätet, även 0.5 m teleskop kan används för att iaktta transiter

14 Metoder att upptäcka exoplaneter:
Transitmetoden Ljusintensiteten minskar också när planeten passerar bakom den (sekundär förmörkelse) Möjligt att utforskar ljuset från planeten genom att observera först när planeten är inte framför stjärnan (ljus från planet + stjärna) och jämföra den med observation av sekundär förmörkelse Kunde tillåta slutsatser om exoplaneters atmosfär FINESSE missionen (JPL, California planerad)

15 FINESSE koncept Problem: Minst 104 faktor skillnad mellan planetens och stjärnans ljusintensitet kräver detektorer med stor dynamiskt område

16 Metoder att upptäcka exoplaneter: Microlensing
Relativitetsteorin fastställar at tyngdkraften böjer rymden om jorden och 2 stjärnor ligger exakt på en linje, avböjs ljuset kring den närmare stjärnan bakomliggande stjärna ses som en halo

17 Metoder att upptäcka exoplaneter: Microlensing
Microlensing öker också intensiteten från bakomliggande stjärnor Exoplaneter påverkar mikrolensingsignaler (mindre lensing från planeten också) Planeter som har en bana som är lodrätt till observationsriktningen kan upptäcks

18 Variation av transittiden och transitlängden
Andra planeter påverkar transittiden och transitlängden genom - förskutning av periastron - förändring av alla banparameter (excentricitet, omloppstid) mycket känslig metod kräver närvaro av stora planeter med korta omloppstider rörelsen av stjärnan kring massmedelpunkten förskjuter transittiden bara om stjärnan är exakt före eller bakom massmedelpunkten är transittiden exakt

19 Modeller av transittid-
variation Kan anpassas ganska noggrant till flerplanetsystem oftast dåligt signal- brus förhållande Transittidvariation av Gliese 876 b Transittidvariation av planeter i vårt solsystem sett utifrån Transittidvariation av planeter i vårt solsystem sett utifrån

20 Metoder för att upptäcka exoplaneter: Direct imaging
2004 första planet kring en brun dvärg upptäckt Funkade långt bara för mycket stora planeter med mycket starka teleskop (Gemini) sedan 2010 teleskop på JPL som klarar bättre upplösning möjligtvis kan interferometri utnyttjas att subtrahera bort stjärnljus starka interferometrar (ALMA, LOFAR) kunde användas för detta ändamål

21 Inbland är direkt upptäckt möjlig efter blockering av stjärnans ljus (vid Fomalhaut finns det troligen en super-Jupiter mer än 100 AU bort från stjärnan, upptäckten senare ifrågasatts)

22 Andra metoder Astrometri: Exakt bestämmning av position av en stjärna över tiden (används redan för dubbelstjärnsystem sedan länge Dubbelstjärnförmörkelse: I ett dubbelstjärnsystem kan förmörkelser iakttas när jorden ligger i dess rotationsyta. Planeter påverkar förmörkelselängden och tiden genom deras gravitationsfält (kan används även för upptäckten av exomånar) Reflektion: Planeter går genom faser beroende av orbitalpositionen (som månen och Venus). Skillnader i ljusintensiteten kan detekteras Exoplanetatmosfärer kan - ändra stjärnljusets polarisation - leder till norrskenemission (troligen för svag i synligt ljus, men kanske detekterbar med radioastronomi)

23 Planetatmosfärer Första obekräftate detektion av metan och vatten i en exoplanet- atmosfär (Swain, 2009) Upptäckten har senare ifrågasetts (Mumma 2010) First tentative observation of methane in HD b

24 Antal av exoplaneter upptäckta med olika metoder

25 Antal av exoplaneter upptäckta med olika metoder
Transit Radialhastighet Microlensing Timing Direkt observation

26 Exoplaneter i bebobar zon ?

27 Gliese 581 g - en bebobar planet ?
Detekterat av Lick-Carnegie Exoplanet survey

28 Gliese 581 g - en bebobar planet ?
Omlopsstid 37 dagar, omloppsbana AU från stjärnan Massa jordmassor kunde ha atmosfär Utan atmosfär temperatur -65 till - 45 oC (kretsar kring röd dvärg) “tidal locked“ till stjärnan (potentiell nackdel för liv) existens ifrågasatt av HARPS/HIRES teamet

29 (High Accurracy Radial Velocity Planet Searcher)
HARPS (High Accurracy Radial Velocity Planet Searcher) Leds av Michel Mayor (Université de Génève) Använder 3.6 m teleskop vid La Silla (Chile) kan detektera radiala hastighetsskillnader av 1m/s 150 exoplaneter upptäckta Mest uppseendeväckande upptäckt: HD b (3.5 jordmasor på randen av bebobar zon, T utan atmosfär ungefär 300 K, avstånd från stjärnan 0.26 AU, period 54 dagar) ESO 3.6 m teleskop (La Silla)

30 (High Accurracy Echelle spectrometer)
HIRES (High Accurracy Echelle spectrometer) Högupplösningsspektrometer lokaliserad på Keck 10 m teleskop på Mauna Kea, Hawai’i kontinuerlig täckning för våglängder nedanför 620 nm (röd)

31 observatoriet är samman- kopplade till stor interferometer
2 10m teleskop på Keck- observatoriet är samman- kopplade till stor interferometer Rå spektrum från solljus Keck telescope Utanalyserat spektrum

32 KEPLER 0.95 m rymdteleskop observerar 100 000 stjärnor inom 3.5 år
Använder transitmetoden för att upptäcka och karakterisera exoplaneter Uppskjuten i mars 2009

33 KEPLER Uppgifter: Bestämma tätheten av jordlika och större planeter i eller nära den bebobara zonen i en stor antal av olika stjärnor Bestämma fördelningen av storleker och egenskaper av planeter Bedöma hur många planeter existerar i multistjärnsystem Bestämma variationen av banradier och planeters reflektivitet, storleker,massor, densiteter Identifiera ytterliga planeter i redan upptäckta planetsystem Utforska egenskaper av stjärnor med planetsystem

34 DARWIN 4-5 rymdtelekop, 1 skulle fungera som kommunikationscentral
parkerad vid Lagrange L2 punkten (1.5 miljoner km från jorden) skulle hitta ozon, koldioxid och vatten samtidigt i ett exoplanetatmosfär Nedprioriterad av ESA

35 COROT 30 rymdtelekop, startat i december 2006 Uppgifter:
- att detektera planeter i andra stjärnsystem genom transitmetoden - att studera stjärnans inre genom att studera seismiska rörelser över stjärnan som ändrar dess luminositet - att beräkna stjärnors massa, ålder och kemisk samman- sättning från dessa rörelser


Ladda ner ppt "Orienteringskurs Astrobiologi Del 9."

Liknande presentationer


Google-annonser