Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna! Marianne Lidman Hägnesten 2014-10-28. Eftermiddagens program  Ordförande Marléne Tamlin hälsar alla välkomna  Kort om nämndens tillsyn  Information.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna! Marianne Lidman Hägnesten 2014-10-28. Eftermiddagens program  Ordförande Marléne Tamlin hälsar alla välkomna  Kort om nämndens tillsyn  Information."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna! Marianne Lidman Hägnesten 2014-10-28

2 Eftermiddagens program  Ordförande Marléne Tamlin hälsar alla välkomna  Kort om nämndens tillsyn  Information från stadsjuristen Lena Grapp  Kaffe/te med förvaltningen  Våra tillsynsområden  Möjlighet att ställa frågor

3 Medarbetare 2014-09-30  37 tillsvidareanställda (36)  24 kvinnor och 13 män (25 och 11)  4 visstidsanställda  Sjukfrånvaro 6,1% (2,2%)

4 Verksamheten 2014 Troligt utfall 1500 inspektioner för hela 2014 Risk- och erfarenhetsbedömning Drygt 2000 konsumentkontakter per år Cirka 200 konsumentbesök per år Totalt cirka 3 800 ärenden per år Totalt cirka 700 anmälnings- och tillståndsärenden Totalt cirka 230 klagomål per år Totalt cirka 240 remisser per år

5 Stadens planer och program m fl uppdrag Klimatprogram Handlingsplan för utomhusluft Handlingsplan för förorenade områden Dagvattenplan Kemikaliehandlingsplan Vattenplan ÖP2026 Avfallsplan Natur- och kulturmiljöplan Handlingsplan för radon Västerås fairtrade City

6 Förvaltningslagen Offentlighet och sekretess Miljöbalken Livsmedelslagen Tobakslagen Lag om handel med vissa receptfria läkemedel Smittskyddslagen Strålskyddslagen Konsumentlagstiftning Lagar inom vårt verksamhetsområde

7 Våra arbetsområden Skolor och förskolorMiljöfarlig verksamhet Tatuerare, fotvårdare m mFörorenade områden BostäderKonsumentjuridisk rådgivning BullerKemikalier AvloppAvfall LivsmedelDricksvatten TobakAkuta utsläpp Receptfria läkemedelPlaner Information

8 Tillsyn Inspektion/kontroll på plats Granska rapporter, anmälningar och ansökningar Ställa krav då lagstiftningen inte uppfylls Svara på remisser Information/rådgivning till kommuninvånare, organisationer och företag

9 Verktyg i tillsynen Inspektionsrapport med överenskommelser Föreläggande och förbud Föreläggande/förbud med vite Åtalsanmälan Miljösanktionsavgifter

10 Information – en del i tillsynen Rådgivning Utbildning Information till verksamheter Information till allmänheten

11 Fysisk planering Miljöaspekter vid exploatering Förorenad mark Buller Grönområden Djurhållning Vatten och avlopp Skyddsområden Störande verksamhet


Ladda ner ppt "Välkomna! Marianne Lidman Hägnesten 2014-10-28. Eftermiddagens program  Ordförande Marléne Tamlin hälsar alla välkomna  Kort om nämndens tillsyn  Information."

Liknande presentationer


Google-annonser