Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regelsamlingen för utbildningen Utbildningsdagar för studentrepresentanter och programstudierektorer 13 februari 2015 Johan Torén, planeringsavdelningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regelsamlingen för utbildningen Utbildningsdagar för studentrepresentanter och programstudierektorer 13 februari 2015 Johan Torén, planeringsavdelningen."— Presentationens avskrift:

1 Regelsamlingen för utbildningen Utbildningsdagar för studentrepresentanter och programstudierektorer 13 februari 2015 Johan Torén, planeringsavdelningen

2 Lagar – beslutas av riksdagen Högskolelag (1992:1434, HL) Arbetsmiljölag (1977:1160) Diskrimineringslag (2008:567) Förvaltningslag (1986:223, FL) Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) Offentlighets- och sekretesslag (OSL)

3 Förordningar – beslutas av regeringen Högskoleförordning (HF) Förordning för Sveriges lantbruksuniversitet (FSLU) Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor Förordning (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter Studentkårsförordning (2009:769) M.fl.

4 Föreskrifter – beslutas av myndigheter Generella: t.ex. Universitets- och högskolerådets författningssamling (UHRFS) Finns på www.uhr.sewww.uhr.se Lokala: SLU:s egna bestämmelser, t.ex. kursplaner, utbildningsplaner, interna styrande dokument (policy, riktlinjer etc.) Finns på våra webbar

5 Regelsamlingen för utbildningen Sammanfattar -både externa och interna regler och riktlinjer -både rättigheter och skyldigheter -för både lärare och studenter -på både grund- och avancerad nivå Finns på medarbetarwebben (under Utbildning på grund- och avancerad nivå) och på studentwebben (under Regler & rättigheter)

6 Regelsamlingens innehåll 1. Utgångspunkter och definitioner 2. Läsår och kursutbud 3. Anmälan och antagning till kurser 4. Kursinformation och dokumentation 5. Avgifter och kostnader 6. Examination och betyg

7 Forts. 7. Självständigt arbete (examensarbete) 8. Upphovsrätt, publicering och plagiering 9. Utbildningsprogram och examina 10. Kurs- och programvärdering 11. Studentinflytande 12. Disciplinära åtgärder Tentamensregler

8 Att tänka på som student Anmäl dig i tid Tacka ja till erbjuden plats Kom till kursstart Meddela ev. avbrott Var aktiv i studierna Skilj på ditt och andras material Gör kursvärdering Ansök om examen


Ladda ner ppt "Regelsamlingen för utbildningen Utbildningsdagar för studentrepresentanter och programstudierektorer 13 februari 2015 Johan Torén, planeringsavdelningen."

Liknande presentationer


Google-annonser