Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Alkohol och hälsa, Göteborg, 2011 Fredrik Spak, lektor, docent Enheten för socialmedicin Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet Specialist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Alkohol och hälsa, Göteborg, 2011 Fredrik Spak, lektor, docent Enheten för socialmedicin Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet Specialist."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Alkohol och hälsa, Göteborg, 2011 Fredrik Spak, lektor, docent Enheten för socialmedicin Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet Specialist i socialmedicin och allmän psykiatri Öl med placering FoUU, PV Göteborg www.socmed.gu.se

2 www.gu.se Alkohol samtal cirkel Samtal om alkohol Vad gör vi som är bra i våra samtal. Hur kan man hitta ny kunskap? Vi startade en FoU samtalscirkel som handlade om att hitta fram i hur man tala om alkohol

3 www.gu.se Cirkelformen Deltagare erfarna personer från socialtjänst, primärvård inkl MVC och BVC, beroendevård, kriminalvård, hälsoarbetare Utgångspunkt: undersöka vad vi gör i praktiken Teoretisk referensram: klientcentrerat, målinriktat förändringsarbete (MI-anda) Metod: undvika att leta extern expertkunskap finna likheter hitta vardagskunskap om vad vi gör när det går ”bra” c:a 8 möten, ibland förberedda fall, diskussion disk. uppdelade på grader av problems svårighet (svåra problem (typ avancerat beroende), lättare problem, riskbruk

4 www.gu.se Alkohol samtal cirkel Resultat: Presentationer av erfarenheter och arbetsplatsernas uppgifter Vi hade svårt att hitta fram till det tidiga samtalet, dvs. väl mycket fokus hamnade på samtal vid mer långt framskridna alkoholproblem Lättare DISKUTERA problemhantering än UNDERSÖKA vad det är som jag gör bra.

5 www.gu.se Vad gör vi för att det skall bli bra. Gruppens erfarenheter. Indelning i INNAN, UNDER och EFTER samtalet INNAN: –Kom på remiss, skickat tid för första samtal, telefonkontakt före första samtal (som också kunde leda till att material sändes hem till klienten) –Fråga: vad är då första samtal? Och vad räknar vi som samtal –(berätta om erfarenheter från samtal med PRIMA-praktiken) –Klienten hade ibland läst skriftligt material (före) –Kommentar Förändringsprocess är ett kontinuum

6 www.gu.se Första samtalet Fråga: vems första samtal? Socialiserade (även vid korta samtal) Fråga: Hur snabbt kan det gå? Bad om lov att få informera Kommentar : MI-anda Det går bäst om man har ÅB (och i flera fall hade ju ett förebredande steg tagits - alldeles från klientens egna steg)

7 www.gu.se Efter samtalet De flesta planerar kontakt efter första samtalet Övriga reflektioner: sätta att göra första kontakt (möta i väntrum, se en doktor innan besöket kommer tillstånd Vanligt att patienter inte känner tillsamband mellan problem och alkohol, info! Reflektioner: neutral i förhållande till informationen Saklighet MI-anda


Ladda ner ppt "Www.gu.se Alkohol och hälsa, Göteborg, 2011 Fredrik Spak, lektor, docent Enheten för socialmedicin Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet Specialist."

Liknande presentationer


Google-annonser