Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna! Till steg 1 - utbildningen 1. UTBILDNING I ORDENSKUNSKAP 2 Steg 1 och 2 ver 500

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna! Till steg 1 - utbildningen 1. UTBILDNING I ORDENSKUNSKAP 2 Steg 1 och 2 ver 500"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna! Till steg 1 - utbildningen 1

2 UTBILDNING I ORDENSKUNSKAP 2 Steg 1 och 2 ver 500 gunilla.gaerde@gmail.com lars.malmquist@hotmail.se

3 Utbildning i ordensadministration - Steg 1 09.00Välkommen - Presentation 09.20Ordens Etik 10.00Ämbetsmännens uppgifter 11.00Fikarast 11.30Administration och regelverk 12.30Bikupa Pliktkatalogen 13.00Avslutning Bensträckare (5 min) tas efterhand, då behov uppstår 3 Program 2014-11-22

4 4 Varför denna utbildning?

5 Att ge alla tillträdande ÄM en bra start Att ge alla samma basmaterial, som alla ska kunna och respektera Att klargöra vilken bas man ska stå på. Om/när man vill ta ut svängarna ska det vara utöver basmaterialet. Ej att ändra i det! Viktigast att komma ihåg i utbildningen: 11:e och 12:e budorden gäller inte! Inte heller det 13:e (Småland) 5

6 6 Vad är Odd Fellow?

7 LIVSLÅNGT MEDLEMSKAP 7 Ordenskunskap 002 v50X 131221 INVIGNING LÖFTEN GEMENSKAP

8 SYMBOLER 8 Ordenskunskap 002 v50X 131221 REGALIER OCH TECKEN EGNA LOKALER MEDLEMMARNA SKA UTVECKLAS MEDLEMSKAPET SKA PÅVERKA

9 ODD FELLOW ORDEN ÄR DEN ETISKA ORDEN 9 Ordenskunskap 002 v50X 131221

10 10 Etik Ethos Ethikos Moral Mores

11 11 Etik skulle kunna sägas vara ”läran om moralen” d.v.s. den teoretiska delen (karaktären) Moral gäller vårt handlande i praktiken (socialt beteende) = Den etiska Orden

12 12 I logen utvecklar vi tre ledord: Vänskap Kärlek Sanning Dessa handlar om vår moral

13 13 I lägret utvecklar vi de tre ledorden: Tro Hopp Barmhärtighet Dessa handlar om vår etik

14 14 Etik och moral handlar helt enkelt om vårt sätt att umgås och relatera till varandra. Det är alltså något som vi bör känna ansvar för och ständigt diskutera.

15 15 Vår ledstjärna – Den Gyllene Regeln Judendomen Kristendomen Islam Konfucianismen Taoismen Buddismen Hinduismen

16 16 Vår ledstjärna – Den Gyllene Regeln Tolkning från två synsätt

17 17 Vad är målet och hur arbetar vi för att nå det? Men dessa handlingar är inte vår ordens yttersta mål. Ömsesidigt bistånd besöka de sjuka hjälpa de nödställda begrava de döda uppfostra de föräldralösa

18 18 Ordens yttersta mål: Detta är Odd Fellows mål! I samma mån som vi verkar i människokärlekens tjänst ska vi alltmer bli, vad vi efter vår eviga bestämmelse bör vara

19 19 Även om våra mål är ideella måste vårt arbete att nå dessa mål skötas med största omsorg av ämbetsmän med stora kunskaper. Ordens gemensamma kunskapsbank finner vi i:

20 HANDBOK FÖR ÄMBETSMÄN I LOGER – HB November 2013 20 ALLMÄN LAG FÖR LOGER – ALL Oktober 2013

21 HANDBOK FÖR ÄMBETSMÄN I BRÖDRALÄGER RESP. REBECKALÄGER HBBL RESP. HBRL 21 ALLMÄN LAG FÖR BRÖDRALÄGER ALBL RESP. REBECKALÄGER ALRL

22 Suveräna Storlogen USA IARA Internationella Rebeckarådet International Council Storlogen i Europa Oberoende jurisdiktioner med egen storloge Jurisdiktion med egen storloge Varje delstat i USA och Kanada Oberoende jurisdiktioner med egen storloge Australasien Latinamerika Brödra loger Rebecka loger Loge i land utan egen storloge Hawaii, Puerto Rico, Chile, Mexico, Uruguay, Venezuela Organisation Världen 22

23 23 Svenska Storlogen Storlogemöte vart fjärde år Utskott Storsiren Övriga Stor- ämbetsmän Distrikt Ansvarig: DSS Distrikt Ansvarig: DSS DiN LogerLäger LogerLäger Föreningar KlubbarÖvrigtFöreningarKlubbarÖvrigt Organisation Sverige

24 DSS Storlogens kontaktorgan StRepr Beslutande organ Logens medlemmar Beslut fattas på logesammanträden Remissorgan Nämnder och utskott Ingen befogenhet att fatta egna beslut Utförande organ ÖM biträdd av övriga valda ämbetsmän (ej beslut) Kontrolle- rande organ Revisorer. Både ekono- misk som adm kontroll Organisation logen 24


Ladda ner ppt "Välkomna! Till steg 1 - utbildningen 1. UTBILDNING I ORDENSKUNSKAP 2 Steg 1 och 2 ver 500"

Liknande presentationer


Google-annonser