Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elektiva axelproteser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elektiva axelproteser"— Presentationens avskrift:

1 Elektiva axelproteser
Johan Scheer Ortopeden Linköping

2 Trend 1 Antalet primära axelplastiker i Sverige ökar kraftigt

3 Trend 2 Antalet primära omvända proteser ökar på diagnoserna Fraktur
”Cuff”

4 Kvinna 78 år Värk och rörelsesmärta Flexion 120 grader
Utåtrotation 10 grader Belly-press test u a Bra kraft i utåtrotation Postpoliosyndrom – kan bara stå med stöd av armarna

5 Axelproteser Fraktur Artros Artrit (RA, etc) Cuffartropati Cuffsyndrom
Hemiartroplastik (HSA) Totalartroplastik (TSA) Omvänd artroplastik (RSA)

6 Axelproteser Fraktur Artros Artrit (RA, etc) Cuffartropati Cuffsyndrom
Hemiartroplastik (HSA) +++ ++ + - Totalartroplastik (TSA) Omvänd artroplastik (RSA) +(++) ++(+)

7 Problem Patientrelaterade Implantatrelaterade Besvär Förväntningar
Smärta/värk Funktion Förväntningar Mjukdelar Läs cuff Substansförlust i glenoiden Förväntad protesöverlevnad

8 Patomekanik CSA – Critical Shoulder Angle
Höga vinklar associerade med RCT (>35o) Låga vinklar associerade med artros (<30o) [Moor BJJ 2013]

9 Biomekaniska effekter av medialisering (ökad CSA)
Minskar sup/inf stabilitet ökar SS kraften (upp till 30%) [Gerber 2014]

10 Patienten Ålder Funktionella behov Förväntningar Vad har de ont av?

11 Propionibacterium acnes
Anaeroba eller aerotoleranta Växer mycket långsamt (odling upp till 14 dagar) Kan ge kolonisation/subkliniska infektioner med normalt CRP/vita/SR 70% eradikering med Klorhexidin (Falk-Brynhildsen et al 2013)

12 Implant

13 Anatomiska proteser Indikationer:
Svår värk/smärta hos patienter med artrit/artros och normalt fungerande cuff Hemiartroplastik eller totalartroplastik? Vid totalartroplastik Hur adressera benförlust i glenoiden? Hur fixera glenoiden?(Peggat/Kölat/Metallbackat)

14 Hemiartroplastik (HSA) eller Totalartroplastik (TSA)
I register och metaanalyser ger TSA färre revisioner [ssas.se, Duan et al 2013] TSA ger bättre funktion men inte bättre smärtlindring Glenoider kan vara svåra att få till rätt Lossnade glenoider svår problematik

15

16 Hantering av subscapularis (SSc)
Sena Skär av Skala av Osteotomi 30% postop SSc-insufficiens(fettinfiltration) Oavsett metod? [Gerber 2005, Caplan 2009, Lapner 2012]

17 Walch klassification

18 Walch C – hypoplastisk?

19 Andra problem…

20 Lévigne and Franceschi klassification vid RA

21 Mätning av glenoidversion

22 Measurement of glenoid version
In 2D CT can differ 10o depending on reconstruction plane [Terrier JBJS 2014]

23 Biomechanisk effekt av felpositionering
Kontaktarean minskar Humerushuvudet förskjuts [Shapiro 2007, Gereber 2006, Hermida 2014]

24 Klinisk effekt av malposition av glenoidkomponent
20% malposition vanligt Version, inllination, AP offset, rotation Zoner runt kölade glenoider (inklination) ROM minskar (retroversion) [Gregory et al , PLOS one 2013]

25 Problempatienter – unga (< 50 år)
20-30 % missnöjda (Sperling 2014) Implantaten har en hygglig 10-årsöverlevnad, ca 90 % Efter 20 år har ca 25-30% behov av revision

26 CTA = Cuff Tear Arthropathy
Sekundär artros Kombinationen av artros och cuffruptur, oftast massiv

27 Omvända proteser ”Constrained” led Rörelsecentrum:
Medialiseras Distaliseras Kräver fungerande n axilaris

28 Komplikationer omvända proteser
Hyggligt hanterbara: Luxation Stressfraktur acromion (notching) Svårare: ”Deltoid fatigue” Lossning av glenoidkomponenten Mycket tveksamt <70 år

29 Idealpatient för omvänd protes
CTA Pseudoparalys

30 CTA och god rörlighet? Hemiartroplastik?

31 Kvinna 78 år Värk och rörelsesmärta Flexion 120 grader
Utåtrotation 10 grader Belly-press test u a Bra kraft i utåtrotation Postpoliosyndrom – kan bara stå med stöd av armarna

32

33 Sammanfattning På kort sikt har axelartroplastik goda resultat på äldre patienter Glenoiden är ofta den svaga länken


Ladda ner ppt "Elektiva axelproteser"

Liknande presentationer


Google-annonser