Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna! Till steg 1 - utbildningen 1. UTBILDNING I ORDENSKUNSKAP 2 Steg 1 och 2 ver 500.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna! Till steg 1 - utbildningen 1. UTBILDNING I ORDENSKUNSKAP 2 Steg 1 och 2 ver 500."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna! Till steg 1 - utbildningen 1

2 UTBILDNING I ORDENSKUNSKAP 2 Steg 1 och 2 ver 500

3 3 Varför denna utbildning?

4 Att ge alla tillträdande ÄM en bra start Att ge alla samma basmaterial, som alla ska kunna och respektera Att klargöra vilken bas man ska stå på. Om/när man vill ta ut svängarna ska det vara utöver basmaterialet. Ej att ändra i det! Viktigast att komma ihåg i utbildningen: 11:e och 12:e budorden gäller inte! Inte heller det 13:e (Småland) 4

5 5 Vad är Odd Fellow?

6 6 Etik Ethos Ethikos = Den etiska Orden Moral Mores

7 7 Etik skulle kunna sägas vara ”läran om moralen” d.v.s. den teoretiska delen (karaktären) Moral gäller vårt handlande i praktiken (socialt beteende) = Den etiska Orden

8 8 I logen utvecklar vi tre ledord: Vänskap Kärlek Sanning Dessa handlar om vår moral

9 9 I lägret utvecklar vi de tre ledorden: Tro Hopp Barmhärtighet Dessa handlar om vår etik

10 10 Etik och moral handlar helt enkelt om vårt sätt att umgås och relatera till varandra. Det är alltså något som vi bör känna ansvar för och ständigt diskutera.

11 11 Vår ledstjärna – Den Gyllene Regeln Judendomen Kristendomen Islam Konfucianismen Taoismen Buddismen Hinduismen

12 12 Vår ledstjärna – Den Gyllene Regeln Tolkning från två synsätt

13 13 Vad är målet och hur arbetar vi för att nå det? Men dessa handlingar är inte vår ordens yttersta mål. Ömsesidigt bistånd besöka de sjuka hjälpa de nödställda begrava de döda uppfostra de föräldralösa

14 14 Ordens yttersta mål: Detta är Odd Fellows mål! I samma mån som vi verkar i människokärlekens tjänst ska vi alltmer bli, vad vi efter vår eviga bestämmelse bör vara

15 15 Även om våra mål är ideella måste vårt arbete att nå dessa mål skötas med största omsorg av ämbetsmän med stora kunskaper. Ordens gemensamma kunskapsbank finner vi i:

16 HANDBOK FÖR ÄMBETSMÄN I LOGER – HB Ny upplaga ute 1 dec 16 ALLMÄN LAG FÖR LOGER - ALL

17 HANDBOK FÖR ÄMBETSMÄN I BRÖDRALÄGER RESP. REBECKALÄGER HBBL RESP. HBRL 17 ALLMÄN LAG FÖR BRÖDRALÄGER ALBL RESP. REBECKALÄGER ALRL

18 DSS Storlogens kontaktorgan StRepr Beslutande organ Logens medlemmar Beslut fattas på logesammanträden Remissorgan Nämnder och utskott Ingen befogenhet att fatta egna beslut Utförande organ ÖM biträdd av övriga valda ämbetsmän (ej beslut) Kontrolle- rande organ Revisorer. Både ekono- misk som adm kontroll Organisation logen 18


Ladda ner ppt "Välkomna! Till steg 1 - utbildningen 1. UTBILDNING I ORDENSKUNSKAP 2 Steg 1 och 2 ver 500."

Liknande presentationer


Google-annonser